Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
16.5.2019

Håll koll på sorteringen också under sommaren – Rinki-ekopunkter betjänar semesterfirare

Picture before content

Under semestern lönar det sig att sortera också de tomma kartong-, glas- och metallförpackningar som samlas på stugan. Förpackningarna kan föras till närmaste Rinki-ekopunkt, på de största ekopunkterna samlar man in också plastförpackningar. Under sommaren har Rinki tätare tömningsintervall av insamlingskärlen och var och en som besöker ekopunkterna kan också bidra till att de fungerar.

Under sommaren är Rinki-ekopunkterna livligt besökta på sommarstugeorter. Rinki följer noggrant tömningsrytmerna för kärlen och förkortar tömningsintervallerna vid livligt besökta ekopunkter, så att de hålls städade.

– Vårt mål är att insamlingen av förpackningar vid våra ekopunkter ska ske så smidigt som möjligt också under högsäsong. Den respons som användarna av Rinki-ekopunkterna ger är mycket viktig för oss. Därigenom får vi uppdaterad information om hur de fungerar, säger Pertti Tammivuori, operativ direktör vid Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Innan semesterfiraren för förpackningarna till en Rinki-ekopunkt, gör han eller hon klokt i att minska på det utrymme som förpackningarna tar, genom att exempelvis pressa ihop kexförpackningar av kartong och andra förpackningar som tar utrymme, såsom papplådor.

Ju tätare förpackningarna är i kärlet, desto mer kan transporteras per gång. Då behövs transporter inte lika ofta, vilket effektiviserar insamlingen och minskar på transportutsläppen. Cirka 360 Rinki-ekopunkter har effektiva pressar för kartongförpackningar och på cirka 160 ekopunkter finns en press också för plastförpackningar.

Om det bara är möjligt, lönar det sig också för semesterfiraren att föra sina förpackningar till Rinki-ekopunkter som har pressar. I dem ryms avsevärda mängder avfallsmaterial, upp till cirka 40–50 gånger mer än i traditionella insamlingskärl.

- Under sommaren kan ett varmt och vackert veckoslut mångfaldiga mängden förpackningar som förs till ekopunkterna. De ekopunkter som har utrustats med pressar har gott om utrymme för förpackningsavfall och de klarar också bra rusningstoppar, säger Tammivuori.

Rinki-ekopunkter i effektiv användning också under sommaren runt om i Finland

Det är enkelt att sortera förpackningar, eftersom samma anvisningar gäller oavsett på vilken ort man är i Finland. Det riksomfattande nätverket av Rinki-ekopunkter är avsett för förpackningsavfall från hushåll och har över 1 850 ställen för kartong- och glasförpackningar samt småmetall. Vid över 600 ekopunkter samlar man också in plastförpackningar.

Till Rinki-ekopunkterna kan föras tomma, rena och torra förpackningar. Till insamlingen kan föras exempelvis tomma syltburkar, korvpaket, konservburkar och kexförpackningar av kartong som samlas på stugan. De riksomfattande sorteringsanvisningarna har publicerats på adressen rinkiin.fi/sorteringsanvisningar.

– Om ett kärl vid en Rinki-ekopunkt är fullt och väntar på tömning, får soporna inte lämnas på marken, för då följer andra exemplet och stället blir nedskräpat, påminner Tammivuori.

Det går enkelt att kolla var närmaste Rinki-ekopunkt finns genom kartsökningen på adressen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter. Sökningen kan avgränsas enligt materialet.

Rinkis kundtjänst hjälper och ger råd vid sorteringsproblem

Rinkis kundtjänst tar gärna emot respons om hur Rinki-ekopunkterna fungerar och ger konsumenter råd vid sorteringsproblem på numret 0800 133 888 (avgiftsfritt, vard. kl. 7–21 och lö kl. 9–18) och per e-post på adressen service@rinkiin.fi.

Respons om ekopunkterna kan också ges behändigt med nätblanketten som finns på adressen rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

För Rinki är det viktigt att få respons om hur ekopunkterna fungerar, så att de hålls städade. En ostädad ekopunkt irriterar också andra som besöker stället och dessutom är det dyrt att städa upp.

Mer information:

Kommunikationschef Jaana Lindman, tfn 040 709 1920

E-posten har formen fornamn.efternamn@rinkiin.fi

--

Annat avfall till rätt ställe

Rinki-ekopunkterna är endast avsedda för förpackningsavfall från hushåll. För annat avfall finns egna insamlingsställen och deras läge kan du kolla på adressen www.kierratys.info.

-        Förpackningar som innehåller farliga ämnen eller deras rester (t.ex. oljekanistrar, halvtomma färgburkar) ska föras till den av kommunerna ordnade avgiftsfria insamlingen av farligt avfall.

-        Elapparater, lampor och batterier har sina egna mottagningsställen, liksom bygg- och trädgårdsavfall samt bildäck.

-        Elapparater tas också emot i de butiker som säljer dem. Många butiker tar emot batterier och bildäck kan föras till däckbutiker.

-        Möbler ska föras till det ställe som kommunen hänvisar till, i allmänhet kan de föras till kommunernas större sorteringsstationer.

--

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Till Rinki har anslutit sig nästan 4 500 företag som sköter sitt producentansvar för förpackningar. Vi erbjuder konsumenterna ett riksomfattande nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av förpackningar och återvinning av glasförpackningsavfall. Kartong- och glasförpackningar samlas in vid över 1 850 ekopunkter runt om i Finland och vid över 600 ekopunkter samlas också in plastförpackningar. www.rinkiin.fi