Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

x

Så här företaget anslutar sig till Rinki

Ditt företag tar behändigast och smidigast hand om förpackningarnas producentansvar genom att ingå avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Producentansvaret är en lagstadgad skyldighet för företag. Producentansvaret gäller de företag som förpackar eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden och har en omsättning på minst 1 miljon euro.

Ett avtal räcker. När ditt företag ansluter sig till Rinki överförs producentansvaret för förpackningar på förpackningsbranschens producentsammanslutningar. Rinki och producentsammanslutningarna arrangerar förpackningarnas materialåtervinning så att de mål för förpackningarnas materialåtervinning som fastställts i EU:s och Finlands lagstiftning uppfylls. 

Fyll i och returnera avtalsblanketten till Rinki så här

 1. Ladda ned avtal och avtalsvillkor:
  Avtalsblankett
  Avtalsvillkor

 2. Överväg innan du ingår ett avtal om du föredrar att ingå det:
  - som ett enskilt företag eller verksamhetsenhet, eller
  - centraliserat, varvid du kan knyta flera företag eller verksamhetsenheter till samma avtal och få rabatt på anslutnings- och årsavgifterna.

 3. Fyll i och skriv ut avtalet.
  Signera avtalet och sänd det till Rinki som e-postbilaga eller per post:
  E-post: info@rinkiin.fi
  Adress: Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, Mikaelsgatan 15 B, 00100 Helsingfors, FINLAND

 4. Rinki för in företagets uppgifter i registret och sänder per post redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter inklusive ifyllningsanvisningar samt användarkoder till extranettjänsten (finskspråkig). 

  RINKI Ab har en finskspråkig extranettjänst. Vi utvecklar tjänsten och inom en snar framtid är den tillgänglig även på svenska och engelska. Alla företag som har ingått avtal med Rinki har rätt att använda Rinki-intyg som behändigt kan laddas ned i elektronisk form via extranet. Dessutom går det snabbt och behändigt att redovisa förpackningsuppgifter via extranet. Om det behövs ger Rinkis kundtjänst råd när det gäller användningen av Rinki-märket eller extranettjänsten. 

 5. Namnet på ditt företag läggs till på förteckningen över Anslutna företag på Rinkis webbplats.

 6. Alla företag som anslutit sig till Rinki får Rinki-tidningen fyra gånger per år.

 7. Rinki sänder en faktura för anslutnings- och årsavgifter. Anslutningsavgiften betalas en gång, medan årsavgiften bygger på företagets omsättning. Dessutom fakturerar Rinki för eventuella materialåtervinningsavgifter enligt de förpackningsmängder som företaget har redovisat. Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har fastställt materialåtervinningsavgifterna för olika förpackningsmaterial.

Enskilt eller centraliserat avtal?

Företag kan antingen ingå ett enskilt avtal med Rinki eller ingå ett centraliserat, det vill säga ett så kallat konsernavtal.

Ett centraliserat, så kallat konsernavtal ingås när företaget har flera verksamhetsenheter som packar eller importerar eller har flera företag med olika FO-signum. En centraliserad avtalsform innebär att de alla ingår i samma avtal. Företaget rapporterar de sammantagna förpackningsuppgifterna centraliserat för alla verksamhetsenheter och på en enda blankett. Såväl Rinkis anslutnings- och årsavgifter som materialåtervinningsavgifterna för olika förpackningsmaterial faktureras för alla verksamhetsenheter tillsammans. Med ett konsernavtal sparar företaget 20 procent på verksamhetsenheternas anslutnings- och årsavgifter.  Däremot beviljas ingen rabatt på materialåtervinningsavgifterna för olika förpackningsmaterial.

Ett enskilt avtal ingås om företaget endast har en verksamhetsenhet som packar eller importerar produkter. Om företaget har flera verksamhetsenheter som man självständigt vill rapportera förpackningsuppgifter och få separata fakturor för, kan Rinki ingå ett enskilt avtal med alla verksamhetsenheterna.

Förmåner för anslutna företag

Företag som har anslutit sig till Rinki

Avgifter