Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

x

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Mikonkatu 15 B 
00100 HELSINKI
Puhelin 09 616 230

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tietohallintopäällikkö 
Puhelin 09 616 230

3. Rekisterin nimi

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n yritysrekisteri, jonka osarekisteri on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tiedotuslehden postitusrekisteri.

4. Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pääkäyttötarkoitus on pakattuja tuotteita markkinoille toimittavien tuottajavastuullisten yritysten rekisteröinti sekä pakkaustietojen kerääminen ja tilastointi. Henkilötietoja kerätään asiakasyhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitoa varten sekä pakkausten tuottajavastuuseen liittyvistä asioista tiedottamista varten. Tietoja voidaan käyttää myösSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n oman asiakastyytyväisyyden tai muun vastaavan tiedon selvittämistä varten, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen käyttöä.

5. Rekisterin tietosisältö

Tunniste- ja perustiedot: Yrityksen asiakasnumero, yrityksen/yhteisön nimi, y-tunnus, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, liittymis- ja eropäivämäärät, postituskieli (suomi, ruotsi tai englanti), yrityksen liikevaihtotieto, laskutustiedot, pakkaustilastotiedot, yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan yrityksen tekemästä sopimuksesta, puhelinsoitosta tai muusta vastaavasta asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdystä ilmoituksesta. Nimi- ja osoitetietojen sekä muiden tietojen päivitykset saadaan sekä asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella että vuosittain RINKI Oy:n pakkaustietojen ilmoittamislomakkeen kautta. Asiakas voi lähettää edellä mainitut tiedot myös verkon kautta RINKI Oy:n suomenkielisessä extranet-palvelussa tai sähköpostin välityksellä sähköisellä lomakkeella. Liikevaihto- ja toimialatietoja ym. yleisiä tietoja voidaan hankkia niitä tuottavilta yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy luovuttaa viranomaisten käyttöön vain ne yrityksiä koskevat tiedot, jotka laki tai muut viranomaispäätökset määräävät.Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa sopimuksen tehneelle yritykselle luovutetaan vain ko. yritystä koskevia tietoja pakkaus- tai sopimustietojen tarkistamista varten erillisestä pyynnöstä. Jos Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n alihankkijan palvelun käyttäminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten, eikä alihankkija saa luovuttaa tietoja eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

a. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot säilytetään Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Ainoastaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisia asiakastietoja.

b. ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tietoturvallisuuden rakentaminen tapahtuu tietoturvallisuutta koskevien lakien ja asetusten pohjalta sekä tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita ja suosituksia noudattaen.

Helsingissä 1.10.2015

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy