Det lönar sig att ansluta sig till Rinki

Ditt företag vinner på att delta i det gemensamma system som organiseras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab och förpackningsbranschens producentorganisationer på de företags vägnar som ingått ett avtal. Med ett enda avtal får ditt företag alla följande fördelar:

1. Företaget sköter sitt producentansvar för förpackningar behändigt

Den viktigaste fördelen för företaget är att det kan fokusera på sin kärnverksamhet, då det på ett enkelt och behändigt sätt överfört skötseln av producentansvaret för förpackningar via Rinki till producentorganisationerna. Det räcker med ett avtal: då företaget ingår avtalet, ansluter det sig till förpackningsbranschens producentorganisationer. Rinki och producentorganisationerna ordnar på de anslutna företagens vägnar insamlingen och återvinningen av kartong-, glas-, metall-, plast- och träförpackningar så att kraven i lagstiftningen uppfylls. I detta ingår: Mottagning av företagsförpackningar i terminaler, insamling av konsumentförpackningar samt återvinning av konsument- och företagsförpackningar.

 

På företags ansvar är sorteringen av förpackningsavfall som finns på fastigheten och transporten av dem från fastigheten, vilket inte ingår i de återvinningsavgifter som Rinki debiterar. Läs mer: Företagsförpackningar och avfallshantering från fastigheter

 

*) Företaget svarar själv för de vid varje tidpunkt i lagstiftningen gällande baskraven för förpackningar.

2. Återvinning av förpackningsavfall och insamling av konsumentförpackningar kostnadseffektivt och enligt kraven i lagen

Det skulle bli mycket dyrt för ett enskilt företag att ordna återvinning av förpackningsavfall och insamling av konsumentförpackningar. Då ett företag deltar i producenternas gemensamma system, behöver det inte ensamt ansvara för upprätthållandet av systemet, utan det deltar i de gemensamma kostnaderna. Rinki och producentsammanslutningarna är icke vinstdrivande organisationer och de ser till att insamlingen och återvinningen av förpackningar sköts kostnadseffektivt.

Enligt lagen är det på producenternas ansvar att de i lagen fastställda målen och kraven på återvinning av förpackningsavfall verkställs. Likaså ska producenterna upprätthålla minst 30 mottagningsterminaler för förpackningsmaterial som kommuner och företag insamlat samt finansiera den riksomfattande insamlingen av konsumentförpackningar. Hushållen kan till Rinki-ekopunkter avgiftsfritt returnera kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar som tagits ur användning.

3. Det går enkelt att visa att man är ansvarsfull

Med Rinki-märket signalerar ett företaget som anslutit sig till Rinki till sina kunder och intressentgrupper om att det är ansvarsfullt och sköter sitt producentansvar för förpackningar. De företag som anslutit sig till Rinki har rätt att använda Rinki-märket i sin marknadskommunikation i enlighet med användningsreglerna. Dessutom publiceras företagets namn på Rinkis webbplats på listan Företag som anslutit sig och företaget får årligen ett Rinki-intyg. Rinki-märket och -intyget kan ett företag enkelt ladda ned via Rinkis extranet-tjänst.

4. Endast en anmälan om förpackningsuppgifter per år

Till skötseln av producentansvaret hör också rapporteringen till myndigheter. Till myndigheter ska årligen rapporteras bland annat de totala förpackningsmängder som levererats till marknaden samt hur insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall har ordnats på riksomfattande plan och hur kommunikationsplikterna har skötts.

De företag som anslutit sig till Rinki kan också smidigt sköta sin rapportering, eftersom företaget behöver endast en gång om året till Rinki rapportera de förpackningsmängder som de levererat till marknaden. Producentsammanslutningarna och Rinki sköter centraliserat den myndighetsrapportering som lagen kräver på de företags vägnar som ingått ett avtal. Det räcker inte enbart med att meddela förpackningsuppgifterna till myndigheterna, utan den riksomfattande insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall ska också organiseras i praktiken. 

5. Aktuell information om förpackningsåtervinning

Rinki informerar företag om aktuella ärenden i anslutning till återvinning och insamling av förpackningar samt om producentansvaret bland annat i Rinki-webbtidningen och i nyhetsbrev.

6. Rinkis kundtjänst för företag ger råd och hjälper

Rinkis kundtjänst ger råd och hjälper företag i ärenden som gäller producentansvar. Tfn +358 9 6162 3500 (vard. kl. 8.30–15.30) och e-post info@rinkiin.fi.