Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
30.9.2016

Förpackningarnas återvinningsavgifter 2017

Bulletin in English
Tiedote suomeksi

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2017. De finns i tabellen nedan. I oktober fattas beslut om Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s avgifter, och separat information kommer att sändas senare.

Materialåtervinningsavgifterna för plastförpackningar sjunker, medan avgifterna för förpackningar av industrifiber och glas förblir oförändrade. Materialåtervinningsavgifterna för övriga material stiger. 

Det är förpackningarnas utvidgade producentansvar från år 2016 som inverkar på materialåtervinningsavgifterna. Producenterna har nu ansvar för att ordna den insamling och materialåtervinning av konsumentförpackningar som tidigare sköttes av kommunerna. I juli i år stod det antal ekopunkter i nätverket klara som förpackningsförordningen kräver. Fortsättningsvis pågår ett aktivt och kostnadseffektivt samt miljövänligt utvecklingsarbete när det gäller insamlingsställen och materialåtervinningssystemet.

En faktor som även inverkar på materialåtervinningsavgifterna är att Finlands lagstiftning har skärpt materialåtervinningsmålen för förpackningarna, det vill säga pantbelagda och icke pantbelagda förpackningar har nu separata mål. Avfallslagen förutsätter dessutom att producentsammanslutningarna har ekonomiska resurser att trygga verksamheten i minst sex månader. Producentsammanslutningarna är icke-vinstdrivande organisationer.

 Producentsammanslutningarnas återvinningsavigfter 2017

Företagens fakturor år 2017 bygger på förpackningsmängder år 2016 och nedan nämnda återvinningsavgifter för år 2017.

MATERIAL

2016

2017

€/1000 kg
+ moms 24 %

€/1000 kg
+ moms 24 %

Wellpappförpackningar för konsumenter 

7,0

9,5 

Wellpappförpackningar för företag

7,0

9,5 

Omslag och säckar för industrin

17,5

17,5 

Industrihylsor

17,5

17,5 

Kartong- och pappersförpackningar

44,0

54,0 

Vätskekartongförpackningar

74,0

96,0 

Plastförpackningar för konsumenter

95,0

61,0 

Plastförpackningar för företag

40,0

35,0 

Aluminiumförpackningar för konsumenter

120,0

185,0

Aluminiumförpackningar för företag

10,0

40,0

Tennplåtsförpackningar för konsumenter 

120,0

199,0

Tennplåtsförpackningar för företag

10,0

40,0

Stålförpackningar

10,0

40,0

Icke pantbelagda glasflaskor

135,0

135,0 

Träförpackningar

0,65

0,85 

 

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter eller i hushåll, till exempel detaljhandelsförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som är avsedda att användas bara i handeln mellan industrin eller företag i form av enhets- eller transportförpackningar samt i transporter mellan industrin och handeln. Som företagsförpackningar räknas även de förpackningar som används för att ställa ut produkterna i butiken.

Närmare upplysningar om återvinningsavgifterna lämnas av:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Tapani Sievänen, sievanen.tapani@mepak.fi, tfn 040 544 6899

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn 0400 802 896

Suomen Kuitukierrätys Oy (fibreförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, tfn 040 723 7992 

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Maija Peltola, maija.peltola@kerayslasiyhdistys.fi, tfn 040 543 7007 

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn 050 3820 644        
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn 050 434 5827