Övriga frågor

tietoja ringista

Varför är förpackningsstatistiken på Rinkis webbplats så gammal?

I Rinkis förpackningsstatistik används officiell statistik som myndigheter sammanställt. NTM-centralen i Birkaland skickar statistik över de förpackningsmängder som använts i Finland till EU-kommissionen senast 18 månader efter det att statistikåret avslutats. Rapporteringen baserar sig på kommissionens beslut 2005/270/EY.

Vad betyder återvinning?

Återvinning inbegriper både materialåtervinning, det vill säga att avfallsmaterial används som råvara för att tillverka nya produkter och energiåtervinning. Man kan inte tala om återvinning då man för avfall till insamlingsstället, eftersom sorteringen bara är första steget i processen.

Vad betyder energiåtervinning?

Energiåtervinning innebär att ta till vara den energi som genereras då avfall bränns och sedan används till exempel för uppvärmning.

Vad betyder återanvändning?

Återanvändning innebär att en förpackning, inte avfall, som använts en gång nu används på nytt. Exempel på detta är när man återanvänder dryckesflaskor, plast- och papplådor, rullpallar, tunnor och lastpallar av trä för att förpacka olika saker.

Vad betyder materialåtervinning?

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används som råvara för att tillverka nya produkter. Detta sker till exempel när lådor av wellpapp eller förpackningar av kartong blir hylsor för pappersindustrin och dryckesburkar blir nya dryckesburkar. Även förberedelse för återanvändning räknas med i materialåtervinningen. Detta är till exempel FIN- och EUR-lastpallarnas förberedelse, det vill säga reparation, så att lastpallarna kan användas på nytt.

Varför används inte märket der grüne punkt (gröna punkten) i Finland?

Märket Gröna punkten var ursprungligen tyska Duales System Deutschland GmbH:s (DSD) symbol. Idag administreras märket av sammanslutningen Pro Europe och användningen är avgiftsbelagd. Gröna punkten används i rätt stor utsträckning i Europa. Märket visar att användaren hör till återvinnings- och materialåtervinningssystemet i sitt hemland. Gröna punkten har inte använts i Finland, eftersom det inte har ansetts nödvändigt att skydda produktmärket. Ibland finns Gröna punkten på importerade produktförpackningar, men det har ingen betydelse i Finland. I Finland används Rinki-märket och alla företag som finns registrerade hos Rinki har rätt att använda märket. Rinki-märket vittnar om att företaget tar lagstadgat producentansvar även för de förpackningar som blir på den finländska marknaden.

Hur får jag ett lösenord till extranettjänsten?

I extranet kan de kontaktpersoner för företaget logga in som har meddelat Rinki och vars uppgifter man kan uppdatera när som helst i extranet.

Det är lätt att logga in i extranet. Det gör man genom en kombination av en e-postadress och en PIN-kod för engångsbruk. Koden skickas i samband med inloggningen till inloggarens e-post och vid behov till ett GSM-nummer med ett sms, om GSM-nummer har sparats i vårt register.

Rinkis kundtjänst för företag ger råd och hjälper gärna i frågor som gäller anmälan om förpackningsuppgifter: tfn 09 6162 3500, info@rinkiin.fi.

Tjänsten finns på adressen: extranet.rinkiin.fi

Vilka åtgärder bör vidtas när det sker förändringar i företaget?

Om det i företagets namn, FO-nummer, adressuppgifter eller exempelvis ägarförhållanden sker förändringar, är det viktigt att kontaktpersonen meddelar Rinki så snabbt som möjligt om detta för att säkerställa ett fortsatt smidigt samarbete. Man ska också meddela om verksamheten i ett företag upphör eller om företaget går i konkurs.