Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
29.5.2018

Återvinn förpackningar också på sommarstugan

Picture before content

Semesterfirarna behöver inte heller på sommarstugan sluta sortera förpackningsavfall. De tomma kartong-, glas- och metallförpackningar som samlas på stugan kan föras till närmaste Rinki-ekopunkt. På de största Rinki-ekopunkterna insamlas också plastförpackningar.

Rätt sorterat förpackningsavfall återvinns

Det är lätt att sortera förpackningar, oavsett var man är i Finland, eftersom samma regler gäller på alla orter. Nätverket av Rinki-ekopunkter som är avsett för konsumenters förpackningsavfall omfattar hela Finland. På över 1 850 Rinki-ekopunkter insamlas kartong- och glasförpackningar samt metall, och på över 520 av dessa platser insamlas också plastförpackningar.

Anvisningar för sortering av förpackningsavfall har publicerats på webbplatsen rinkiin.fi/for-hushall/sorteringsanvisningar. Anvisningar finns också på insamlingskärlen. Till Rinki-ekopunkter kan konsumenter föra tomma, rena och torra konsumentförpackningar. Exempelvis tomma syltburkar, korvpaket, konservburkar och kexförpackningar av kartong som samlas på stugan kan föras till insamlingen.

Var närmaste Rinki-ekopunkt finns hittar man enkelt genom en kartsökning på webbplatsen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter. Sökningen kan också avgränsas materialvis.

Det material som insamlas vid Rinki-ekopunkterna förs till återvinningsanläggningar, där materialen förädlas för fortsatt användning. Av metall kan exempelvis tillverkas cykelramar, av plastförpackningar plastpåsar, av glasförpackningar nya glasförpackningar och av kartong många sorters hylsor.

Spara utrymme, kläm ihop förpackningarna

Kläm gärna ihop förpackningarna, om det är möjligt. Exempelvis papplådor tar mycket utrymme i sopkärlen, och om de inte kläms ihop, då fylls kärlen mycket snabbt. Ju tätare förpackningarna är i kärlet, desto mer ryms i kärlet. Då kan fler förpackningar transporteras på en gång blir det färre körningar, vilket effektiviserar insamlingen och minskar på transportsutsläppen.

Vart föra annat avfall?

Fel material stör processen med återvinning av förpackningar och kan i värsta fall helt förhindra återvinningen. Därför ska exempelvis i insamlingen av glasförpackningar inte sättas annat glas, såsom vaser, dricksglas eller fönsterglas. I insamlingen av plastförpackningar ska igen inte sättas andra plastföremål, såsom leksaker, kärl eller trädgårdsredskap.

Farliga ämnen eller förpackningar som innehåller rester av sådana (t.ex. oljekanistrar, små målarfärgsburkar) ska inte föras till insamlingen av förpackningsavfall. Elapparater, lampor och batterier har sina egna mottagningsställen, liksom också byggnads- och trädgårdsavfall samt bildäck. Butiker som säljer elapparater tar också emot dem. Många butiker tar emot batterier och bildäck kan föras till däckaffärer. Möbler borde föras till den plats som kommunen anvisar, i allmänhet till en sorteringsstation. Information om mottagningsplatser för allt avfall finns på webbplatsen www.kierratys.info.

Fråga gärna, ge respons!

Rinki svarar på konsumenters frågor om sortering och insamling av förpackningar på det avgiftsfria servicenumret 0800 133 888 (vard. Kl. 7–21, lö kl. 9–18) samt per e-post på adressen service@rinkiin.fi. Respons kan också ges behändigt via nätet på webbplatsen rinkiin.fi/ekopistepalaute (på finska).

Respons om hur ekopunkterna fungerar är viktigt för Rinki, så att deras omgivning hålls städad. Om ekopunkterna ser ostädade ut irriterar det besökarna och dessutom är det dyrt att städa upp.

Rinki informerar om ekopunkter och ger sorteringstips på Facebook (facebook.com/Rinkikierratys) och Twitter (@Rinkikierratys).

Mer information:

kommunikationschef Jaana Lindman, tfn 040 709 1920

E-post har formen fornamn.efternamn@rinkiin.fi