Pakkausten lajittelu ja kierrätys

Pakkausten kierratystilastot

Miten uusi jätelaki vaikuttaa kuluttajan arkeen?

Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa 2021 ja se toi mukanaan monia muutoksia pakkausjätteiden keräämiseen, kierrätykseen ja Ringin toimintaan. Uusi jätelaki parantaa suomalaisten mahdollisuutta lajitella jätteet ja vauhdittaa kiertotaloutta. Jatkossa kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset on kerättävä kierrätettäväksi kaikilta vähintään 5 kotitalouden asuinkiinteistöiltä. Lisäksi uuden jätelain seurauksena muovipakkauskeräyspisteiden määrää tullaan lisäämään.

Ekopisteiden uudesta minimimäärästä säädetään jäteasetuksella. Rinki suunnittelee tarvittavia muutoksia nykyiseen ekopisteverkostoon.

Tarkempaa tietoa muutoksista ekopisteverkostoon ei vielä ole. Mutta on tärkeää, että mahdollisuudet lajitteluun säilyvät hyvinä joka puolella Suomea ja kiristyvät kierrätystavoitteet saavutetaan.

Voinko palauttaa ostamani tuotteen pakkauksen takaisin tuotteen myyneelle yritykselle? Onko myyjillä velvollisuutta ottaa vastaan tuotteidensa pakkauksia?

Pakkausten tuottajalla eli tuotteen myyjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myymiensä tuotteiden pakkauksia. Pakkausten tuottajat hoitavat pakkaustensa keräyksen ja kierrätyksen kuulumalla Rinkiin, joka järjestää Rinki-ekopisteverkoston tuottajien puolesta heidän maksamillaan kierrätysmaksuilla. Toki yksittäiset yritykset voivat tarjota asiakkailleen tyhjien tuotepakkausten palautuspalvelun, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Miksi tuotteita pakataan? Eikö se ole turhaa?

Pakkauksella on tärkeä tehtävä yhteiskunnassa. Pakattavan tuotteen on säilyttävä ehjänä esimerkiksi tehtaalta loppukäyttäjälle asti. Jos tuote rikkoontuu tai pilaantuu matkalla, tulee turhaan hävikkiä. Lisäksi tuotteen valmistamisprosessissa käytetty energia ja materiaalit menevät kokonaan hukkaan.  Syntyy siis enemmän jätettä ja haittaa ympäristölle. 

Pakkauksen tehtävä on ennen kaikkea suojata sekä tuotetta ympäristöltä että ympäristöä tuotteelta. On siis parempi, että keräyksessä on pakkauksia kuin että roskikseen päätyisi pilaantuneita tai rikkoontuneita tuotteita.

Minne Rinki-ekopisteistä kerätty muovipakkausjäte päätyy?

Kaikki Rinki-ekopisteistä kerätty muovipakkausjäte toimitetaan Fortumin Muovijalostamolle Riihimäelle. Riihimäelle toimitetaan myös esimerkiksi kiinteistöistä kerätyt kuluttajien muovipakkaukset. Muovijalostamolla Fortum lajittelee muovit ja tekee itse uusioraaka-ainetta tai valmiita tuotteita. Pieni osa menee lajittelun jälkeen jatkojalostukseen Suomeen ja muuhun Eurooppaan.

Jalostamolla sekalaiset muovipakkaukset lajitellaan ja eri muovilaatuja prosessoidaan raaka-aineeksi muoviteollisuuden käyttöön. Muovipakkaukset voivat saada uuden elämän esimerkiksi kaupan kierrätysmuovipussina, siivousvälineenä tai kukkaruukkuna. Kierrätykseen kelpaamaton muovi voidaan hyödyntää polttoaineena jätevoimaloissa sekajätteen joukossa. Lisätietoa: www.uusiomuovi.fi.

Mitä pakkausjätteistä tehdään?

Rinki-ekopisteistä pakkaukset kuljetetaan pakkausjätteitä hyödyntäviin laitoksiin, missä kerätty materiaali jalostetaan raaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistamiseen. 

Esimerkiksi Riihimäellä sijaitsevassa Fortumin muovijalostamolla muovipakkausjätettä jalostetaan materiaaliksi, jota hyödynnetään uusiomuovituotteiden valmistamisessa. Muovipakkaukset voivat saada uuden elämän esimerkiksi kaupan kierrätysmuovipussina, siivousvälineenä tai kukkaruukkuna.  

Muukin pakkausmateriaali kiertää. Metallipakkausjätettä ja pienmetallia voidaan käyttää esimerkiksi pyöränrunkojen valmistamisessa, lasipakkauksista taas tehdään uusia lasipakkauksia ja kartongista valmistetaan monenlaisia hylsyjä tai esimerkiksi leikkipuistokalusteissa käytettyä laminaattia.

Lue lisää: Pakkausten kierrätys

Miten tarkkaan pakkaukset on puhdistettava?

Nyrkkisääntönä voi pitää sellaista puhtautta, joka mahdollistaa pakkausjätteen säilyttämisen kotona ilman merkittäviä hajuhaittoja.

Pakkauksesta tulee puhdistaa selkeät ruokajäämät, mutta tahroista ei ole haittaa. Huuhtaise pakkaus tarvittaessa kylmällä vedellä ja valuta se kuivaksi.

 

Pakkaukset on tuotava Rinki-ekopisteisiin tyhjinä, kuivina ja puhtaina? Miksi?

Jos pakkauksissa on esimerkiksi ruoka-ainejäämiä, pakkaus pilaantuu herkästi, jolloin sen kierrätys ei välttämättä enää onnistu. Likaiset pakkaukset aiheuttavat myös herkästi hajuongelmia. Haju taas voi houkutella haittaeläimiä jäteastioihin ja jätteenkäsittelytiloihin.

Pilaantumista lisää myös kosteus, varsinkin lämpimällä säällä. Keräysprosessissa pakkausjäte voidaan puristaa pieneen tilaan, jolloin nestettä tai märkää jätettä sisältävät pakkaukset likaavat myös oikein lajiteltuja pakkauksia. Talvella märkä jäte taas voi jäätyä kiinni keräysastiaan ja hankaloittaa tyhjennystä.

Lisäksi ylimääräiset ainejäämät lisäävät kuljetettavan jätteen painoa. Tämä taas lisää tarpeettomasti keräyksen ympäristökuormaa.

Miten lajitellaan pakkaukset, joissa on useampaa materiaalia, eikä niitä saa irti toisistaan? Esimerkiksi kahvi- ja sipsipussit tai pussinsulkijat, joissa on metallia ja muovia?

Pakkaus lajitellaan sen mukaan, mitä materiaalia pakkauksessa on painon mukaan enemmän. 

Jos pakkauksessa ei kerrota, onko pakkaus metallia vai muovia, testaa rypistämällä pakkausta: Mikäli pakkaus ei palaudu alkuperäiseen muotoonsa rypistyksen jälkeen, se on todennäköisesti metallia. Jos se palautuu, pakkaus on muovia.

Kahvi- ja sipsipakkaukset ja jotkut koiran- ja kissanruokapakkaukset ovat yleensä pääosin muovia, vaikka niissä voi olla pieni kerros alumiinikalvoa. Nämä pakkaukset lajitellaan muovipakkauksiin, mutta metallikoostumuksen takia ne eivät yleensä kelpaa kierrätykseen, vaan hyödynnetään energiana. Kahvipakkauksia tehdään myös pelkästään muovista.

Pussinsulkijoissa voi olla tukena metallilangat muovin lisäksi. Tee edellä mainittu rypistystesti: Jos sulkija ei palaudu muotoonsa, on siinä metallia enemmän kuin muovia, jolloin se lajitellaan metalliin.

Maito- ja mehutölkit lajitellaan kartonkipakkauksiin, vaikka ne sisältävät kartonkia ja muovia ja usein myös metallia.

Miksi pakkausjätteet on lajiteltava niin tarkkaan? Eikö se ole turhaa? Olen kuullut, että kaikki jätteet menevät kuitenkin kaatopaikalle.

Lajittelu ei ole turhaa. Se on hyvin tärkeää, jotta jäte saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti. Yhdessä teemme enemmän: mitä useampi lajittelee jätteet oikein, sitä enemmän saamme hyvää materiaalia talteen. 

Rinki-ekopisteistä pakkaukset kuljetetaan pakkausjätteitä hyödyntäviin laitoksiin, missä kerätty materiaali jalostetaan raaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistamiseen. 

Kierrättäminen vähentää uuden raaka-aineen käyttöä. Se minimoi materiaalihukkaa ja jätteen syntymistä sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja.