Sortering och materialåtervinning av förpackningar

Pakkausten kierratystilastot

Kan jag returnera förpackningen för den produkt jag köpte till det företag som sålde produkten? Är säljare skyldiga att ta tillbaka förpackningar från konsumenter?

Förpackningsproducent, dvs. säljaren av produkten, är inte skyldig att ta tillbaka förpackningen för de produkter den säljer. Förpackningsproducenter hanterar insamling och återvinning av sina förpackningar genom att tillhöra Rinki, som organiserar Rinki-ekopunkt nätverk på producenternas vägnar med de återvinningsavgifter som de betalar. Visst, enskilda företag kan erbjuda sina kunder en returtjänst för tom förpackningar, men det finns ingen skyldighet att göra det.

Varför förpackas produkter? Är det inte onödigt?

Förpackningen har en viktig uppgift i samhället. Den förpackade produkten ska bevaras hel från till exempel fabriken till slutanvändaren. Om produkten går sönder eller härsknar på vägen, blir det onödigt svinn. Energin och materialet som använts vid produktens tillverkningsprocess går dessutom till spillo. Det uppstår således mera avfall och skada för miljön. 

Förpackningens uppgift är framför allt att skydda såväl produkten mot omgivningen som omgivningen mot produkten. Det är alltså bättre att sopkärlet innehåller förpackningar än produkter som härsknat eller gått sönder.

Vart hamnar det plastförpackningsavfall som insamlats vid Rinki-ekopunkterna?

Allt plastförpackningsavfall som insamlats vid Rinki-ekopunkterna förs till Fortums plastraffinaderi i Riihimäki. Till Riihimäki förs också exempelvis de plastförpackningar från hushåll som insamlats i fastigheter. Fortum sorterar plast och tillverkar återvunna råvaror eller färdiga produkter. Efter sortering levereras en liten del till vidare bearbetning i Finland och annanstans i Europa.

I Riihimäki sorteras plastförpackningarna och de olika plastsorterna processas som råvara för plastindustrin. Plastförpackningarna kan få ett nytt liv exempelvis som plastbärkasse av återvunnen plast, städredskap eller blomkruka. Plast som inte kan återvinnas kan utnyttjas som bränsle i avfallskraftverk tillsammans med blandavfall. Mer information: www.uusiomuovi.fi.

 

Vad tillverkas av förpackningsavfall?

Från Rinki-ekopunkterna transporteras förpackningsavfallet till anläggningar som återanvänder det och vidareförädlar det insamlade materialet till råvara för tillverkning av nya produkter.

Exempelvis vid Fortums plastraffinaderi i Riihimäki vidareförädlas plastförpackningsavfall till material som kan återanvändas vid tillverkning av produkter av återvunnen plast. Plastförpackningarna kan få ett nytt liv exempelvis som plastbärkasse av återvunnen plast, städredskap eller blomkruka.   

Även annat förpackningsmaterial återvinns. Metallförpackningsavfall eller småmetallföremål kan användas exempelvis vid tillverkning av cykelramar. Av glasförpackningar kan åter göras nya glasförpackningar och av kartong olika slags hylsor eller exempelvis laminat som används i lekparksinventarier.

Läs mer: Återvinning av förpackningar

 

Hur noga ska förpackningarna rengöras?

I förpackningarna ska inte finnas synlig smuts, såsom matrester eller andra ämnesrester. Skölj förpackningen vid behov med kallt vatten och låt den rinna av så att den blir torr.

Det lönar sig inte att tvätta förpackningar som är mycket smutsiga eller svåra att rengöra. Om det behövs varmt vatten eller tvättmedel för rengöringen, kan det för miljön vara bättre att förpackningen läggs i blandavfallet. Blandavfallet utnyttjas i Finland som energi.

En tumregel för lämplig renhet, är att förpackningsavfallet är tillräckligt rent, om det kan förvaras hemma en längre tid.

Förpackningar ska föras till Rinki-ekopunkterna som tomma, torra och rena? Varför?

Om förpackningarna innehåller t.ex. matrester, blir förpackningen lätt förstörd och kan då inte nödvändigtvis längre återvinnas. Smutsiga förpackningar förorsakar ofta också luktproblem. Lukten kan igen locka skadedjur till avfallskärlen och avfallsbearbetningslokalerna.

Även fukt ökar risken för att förpackningar förstörs, i synnerhet vid varmt väder. Under insamlingsprocessen kan förpackningsavfallet pressas ihop, varvid förpackningar som innehåller vätska eller fuktigt avfall också förorenar rätt sorterade förpackningar. Under vintern kan fuktigt avfall igen frysa fast i avfallskärlet, vilket försvårar tömningen.

Dessutom ökar överflödiga ämnesrester vikten på det avfall som ska transporteras. Detta igen ökar onödigt på insamlingens miljöbelastning.

Hur ska man sortera förpackningar som innehåller flera olika material, som man inte kan tas loss från varandra? Exempelvis kaffe- och chipspåsar eller påsförslutare, som innehåller metall och plast?

Förpackningen sorteras enligt det material som förpackningen innehåller mest av viktmässigt. 

Om det på förpackningen inte står om den är av metall eller plast, kan du testa det genom att skrynkla förpackningen: Om förpackningen inte återfår sin ursprungliga form efter att du skrynklat den, är den troligen av metall. Om den återfår sin form, är förpackningen av plast. Om du är osäker på, om vilket material det är, sätt det i blandavfallet. 

Kaffe- och chipsförpackningar och vissa hund- och kattmatsförpackningar är i allmänhet huvudsakligen av plast, trots att de kan ha en tunn aluminiumhinna. Dessa förpackningar sorteras som plastförpackningar, men på grund metallsammansättningen kan de i allmänhet inte återvinnas, utan utnyttjas som energi. Kaffeförpackningar tillverkas också enbart av plast.

I påsförslutare kan det utöver plast finnas stödjande metalltrådar. Testa som ovan genom att skrynkla den: Om påsförslutaren inte återfår sin form, har den mer metall än plast och ska då sorteras som metall.

Mjölk- och saftburkar sorteras som kartongförpackningar, trots att de innehåller kartong och plast samt ofta också metall.

Varför ska förpackningsavfall sorteras så noggrant? Är det inte onödigt? Jag har hört att allt avfall ändå körs till soptippen

Sortering är inte onödigt. Det är faktiskt väldigt viktigt, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna återvinna avfallet. Tillsammans får vi mera till stånd. Ju fler som sorterar avfallet rätt, desto mer bra material kan vi ta tillvara. 

Från Rinki-ekopunkterna transporteras förpackningsavfallet till anläggningar som återanvänder det och vidareförädlar det insamlade materialet till råvara för tillverkning av nya produkter.

Materialåtervinning minskar användningen av ny råvara. Den minimerar även materialförlust och uppkomsten av avfall samt sparar energi och naturresurser.