Rinki-märket

Rinki-merkki

Hurdant är Rinki-märket?

Det finns två olika versioner som kan användas: det enkla Rinki-märket och märket ”Rinki mukana pakkauskierrätyksessä” (”RINKI deltar i förpackningsåtervinning”), vars delar används som en helhet. Ett företag kan ladda ned de olika användarversionerna av Rinki-märket från ingången av 2018 genom Rinkis extranet-tjänst på webbplatsen extranet.rinkiin.fi.

Se också: Rinki-märket 

Vad innebär att Rinki-märket ”får användas i marknadskommunikation”?

Användning av Rinki-märket i marknadskommunikation innebär att företaget kan sätta märket på sina webbsidor eller använda det exempelvis i sitt tryckta och elektroniska marknadsförings- och kommunikationsmaterial samt inom marknadsföring. Märket kan exempelvis användas på företagets broschyrer, meddelanden samt på brev-, faktura-, beställnings- och följebrevsblanketter.  Märket får dock inte användas på företagets produkter eller förpackningar.

Hur kan företaget börja använda Rinki-märket?

Rinki-märket kan laddas ned genom Rinkis extranet-tjänst på webbplatsen extranet.rinkiin.fi (på finska) från ingången av 2018.

 Om det lösenord som behövs för tjänsten har förkommit, kan företaget byta ut det mot ett nytt på ingångssidan på extranet genom länken Unohtuiko salasana? eller gnom att kontakta Rinkis kundservice: tfn +358 9 6162 3500, e-post info@rinkiin.fi.

Vad vinner företaget på att använda Rinki-märket?

Rinki-märket kan användas i företagets marknadskommunikation och det lönar sig att aktivt använda det. Märket är positivt för företaget, eftersom det signalerar om företagets ansvarskänsla samt ger valuta för återvinningsavgifterna för förpackningar och för Rinkis kundavgifter. Med Rinki-märket signalerar företaget till sina kunder och samarbetspartner om att det sköter sitt producentansvar för förpackningar.

Vad är Rinki-märket och vem har rätt att använda det?

Det finländska Rinki-märket signalerar att ett företag bär sitt producentansvar för sina förpackningar. Att bära sitt ansvar utgör en viktig del av ett företags skyldigheter mot miljön. Rätt att använda märket har företag som ingått ett avtal, som administreras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, med producentorganisationer om skötseln av producentansvaret för förpackningar. Företagen har rätten att utnyttja märket i sitt marknadskommunikationsmaterial, men det får inte användas på förpackningar.

Se också: Rinki-märket