Insamlingskärl och pressar

kartonki_lajittelu_vihreä (1)

Det finns inte ett enda insamlingskärl för plast­förpacknings­avfall nära mitt hem. Vad ska jag göra?

Sök det näst närmaste insamlingsplatsen för plastavfall på den webbaserade tjänsten Kierrätys.info. Vid behov kan du lägga plastförpackningar även i blandavfallskärlet.

Varför är munöppningen på pressen så högt placerad?

Lagen ställer krav på munöppningens storlek och dess höjd, bl.a. ska öppningen finnas på en minimihöjd, den ska ha ett säkerhetsavstånd till rörliga delar och så får det inte heller vara enkelt att klättra in i pressen. 

För apparater som tas i allmänt bruk överskrids säkerhetsavstånden rejält för säkerhets skull. Tyvärr får användarvänligheten lida på säkerhetens bekostnad.   

Med dimensioneringen av öppningen och dess höjd uppfylls alltså i första hand säkerhetsbestämmelser, men samtidigt förhindras också vandalism och att fel slags material läggs i kärlet. I värsta fall kan felaktigt material också förstöra hela insamlingspartiet. 

Vad gör jag om materialpressen inte fungerar?

Meddela om materialpressen har hakat upp sig eller inte fungerar till vårt avgiftsfria servicenummer 0800 133 888 eller fyll i en responsblankett (på finska) på adressen Rinkiin.fi/sv/ekopunktrespons.

Hur använder jag plast- och kartongpressarna innan jag lägger materialet i insamlingskärlet?

Kartongförpackningar: Platta till kartongförpackningarna och skuffa ordentligt in dem genom öppningen, så att flera ryms in på en gång. Tryck på den gröna startknappen om maskinen har en sådan. Om det inte finns en startknapp, startar maskinen av sig själv. Något annat behöver inte göras, för maskinen stannar av sig själv.

Plastförpackningar: Lägg inte förpackningar av olika plasttyper innanför varandra. Ta loss korkar och lock, lägg i dem separat. Du kan ändå hämta plastförpackningarna i en plastkasse. Skuffa ordentligt in förpackningarna. Tryck på den gröna startknappen om maskinen har en sådan. Om det inte finns en startknapp, startar maskinen av sig själv. Något annat behöver inte göras, för maskinen stannar av sig själv.

Varför har insamlingskärlen så små öppningar?

Rinki-ekopunkterna är avsedda för förpackningsavfall från hushållen. Säkerheten är den viktigaste anledningen till att vi har valt den här typen av insamlingskärl med den storleken på öppningarna. Små öppningar säkerställer till exempel att ingen kan kliva in i insamlingskärlet, vilket annars i värsta fall skulle kunna leda till personskador.

Om man genom insamlingskärlens öppningar skulle kunna sätta in också annat än förpackningsavfall, såsom stora föremål eller blandavfall, skulle det störa insamlingen. Kärlen skulle också fyllas för snabbt, om man i dem lägger annat än förpackningsavfall. Detta skulle leda till nedskräpning och störa återvinningen, om det förpackningsavfall som är avsett för kärlen inte ryms in i dem. Detsamma sker om öppningarna är så stora att det skulle gå att ta ut material därifrån och det skulle lämnas på marken.

Vi förstår att det kan kännas frustrerande att man inte på en gång kan sätta stora mängder material i kärlet. Storleken på öppningarna har noga övervägts och tjänar bäst en bra återvinning av förpackningsmaterial. Den som är samvetsgrann återvinnare belönas nog då rätt sorts material lämnas i insamlingskärlet och kan återvinnas.