Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
23.10.2018

HRM:s återvinningsplatser blir Rinki-ekopunkter i början av 2019

Picture before content

Helsingforsregionens miljötjänsters återvinningsplatser övergår till Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab från 1.1.2019. Rinki svarar efter detta helt för underhållet av ekopunkterna och kundservicen i huvudstadsregionen.

-          HRM:s mål sedan 2006 har varit att betjäna invånarna i huvudstadsregionen genom att i området bygga ett omfattande och enhetligt nät av återvinningsplatser, dit det är lätt att föra och sortera avfall. Nu fortsätter Rinki med detta arbete, säger Marjut Mäntynen, driftschef vid HRM.

-          Förändringen förtydligar verksamheten för konsumenter. I fortsättningen är alla återvinningsplatser i huvudstadsregionen Rinki-ekopunkter och Rinki svarar för kundservicen, klarlägger Pertti Tammivuori, operativ direktör vid Rinki.

År 2016 fogades 135 av HRM:s återvinningsplatser till RINKI Ab:s nät, varvid ansvaret för tömningen av glas-, metall-, plast- och kartongförpackningar samt omfattningen på insamlingsnätet övergick till Rinki. HRM ansvarade då för städningen och underhållet av platserna samt för kundservicen. Från ingången av 2019 ansvarar Rinki helt för verksamheten vid ekopunkterna. 

Ekopunktnätet utvecklas 

I huvudstadsregionen och Kyrkslätt finns nu 140 Rinki-ekopunkter, och vid 63 platser insamlas plastförpackningar. Sommaren 2018 ökade Rinki mottagningen av plastförpackningar på HRM:s område med fjorton Rinki-ekopunkter. Rinkis mål är att öka insamlingen av plastförpackningar under hösten och vintern. Som bäst kartlägger Rinki platser som är lämpliga för insamling.

Till Rinki-ekopunkter kan konsumenterna returnera använda kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetall. Dessutom insamlas vid platserna papper och på de flesta platserna också användbara kläder. Med kartsökning på adressen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter kan man exakt se var platserna finns och vilka avfallsmaterial som insamlas.

-          Till Rinki-ekopunkter får endast föras avfallsmaterial som samlas in där. Annat avfall får inte lämnas i insamlingskärlen eller i deras närhet, understryker Tammivuori från Rinki.

-          Annat avfall kan föras till HRM:s Sortti-stationer. Farligt avfall kan också föras till containrar för farligt avfall som finns på vissa bensinstationers gårdar, säger Mäntynen från HRM. Adressen till insamlingsplatserna finns på webbplatsen www.kierratys.info.

Rinki svarar på konsumenternas respons om ekopunkter

Från 2019 betjänas konsumenter i huvudstadsregionen i frågor och respons som gäller Rinki-ekopunkter genom en avgiftsfri kundservice: Telefon 0800 133 888 (vard. 7–21, lö 9–18) och e-post: service@rinkiin.fi. Respons kan ges enkelt och snabbt med webblanketten på adressen rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

Den nya kontaktinformationen finns också på ekopunkterna.

Mer information:

Pertti Tammivuori, operativ direktör
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
tfn 0500 705 772
pertti.tammivuori@rinkiin.fi

Marjut Mäntynen, driftschef
Helsingforsregionens miljötjänster HRM
tfn 0400 609 493
marjut.mantynen@hsy.fi

 

Bakgrundsinformation för redaktioner: 

Konsumenternas förpackningsavfall på producenternas ansvar

HRM har sedan 2006 skapat ett omfattande nät av återvinningsplatser i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. HRM och RINKI Ab ingick 20.6.2018 ett avtal enligt vilket återvinningsplatserna övergår till Finlands Förpackningsåtervinning Rinki från 1.1.2019.

Ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall övergick med avfallslagen 2016 till producenterna av förpackningarna, dvs. till de företag som förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till Finland och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande företag och har sedan 2016 ansvarat för skötseln av nätet av ekopunkter som omfattar hela Finland.  

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

RINKI mv 200x200px
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finlands industri och handel. Rinki har på producentsammanslutningarna vägnar för producenter och förpackningsbranschen byggt upp ett nät av Rinki-ekopunkter som omfattar hela Finland. Rinki har i Finland över 1 850 insamlingspunkter för kartong-, glas- och metallförpackningar. Dessutom samlas på 550 av dessa platser in plastförpackningar. www.rinkiin.fi

Helsingforsregionens miljötjänster HRM

 

HSY yritystunnus pieni rgb2

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM producerar tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. HRM hjälper invånarna att verka för en bättre miljö. www.hsy.fi