Pakkaustietojen ilmoittaminen

Pakkaustietojen-ilmoittaminen

Miksi ilmoituslomakkeessa ei ole omaa Kierrätys-saraketta?

Rinki ja tuottajayhteisöt ovat sopineet asiasta keskenään. On selkeämpää, että kaikki pakkauksia kierrättävät yritykset raportoivat hyödyntämänsä pakkausmäärät suoraan tuottajayhteisöille. Näin tuottajayhteisöt voivat varmistaa, että kysymyksessä todella on kierrätys.

Mihin materiaaliryhmään kuuluvat styrox-pakkaukset tai PET-pullot?

Molemmat kuuluvat muovipakkauksiin. Styrox on vanhentunut nimike, mutta sitä käytetään edelleen puhekielessä. Sillä tarkoitetaan EPS-muovilaatua, joka on paisutettua polystyreeniä (engl. expanded polystyrene). PET taas on yhtä kuin polyetyleenitereftalaatti tai polyeteenitereftalaatti. Pantillisia juomapakkauksia, esim. pantilliset PET-pullot, ei raportoida Ringille.

Jollei tiedä pakkausten materiaalia, voiko ne merkitä muut pakkaukset -riville?

Muut pakkaukset -rivi on tarkoitettu ainoastaan harvoin käytetyille pakkausmateriaaleille, esim. tekstiilille tai keramiikalle. Pakkausten materiaali on selvitettävä ennen niiden merkitsemistä lomakkeelle.

Ilmoituslomakkeella kysytään kuluttajille tarkoitettujen muovisten ostoskassien määrää. Koskeeko tämä myös polypropeenista valmistettuja kestokasseja?

Kestokassit ovat tuotteita, eivät pakkauksia. Niitä ei raportoida pakkaustietolomakkeella.

Täytyykö yrityksen raportoida myös markkinoille saattamiensa vaarallisten aineiden pakkaukset?

Kyllä, myös vaarallisten aineiden pakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin ja niiden käyttö raportoidaan ilmoituslomakkeella.

Täytyykö yrityksen raportoida vuokrakäytössään olleet kuormalavat tai muut vastaavat pakkaukset?

Kyllä. Pakkauksen omistajalla ei ole merkitystä tilastoinnin kannalta. Pakkaukset ilmoittaa se yritys, joka omistaa pakattavan tuotteen.

Miten Ahvenanmaalta maahantuodut tai Ahvenanmaalle viedyt pakkaukset raportoidaan?

Ahvenanmaalla on oma tuottajavastuulainsäädäntö. Ahvenanmaalta maahantuodut pakkaukset merkitään Maahantuonti-sarakkeelle. Vientiä ei raportoida lainkaan.

Yrityksen maahantuomat pakkaukset olivat käytettyjä lähtömaassa. Merkitäänkö nämä pakkaukset maahantuonti- vai uudelleenkäyttö -sarakkeeseen?

Maahantuotu pakkaus on aina Suomen markkinoilla uusi pakkaus, vaikka se oli lähtömaassa jo kerran käytetty. Jos pakkaus jää Suomen markkinoille, se merkitään maahantuontisarakkeeseen. Uudelleenkäyttö pakkauksena Suomessa -sarakkeeseen merkitään pakkauksen käyttö vasta ensimmäisen käyttökerran jälkeen tai maahantuotujen tuotteiden pakkausten käyttö uudelleen Suomessa.

Yritys maahantuo tyhjiä pakkauksia. Merkitäänkö nämäkin lomakkeeseen?

Ei, ellei maahantuoja myöhemmin pakkaa niihin tuotteitaan itse, jolloin pakkaukset merkittäisiin Suomen markkinoille pakatut ja pakkautetut -sarakkeeseen. Vasta pakkauksen käyttäjä eli pakkaaja on velvollinen ilmoittamaan pakkaukset lomakkeessaan. Tyhjän pakkauksen maahantuojan on tosin muistettava ilmoittaa kuljetuspakkausten osuus.

Yritys maahantuo tuotteita kuljetuspakkauksissa, jotka palautuvat takaisin lähtömaahan. Merkitäänkö tällaisia pakkauksia lomakkeeseen?

Kahden maan välillä kiertävät kuljetuspakkaukset jätetään merkitsemättä lomakkeeseen, koska ne eivät päädy Suomen markkinoille. Suomeen jäävät pakkaukset on ilmoitettava.

Yritys maahantuo tuotteita, jotka se myy toiselle Suomessa sijaitsevalle yritykselle. Tämä yritys vie puolestaan tuotteet ulkomaille. Täytyykö maahantuojan ilmoittaa näiden tuotteiden pakkaukset maahantuoduiksi, vaikka ne päätyvät ulkomaille?

Kyllä, koska maahantuoja on myynyt tuotteet Suomessa sijaitsevalle yritykselle eli Suomen markkinoille. Se, mitä tuotteille tämän jälkeen tapahtuu, ei ole enää maahantuojan vastuulla eikä siten myöskään valvottavissa.

Pitääkö maahantuojan merkitä maahantuonti-sarakkeeseen myös ne pakkaukset, jotka jäävät maahantuojalle itselleen ja joita ei toimiteta asiakkaalle?

Kyllä. Maahantuonti-sarakkeeseen merkitään kaikkien maahantuotujen tuotteiden pakkaukset. Pakkaukset ovat Suomen markkinoilla, kun ne ovat ylittäneet rajan. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan Suomen kautta edelleen ulkomaille päätyvät pakkaukset. Maahantuonti-sarakkeeseen merkitään siis vain Suomeen jäävät pakkaukset.

Täytyykö maahantuojan raportoida pakkausten painot siinäkin tapauksessa, että tämä ei edes näe pakkauksia, koska ne toimitetaan suoraan asiakkaalle?

Kyllä. Maahantuojan velvollisuus on selvittää pakkausten painot parhaita olemassa olevia tietoja hyväksi käyttäen.

Täytyykö maahantuojan raportoida sellaiset pakkaukset, jotka se purkaa saapuvien tuotteiden ympäriltä ja joihin se pakkaa ulkomaille vietäviä tuotteita?

Ei, eikä kyseisiä pakkauksia merkitä Ringin ilmoituslomakkeeseen. Ainoastaan maahantuodut ja Suomeen jäävät pakkaukset raportoidaan.

Yritys on kansainvälinen ja käyttää ulkomaankaupassa erilaisia toimituslausekkeita. Määrittelevätkö nämä lausekkeet sen, onko yritys maahantuoja vai ei?

Ei. Kansainvälisen kauppakamarin sääntökokoelma, Incoterms, määrittelee ulkomaankaupassa käytettävien toimituslausekkeiden sisällön. Ne eivät suoraan määrittele tuotteen omistajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa, vaan riskiä tavarasta ja sen vahingoittumisesta

Koskevatko säädökset ulkomaista maahantuojaa ja joutuuko se raportoimaan? Entä kumpi on maahantuoja ja raportointivelvollinen, ulkomailta tuotteita lähettävä yritys vai kotimaassa ne vastaanottava yritys?

Pääosin tuottajavastuu ja tähän liittyvä raportointivastuu pakkauksista on suomalaisilla yrityksillä. Pirkanmaan ELY-keskuksen linjauksen mukaan 1.5.2015 lähtien tuottajaksi katsotaan yritys, joka täyttää seuraavat ehdot:

  1. Yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sillä on vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa.
  2. Yrityksen liikevaihto Suomessa on 1M€ tai enemmän.
  3. Yritys pakkaa Suomessa tuotteita tai maahantuo pakattuja tuotteita Suomen markkinoille.

Ulkomainen yritys tai sen sivuliike, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriin, on tuottajavastuussa, kun kaikki kolme yllä mainittua ehtoa täyttyy.

Huom! Suomalaisen yrityksen on raportoitava myös niiden tuotteiden pakkaukset, jotka se ostaa ulkomaiselta yritykseltä, joka ei täytä kaikkia edellä mainittuja ehtoja.

Mitä pakkauksia itse valmistava yritys raportoi?

Pakkauksia itse valmistava yritys ilmoittaa ainoastaan ne pakkaukset, joita se käyttää omien tuotteidensa (tässä tapauksessa pakkausten) suojaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen.

Yritys pakkaa raaka-aineita esim. teollisuuden käyttöön tehtaille eikä suoraan kuluttajille. Onko tämä pakattujen tuotteiden toimittamista markkinoille?

Kyllä. Poikkeuksia ovat yrityksen omat, sisäiset siirrot. Se tarkoittaa, että pakkaus siirtyy Suomessa saman y-tunnuksen sisällä. Tuote on toimitettu markkinoille, kun se vaihtaa omistajaa.

Yritys on ulkoistanut tuotteidensa pakkaamisen tai logistiikan toiselle yritykselle. Kumpi yrityksistä on vastuussa pakkaustietojen raportoinnista?

Pakkaukset ilmoittaa se yritys, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä. Yritys raportoi itse tuotteidensa pakkaukset, vaikka se ostaisi pakkaamis- tai logistiikkapalvelut toiselta yritykseltä.

Yritys valmistaa toiselle yritykselle private label -tuotteita. Kumman yrityksen on raportoitava näiden tuotteiden pakkaukset?

Raportoinnissa pääsääntönä on se, että pakkaukset ilmoittaa yritys, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä. Pakattavan tuotteen omistaja on useimmiten sen valmistaja. Private label -tuotteet ovat kauppaketjujen tuotteita, jotka myydään tuotteen valmistajan merkin sijaan tuotteen tilanneen kaupan omalla markkinointinimellä. Valmistajan pakkaamien Private label -tuotteiden omistaja voi olla myös kauppaketju riippuen yritysten välisestä sopimuksesta. Yritysten on annettava Ringille selvitys siitä, kumpi yrityksistä raportoi pakkaukset.

Täytyykö yrityksen, joka pakkaa omien tuotteidensa lisäksi muiden yritysten tuotteita, raportoida kaikki pakkaukset?

Ei, ainoastaan omien tuotteidensa pakkaukset. Yritys, joka omistaa tuotteen sitä pakattaessa on raportointivelvollinen, vaikka se ostaisi pakkaamispalvelun toiselta yritykseltä.

Täytyykö yrityksen raportoida pakkaukset silloinkin, kun pakkausten määrä hyvin vähäinen? (Esim. yritys, joka tuo maahan suuria ja kalliita koneita.)

Kyllä. Pakkaustiedot ilmoitetaan, vaikka määrä olisi ollut vähäinen.