Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x

Företaget svarar för förpacknings-avfallets transport från fastigheten

När företaget ingår avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab överförs skötseln av producentansvaret för förpackningarna till förpackningsbranschens producentsammanslutningar. I och med avtalet är företaget med i producenternas gemensamma system och deltar i de sammanlagda kostnaderna för systemet.

Avtalet med Rinki omfattar materialåtervinning av de förpackningar företaget har tillfört den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Avtalet omfattar inte insamling av förpackningsavfall från företagets fastighet, och i de avgifter som Rinki debiterar ingår inte heller företagsförpackningarnas insamlings- och transportavgifter.

Sortering och transport av företagets förpackningsavfall

Förpackningsavfall uppstår och blir kvar i företagets lokaliteter. Detta sker till exempel när företaget självt importerar produkter och de förpackningar som finns kring produkterna blir kvar i företaget. Det blir likväl förpackningar i företaget i samband med köp av produkter från andra företag. Dessa produkter är i regel förpackade i något slag av förpackningsmaterial.

Det är företaget som har ansvar för att sortera det förpackningsavfall som blir kvar på fastigheten samt arrangera dess transport från lokaliteterna till terminaler som tar emot förpackningsavfall. Detta kan skötas genom att ingå avtal med till exempel ett avfallstransportföretag. Den transportavgift som debiteras för tjänsten är en separat utgift för företaget och ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar.

Rätt sorterade förpackningar till terminalerna

Terminalerna som tar emot förpackningsavfall är mellanlagringsplatser som producentsammanslutningarna har arrangerat. De tar avgiftsfritt emot förpackningsavfall. Förpackningsavfall som transporteras till terminalerna ska sorteras enligt producentsammanslutningarnas anvisningar.

  • Sorteringsanvisningarna för glasförpackningar är desamma för konsumenter och företag.
  • Företagen har separata anvisningar när det gäller förpackningar av kartong, metall och plast.
  • Förpackningar av trä har sorteringsanvisningar bara för företag, eftersom dessa främst används i företag.

Terminalerna tar emot förpackningsavfall

Mottagningsterminalerna för förpackningsavfall tar avgiftsfritt emot förpackningsavfallsmaterial som kommunerna och avfalls operatörerna har samlat in. Terminalerna är mellanlagringsplatser, och därifrån transporteras förpackningsavfallet vidare till anläggningar som återvinner avfall.

Mottagnings­terminaler för förpackning­savfall av fiber, metall, plast och trä

Mottagnings­terminaler för glasförpacknings­avfall

Förpacknings­avfallets sorterings­anvisningar för företag