Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x

Vad innebär producentansvar för förpackningar?

Det lagstadgade producentansvaret för förpackningar gäller de företag som förpackar eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden och har en omsättning på minst 1 miljon euro.

Företag med producentansvar har skyldighet att i sin helhet arrangera insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall samt stå för de kostnader detta ger upphov till. I lagen har även fastställts de riksomfattande mål som producenterna svarar för samt de krav på förpackningarnas materialåtervinning och återanvändning, som ska verkställas i Finland.

Utöver förpackningar fastställs i avfallslagen att företagen har producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Det är huvudsakligen finländska företag som har producentansvar för förpackningar. Enligt Birkalands NTM-central definieras från och med 1.5.2015 ett företag som producent om följande villkor uppfylls:

  1. Företaget har finländskt FO-signum och minst ett verksamhetsställe i Fastlandsfinland.
  2. Företagets omsättning i Finland uppgår till 1 miljon euro eller mera.
  3. Företaget förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden.

Ett utländskt företag eller dess filial, som finns i Finlands handelsregister, har producentansvar när alla ovan nämnda villkor uppfylls.

Obs! Finländska företag har producentansvar även för sådana produkters förpackningar som företaget köper av ett utländskt företag som inte uppfyller ovan nämnda villkor.

Fram till 30.4.2015 gäller en tidigare linjedragning för import av förpackade produkter: Det företag har producentansvar som äger den förpackade produkten vid importtillfället. En importör med producentansvar kan fram till slutet av april 2015 även vara ett företag som är registrerat utomlands.

Producent­ansvarets lagliga grund

Avfallslagens krumbukter

Överföring av producentansvar

Producent­ansvarets organisation för förpackningar

Producent­ansvarets tillsyn

Producent­samman­slutningar