Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x
31.1.2018

Rinki-märket signalerar ansvarskänsla

Picture before content

Det finländska Rinki-märket togs i bruk i början av 2018. De företag som har ett producentansvar för sina förpackningar kan använda märket i sin marknadskommunikation. När Rinki-märket syns på ett företags webbplats eller i en broschyr, signalerar det att företaget är ansvarsfullt och sköter sitt producentansvar för förpackningar.

Rätt att använda Rinki-märket har alla som är företagskunder hos Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Rinki-märket har fått ett bra mottagande: redan i februari meddelade flera företag Rinki att de genast tagit i bruk märket.

– Företagen får använda Rinki-märket i sin marknadskommunikation. Märket kan exempelvis användas på företagets webbplats eller placeras på tryckta och elektroniska marknadsförings- och kommunikationsmaterial. På produkter eller förpackningar får märket inte sättas, säger Maija Peltola, kundservicechef på Rinki.

Det finns två användarversioner av märket: det enkla Rinki-märket samt märket ”RINKI deltar i förpackningsåtervinning”, vars delar används som en helhet.

Tusentals företag deltar

Rinkis kunder är företag som ingått ett avtal som administreras av Rinki, om att överföra producentansvaret för förpackningar. Avtalet har ingåtts av cirka 4 500 företag som bär sitt ansvar. En lista på företagen har publicerats på Rinkis webbplats www.rinkiin.fi.

Producentansvaret för förpackningar gäller företag, som förpackar eller importerar förpackade produkter för den finländska marknaden och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Syftet med lagstiftningen är bland annat att spara på naturresurser och förebygga de olägenheter som förorsakas miljön.

Rinki och producentorganisationerna för förpackningarna ordnar på de anslutna företagens vägnar insamling och återvinning av förpackningsavfall så att kraven i lagstiftningen uppfylls. Hushållen kan till Rinki-ekopunkterna avgiftsfritt returnera förpackningar som tagits ur bruk. Kartong- och glasförpackningar samt metall insamlas på över 1 850 ställen, plastförpackningar insamlas på över 500 ställen.

Mer information:

kommunikationschef Ritva Castrén, tfn 040 750 1223, fornamn.efternamn@rinkiin.fi