Materialåtervinningsstatistik för förpackningar

Pakkausten kierratystilastot

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används som råvara för att tillverka nya produkter. Detta sker till exempel när lådor av wellpapp eller förpackningar av kartong blir hylsor för pappersindustrin och dryckesburkar blir nya dryckesburkar.

Materialåtervinningsstatistik för förpackningar

Återvinningsprocent (mål)

ÅrTotalFiberGlasMetallPlastTrä
199845 (-)57 (-)62 (-)16 (-)10 (-)
199950 (-)61 (-)78 (-)19 (-)13 (-)
200050 (-)62 (-)64 (-)25 (-)14 (-)
200147 (42)58 (53)50 (48)39 (25)15 (15)
200249 (42)61 (53)50 (48)46 (25)15 (15)
200341 (42)63 (53)61 (48)50 (25)14 (15)7 (-)
200440 (42)70 (53)55 (48)55 (25)15 (15)7 (-)
200543 (42)79 (53)63 (48)54 (25)14 (15)5 (-)
200649 (42)86 (53)74 (48)59 (25)16 (15)8 (-)
200752 (42)88 (53)81 (48)70 (25)18 (15)10 (-)
200857 (55)93 (60)80 (60)75 (50)23 (22,5)20 (15)
200955 (55)95 (60)45 (60)84 (50)25 (22,5)21 (15)
201056 (55)96 (60)61 (60)80 (50)26 (22,5)18 (15)
201159 (55)97 (60)97 (60)82 (50)25 (22,5)18 (15)
201259 (55)99 (60)78 (60)85 (50)25 (22,5)17 (15)
201358 (55)98 (60)77 (60)82 (50)23 (22,5)15 (15)
201457 (55)101 (60)81 (60)82 (50)25 (22,5)13 (15)
201561 (55)112 (60)78 (60)84 (50)24 (22,5)13 (15)
201665 (-)115 (-)90 (-)85 (-)25 (-)14 (-)
201765 (-)116 (-)92 (-)88 (-)27 (-)15 (-)
201870 (-)116 (-)99 (-)90 (-)31 (-)24 (-)
201971 (-)116 (-)98 (-)85 (-)42 (-)27 (-)

*År 2009 lagrades 32 234 ton glas för återvinning.

Obs!

  • Målet för återvinningsgraden för varje år, grundad på nationell lagstiftning, anges inom parentes (inklusive opantade och pantade förpackningar).
  • Mål för 2016-2019 har ställts separat för opantade och pantade förpackningar. Därför finns det inga mål för material-specifik total återvinningsgraden.

Finsk lagstiftning fastställer återvinningsmålen

I Finland har i förpackningsförordningen fastställts de målår, då återvinningsmålen för förpackningsavfall senast ska nås. Finland nådde målen och delvis överskred dem målåren 2001 och 2008, se tabellen ovan. De nya allmänna återvinningsmålen ska nås från år 2020.

Sommaren 2018 godkändes EU:s reformer i avfalls- samt förpacknings- och förpackningsavfallsdirektivet som ingår i paketet om cirkulär ekonomi. Dessa stramar åt återvinningsmålen och ökar förpackningsproducenternas ansvar. I Finland bereds en ny avfallslag, som träder i kraft sommaren 2020. Lagreformen siktar på att återvinningsgraden stiger märkbart från det nuvarande. Dessutom ändrar man på sättet att beräkna den återvunna mängden.

Läs mer: Lagstiftningen om producentansvaret