Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
21.12.2017

EU:s paket om cirkulär ekonomi ger striktare mål för återvinning av förpackningsavfall

EU:s medlemsländer, parlamentet och kommissionen har 17.12.2017 nått samförstånd om ändring av direktivet för sex avfallsbranscher. Direktivet träder sannolikt i kraft sommaren 2018 och innehållet i dem preciseras ytterligare. Ur förpackningsbranschens synvinkel är det viktiga att det införs striktare mål för återvinning av förpackningsavfall.

Målen för återvinning av förpackningar höjs tydligt jämfört med nuvarande mål. Samtidigt ändras beräkningen av återvinningsgraden så att sorteringsrejekt som uppstår under de olika faserna avdras från den avfallsmängd som återvunnits. Ändringen av beräkningssättet leder i praktiken till striktare återvinningsmål. De nya målen förutsätter att i synnerhet återvinningen av plast- och träförpackningar ska öka betydligt från det nuvarande. De första nya målen träder i kraft 2025.

Återvinningsmålen för förpackningsavfall efter ändringen i EU:s direktiv:

Förpackningsavfall Nuvarande mål

Det nya målet

2025

Det nya målet

2030
Totalmål 55 65 70
Plast 22,5 50 55
Trä 15 25 30
Järnmetall 50 70 80
Aluminium   50 60
Glas 60 70 75
Papper och kartong 60 75 85

15 procentenhets avvikelsemöjlighet för antingen ett eller delat mellan två mål, återvinningsgraden får emellertid inte stanna under 30 %, och för glas och papper/kartong inte under 60 % (dvs. under målet för 2008). Från totala avvikningsmålet finns inte avvikelsemöjlighet.

Utöver de striktare återvinningsmålen är ur förpackningsproducenternas synvinkel viktiga beslut bl.a. följande:

  • Obligatoriskt producentansvar för förpackningar från 2025.
  • I återvinningsmålen för förpackningsavfall inkluderas inte förberedelse av återanvändning av förpackningsavfall, men reparation av träpallar kan emellertid beaktas i målen.
  • Vid återanvändning av konsumentförpackningar kan man få högst en kompensation på 5 procentenheter i återvinningsmålet för förpackningsavfall; kompensationen beräknas på antalet förpackningar som första gången släpps ut på marknaden.
  • I minimikraven för producentansvaret förutsätts av producenten fullt kostnadsansvar, men från det kan man avvika för de nuvarande nationella producentansvarssystemens del under förutsättning att producenten svarar för över hälften av avfallsservicekostnaderna; för nya system är producentens andel av kostnadsansvaret 80 %.
  • Beräkningsmetoden för återvinningsmål enligt rådets förslag: de sorteringsrejekt (som inte återvinns) som uppstår under föregående hanteringsfaser inräknas inte i den avfallsmängd som återvunnits, Mängden avfall mäts i första hand från inmatning till den slutliga återvinningsprocessen, men vid behov kan man också mäta efter sorteringsanstalten, varvid mängden sorteringsrejekt som uppstår vid senare hanteringsfaser ska avdras kalkylmässigt; användning av genomsnittliga rejektandelar godkänns.

Mer information:

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
tfn +358 400 814 243, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi

Miljöministeriets meddelande: Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille (på finska)