Förpackningsdefinitioner

Pakkausmaarat Suomessa_korjattu

Varför räknas biologiskt nedbrytbara plastförpackningar som plast? Och hur ska man göra med komposterbara förpackningar som kan bortskaffas som bioavfall?

Biologiskt nedbrytbara plastförpackningar och förpackningar av biobaserad plast är plastförpackningar och därför statistikförs de bland den mängd plastförpackningar som släpps ut på marknaden. Producenten ansvarar också för komposterbara förpackningar och därför har man gett anvisningen att föra dem till förpackningsinsamlingen enligt huvudmaterialet, dvs. förpackningar som tillverkats av biologiskt nedbrytbar plast förs till insamlingen av plastförpackningar.

Vilket är huvudmaterialet i en IBC-container, plast eller stål?

IBC-containerns plastbehållare och metallram rapporteras som separata förpackningar, även om det behövs verktyg för att separera dem från varandra. Plastbehållaren rapporteras på redovisningsblanketten på Plastfliken i delen Företagsförpackningar och metallramen på Metallfliken i delen Företagsförpackningar.

Räknas rullar, tuber och cylindrar som förpackningar?

Ja, om böjligt material har virats runt dem, så som plastfolie, aluminiumfolie eller papper. Rullar, tuber och cylindrar är inte förpackningar om de är avsedda att vara delar i tillverkningsutrustning, och som inte används till exempel då en produkt säljs eller transporteras.

Räknas engångskärl och -bestick som förpackningar?

Engångskärl (tallrikar och muggar) är förpackningar om de förpackas med till exempel livsmedel. Engångskärl som säljs utan innehåll är produkter, inte förpackningar. Engångsbestick (knivar, gafflar och skedar) är inte förpackningar.

Vad räknas som transportförpackningar?

Transportförpackningen är en förpackning som används utöver konsument- och/eller gruppförpackningar för att transportera produkterna. Exempel: lastpallar av trä, plast eller wellpapp, rullpallar i metall, lådor av trä, plast eller wellpapp, lastpallshuvor i plast samt förpackningsband av metall eller plast. Obs! Containrar som används för landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygfrakt (större än 1 000 liter) klassificeras inte som förpackningar.

Vad räknas som gruppförpackningar?

Gruppförpackningar är förpackningar, som används utöver konsumentförpackningar, för att förpacka en produktgrupp. Gruppförpackningen kan användas antingen endast på försäljningsstället eller en produktgrupp kan säljas i sin helhet i en gruppförpackning. En gruppförpackning, som innehåller produkter som förpackats i konsumentförpackningar, kan vara avsedd för konsumenter eller företag. Exempel: tråg av wellpapp, presentationsställ samt plast- eller kartongförpackning kring till exempel ölburkar.

Vad räknas som konsument­förpackningar?

Konsumentförpackningar är avsedda för att förpacka produkter som ska säljas. Till exempel mjölkburkar, förpackningar för frukostflingor, tvättmedelsflaskor, konservburkar, målfärgsburkar och sillburkar.

Vad räknas som förpackningar?

En definition på förpackningar finns i statsrådets förordning 518/2014 och i dess bilagor. Förpackningen lagrar och skyddar produkten, möjliggör hantering och transport av produkten från producenten till konsumenten eller andra användare. Förpackningen ger information om produkten, säljer och marknadsför samt gör det lättare att presentera produkten i butiken. Förpackningar är alla de delar som förstärker förpackningen eller läggs till den, såsom etiketter. Förpackningar är även alla slag av produkter eller engångsprodukter som fyller ens en av produktens uppgifter.