Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
2.10.2018

Meddelande för företag: Avgifter för producentansvar för förpackningar 2019

Bulletin in English >>
Meddelande på svenska >>
Tiedote suomeksi >>

Förpackningarnas återvinningsavgifter 2019

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2019.

 

MATERIALGRUPP

 

 

MATERIAL

 

Återvinningsavgift *

2018 

2019

€/ton

€/ton

PAPPERSFIBER

Wellpappförpackningar för konsumenter

9,50 

9,00

Wellpappförpackningar för företag

9,50 

9,00

Omslag ock säckar för industrin

14,50 

14,50

Industrihylsor

14,50 

14,50

Kartong- och pappersförpackningar

52,00 

47,00

Vätskekartongförpackningar

96,00 

96,00

PLAST

Plastförpackningar för konsumenter

35,00

30,00

Plastförpackningar för företag

35,00 

35,00

 

 

METALL

Aluminiumförpackningar för konsumenter

130,00 

130,00

Aluminiumförpackningar för företag

28,00 

28,00

Tennplåtsförpackningar för konsumenter

130,00 

130,00

Tennplåtsförpackningar för företag

28,00 

28,00

Stålförpackningar

28,00 

28,00

GLAS

Glasförpackningar (icke pantbelagda)

112,00 

98,00

TRÄ

FIN-, EUR och EPAL-lastpallar, hyrlastpallar, kabelrullar

0,95 

1,20

Övriga lastpallar och förpackningar av trä

1,25 

1,60

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter eller i hushåll, till exempel detaljhandelsförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som endast är avsedda att användas i handeln mellan industrin eller företag i form av enhets- eller transportförpackningar samt i transporter mellan industrin och handeln. Som förpackningar för företag räknas även de förpackningar som används för att ställa ut produkter i butiken.

Faktureringen av företags återvinningsavgifter baserar sig på den materialspecifika prislistan samt på det antal förpackningar som företaget använt det föregående året. Förpackningsmängderna för 2018 ska anmälas till RINKI Ab senast 28.2.2019.

Om den materialgruppsspecifika återvinningsavgiften för ett företag är över 10 000 euro, fakturerar Rinki den samtidigt i två lika stora poster, så att den andra posten förfaller fyra månader senare än den första, dock senast i oktober 2019.

Anslutnings- och kundavgifter 2019

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s styrelse har beslutat om Rinkis anslutnings- och kundavgifter för 2019.

Avgift

Avgiftens belopp *

Enhet

Kundavgift

1,6

€/ton

Kundavgift minst

295

€/år/avtal

Kundavgift högst

4 500

€/år/avtal

Anslutningsavgift

0

€/företag

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Faktureringen av kundavgiften baserar sig på prislistan samt på det antal förpackningar som företaget använt på det föregående året. För faktureringen av kundavgiften har fastställts ett årligt minimi och maximi (€/år/avtal).

Dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifter och uppskattningsfaktura

Enligt avtalsvillkoren ska ett kundföretag årligen till RINKI Ab anmäla de förpackningsmaterial och förpackningsmängder som företaget har använt för förpackning av produkter som de levererat till marknaden eller som de importerat med sina produkter. Förpackningsuppgifterna för 2018 ska anmälas senast 28.2.2019.

Anmälan om förpackningsuppgifter är mycket väsentligt med tanke på hur producentansvarssystemet fungerar, eftersom det inverkar direkt på finansieringen och faktureringen av systemet samt dess verksamhet. Om ett företag lämnar in uppgifterna för 2018 efter 28.2.2019, debiterar RINKI Ab en dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifterna. Avgiften är 200 euro (+ moms) per påbörjad försenad månad och debiteras för högst tre månader.

Om företaget inte har lämnat in sina förpackningsuppgifter för 2018 senast i slutet av maj 2019, fakturerar RINKI Ab utöver ovan nämnda dröjsmålsavgift dessutom en uppskattningsfaktura. Fakturan baserar sig på de förpackningsuppgifter som RINKI Ab har tillgång till.

Mer information:

Materialspecifika återvinningsavgifter:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Satu Estakari, satu.estakari@mepak.fi, puh. +358 46 920 9700

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn +358 400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Sari Hedayet, info@kerayslasiyhdistys.fi, tfn +358 50 367 9667

Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn +358 50 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, tfn +358 40 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn +358 50 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn. +358 50 434 5827

RINKI Ab:s anslutnings- och kundavgifter
Kundtjänst för företag, info@rinkiin.fi, tfn +358 9 6162 3500.