Kartongforpackningar

Kartongförpackningar

Ska kartongförpackningarna plattas till innan de sätts i pressen?

Javisst. Det är viktigt att alltid plattas till kartongförpackningarna, även innan de sätts in i pressen. I synnerhet stora, kartonglådor som inte har klämts ihop kan orsaka att det bildas ett valv i pressen, som leder till att pressen fastnar. Det lönar sig också att dela upp mycket stora papplådor (t.ex. stora kartongförpackningar för möbler och elektronik) i mindre delar innan du sätter dem i pressen.

Får man även lägga papper i insamlingen för kartongförpackningar?

Papper, såsom dagstidnings- och tidningspapper, får inte läggas i kartonginsamlingen. Insamlingen av papper organiseras i Finland separat. Många Rinki-ekopunkter har också separat ett kärl för pappersinsamling

OBS! I Björneborgsregionen har en del kommuner för den fastighetsspecifika insamlingen av kartong och papper andra anvisningar, enligt vilka man i fastigheterna kan lägga papper och kartong i samma insamlingskärl. Till Rinki-ekopunkterna ska kartongförpackningar emellertid föras sorterade separat.

Varför ska kartongförpackningar plattas till och läggas inuti i varandra? Det är till alltför stort besvär.

Kartongförpackningarna (till exempel lådor av kartong) är lätta, men de tar ofta mycket utrymme i insamlingskärlet. Det är bra att platta till dem så att vi inte behöver transportera luft. Ju tätare förpackningarna ligger i sopkärlet, desto mer ryms det. På så sätt kan vi transportera mera förpackningar per gång och mera sällan. 

Det lönar sig alltså att platta till förpackningen. Det lilla extra besväret leder bland annat till mindre transportutsläpp.

Hur noggrant ska kartongförpackningar rengöras?

Ta bort matrester så bra du kan, så att ingen mat blir kvar i förpackningen. Låt mjölk eller annan vätska rinna ur burken. Du kan snabbt skölja av förpackningen med kallt vatten. Låt förpackningen, till exempel mjölkkartongen, torka innan du lägger den i insamlingskärlet.