Rinki-märket berättar om företagets ansvarskänsla

Rinki-merkki

Det finländska Rinki-märket berättar om företagets ansvarskänsla och om skötseln av producentansvaret för förpackningar.

Rinki-märket är positivt för företag

Rätten att utnyttja märket i marknadskommunikation har företag som ingått ett avtal, som administreras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, med producentorganisationer om skötseln av producentansvaret för förpackningar.

Användning av Rinki-märket inom marknadskommunikation innebär att företagen kan använda märket på sina webbplatser, i sina tryckta och elektroniska marknadsförings- och kommunikationsmaterial.

Märket får inte ännu användas på ett företags produkter och förpackningar.

 

Användningsregler för Rinki-märket

Läs mer om användningsreglerna för Rinki-märket: