Pakkaustietojen ilmoittaminen

Pakkaustietojen-ilmoittaminen

Miten erotetaan tuotteet kuluttajille ja yrityksille? Esimerkiksi, hiustuotteet myydään kampaamoille, mutta päätyvät osittain kuluttajille.

Pääsääntö on, että jos pakkaus päätyy tai voi päätyä kuluttajille tai kotitalouksiin, se on kuluttajapakkaus. Jos nämä kampaamoille myytävät hiustuotteet ovat sellaisia, joita myydään myös kuluttajille, ne raportoidaan kuluttajapakkauksina. Jos kyseessä on esimerkiksi isompi, pelkästään ammattilaiskäyttöön tarkoitettu bulkkipakkaus, se raportoidaan yrityspakkauksena.

Jos käytämme osan meille ulkomailta tulleista tuotetilauspakkauksista uudelleen verkkokauppatilauksiemme pakkaamiseen, kirjataanko nämä pakkaukset esim. pahvilaatikot kahteen kertaan?

Mistään pakkauksesta ei tulisi maksaa kierrätysmaksua kahteen kertaan, eli jos pakkaus on raportoitu maahantuonnissa, sitä ei raportoida uudelleen Suomessa pakkaamisessa. Uudelleenkäytettävien pakkausten uudelleenkäyttö kuitenkin raportoidaan erikseen. Esimerkiksi uudelleenkäytettävän puulavan kohdalla raportoidaan maahantuonti, ja jos lava käytetään uudelleen Suomessa, raportoidaan myös uudelleenkäyttö. Ainoastaan uudelleenkäytettäviksi tarkoitettujen pakkausten, kuten juuri puulavojen uudelleenkäyttö raportoidaan. Esimerkiksi tavallisia aaltopahvisia laatikoita voi usein käyttää uudelleen muutaman kerran. Niitä ei ole varsinaisesti kuitenkaan tarkoitettu ja suunniteltu uudelleenkäytettäviksi, joten niiden uudelleenkäyttöä ei raportoida.

Mistä saamme tiedon onko meille lähetetty lava ollut käytössä ennen vai onko kyseessä ensimmäinen käyttökerta? Toimittaja ei varmastikaan ilmoita millaisesta lavasta on kyse.

Jos yritys ostaa lavat itse, niin hinnasta voi päätellä onko kyseessä uusi vai käytetty lava. Jos kyseessä on vuokralava, niin lavavuokraajalta tulee selvittää, kuinka suuri osa lavoista keskimäärin on ollut täysin uusia ja käytössä ensimmäistä kertaa. Tämä osuus lavoista raportoidaan 1. käyttökerta -sarakkeessa.

Kumpi IBC-kontissa on päämateriaali, muovi vai teräs?

IBC-kontin muovisäiliö ja metallikehikko raportoidaan kuten erilliset pakkaukset, vaikka niiden toisistaan erottamiseen tarvitaan työvälineitä. Muovisäiliö raportoidaan pakkaustietojen ilmoituslomakkeen Muovi-välilehdellä Yrityspakkaukset-osiossa ja metallikehikko Metalli-välilehdellä Yrityspakkaukset-osiossa.

Ohjeessa käytetään useassa kohtaa ilmaisua ”materiaalit, joita ei voi helposti käsin irrottaa toisistaan”, mitä tällä varsinaisesti tarkoitetaan?

Jos pakkauksen eri materiaalit saa helposti käsin erilleen toisistaan (esim. muovipikari ja sen metallinen kansi) niin ne katsotaan helposti irrotettaviksi. Jos taas pakkauksen eri materiaaleja ei voi irrottaa toisistaan (esim. metalloidusta muovikalvosta valmistettu pussi) tai irrottamiseen tarvitaan jotakin apuvälinettä (esim. puulava ja sen metalliosat), niin ne eivät ole helposti käsin irrotettavissa.

Kuinka näette järkevimmäksi raportoinnin toteuttamisen pakkauksien valmistajien ja pakkauksien käyttäjien eli pakkaajien kanssa, jotta tuplaraportointia ei tulisi?

Pakkausmäärät raportoi Ringille se yritys, joka on pakannut tai pakkauttanut tuotteensa Suomessa Suomen markkinoille. Maahantuotujen tuotteiden pakkaukset raportoi maahantuoja. Pakkausvalmistaja Suomessa tai tyhjien pakkauksen maahantuoja raportoi ainoastaan näiden pakkausten pakkaamiseen käytetyt materiaalit. Näin toimittaessa tuplaraportointia ei tapahdu.

Milloin raportoinnissa tullaan ottamaan huomioon ne pakkausmateriaalit, jotka yritys kerää itse asiakkailta toimituksen yhteydessä ja järjestää käytettyjen pakkausmateriaalien kierrätyksen itse?

Jos yritys kerää itse tuotteidensa pakkaukset asiakkailtaan ja kierrättää pakkaukset itse, on hyvä olla yhteydessä Ringin yritysasiakaspalveluun, jotta asia voidaan käydä läpi tarkemmin. Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen, esim. kartonkipakkausjätteen käyttöä raaka-aineena hylsyjen valmistuksessa. Jos yritys järjestää keräyksen ja kierrätyksen itse, on myös nämä määrät saatava mukaan Suomen pakkausjätetilastoon.

Miksi ilmoituslomakkeessa ei ole omaa Kierrätys-saraketta?

Rinki ja tuottajayhteisöt ovat sopineet asiasta keskenään. On selkeämpää, että kaikki pakkauksia kierrättävät yritykset raportoivat hyödyntämänsä pakkausmäärät suoraan tuottajayhteisöille. Näin tuottajayhteisöt voivat varmistaa, että kysymyksessä todella on kierrätys.

Mihin materiaaliryhmään kuuluvat styrox-pakkaukset tai PET-pullot?

Molemmat kuuluvat muovipakkauksiin. Styrox on vanhentunut nimike, mutta sitä käytetään edelleen puhekielessä. Sillä tarkoitetaan EPS-muovilaatua, joka on paisutettua polystyreeniä (engl. expanded polystyrene). PET taas on yhtä kuin polyetyleenitereftalaatti tai polyeteenitereftalaatti. Pantillisia juomapakkauksia, esim. pantilliset PET-pullot, ei raportoida Ringille.

Yrityksen maahantuomat pakkaukset olivat käytettyjä lähtömaassa. Merkitäänkö nämä pakkaukset maahantuonti- vai uudelleenkäyttö -sarakkeeseen?

Maahantuotu pakkaus on aina Suomen markkinoilla uusi pakkaus, vaikka se oli lähtömaassa jo kerran käytetty. Jos pakkaus jää Suomen markkinoille, se merkitään maahantuontisarakkeeseen. Uudelleenkäyttö pakkauksena Suomessa -sarakkeeseen merkitään pakkauksen käyttö vasta ensimmäisen käyttökerran jälkeen tai maahantuotujen tuotteiden pakkausten käyttö uudelleen Suomessa.

Yritys maahantuo tyhjiä pakkauksia. Merkitäänkö nämäkin lomakkeeseen?

Ei, ellei maahantuoja myöhemmin pakkaa niihin tuotteitaan itse, jolloin pakkaukset merkittäisiin Suomen markkinoille pakatut ja pakkautetut -sarakkeeseen. Vasta pakkauksen käyttäjä eli pakkaaja on velvollinen ilmoittamaan pakkaukset lomakkeessaan. Tyhjän pakkauksen maahantuojan on tosin muistettava ilmoittaa kuljetuspakkausten osuus.

Koskevatko säädökset ulkomaista maahantuojaa ja joutuuko se raportoimaan?

Pakkausten tuottajavastuu koskee

  1. suomalaista pakkaajaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka pakkaa tuotteita Suomen markkinoille
  2. suomalaista maahantuojaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka toimii pakattujen tuotteiden maahantuojana Suomen markkinoille
  3. ulkomaista toimijaa, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi, ja joka myy etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa

JA

yrityksen liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa.

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.

**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Yritys valmistaa toiselle yritykselle private label -tuotteita. Kumman yrityksen on raportoitava näiden tuotteiden pakkaukset?

Raportoinnissa pääsääntönä on se, että pakkaukset ilmoittaa yritys, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä. Pakattavan tuotteen omistaja on useimmiten sen valmistaja. Private label -tuotteet ovat kauppaketjujen tuotteita, jotka myydään tuotteen valmistajan merkin sijaan tuotteen tilanneen kaupan omalla markkinointinimellä. Valmistajan pakkaamien Private label -tuotteiden omistaja voi olla myös kauppaketju riippuen yritysten välisestä sopimuksesta. Yritysten on annettava Ringille selvitys siitä, kumpi yrityksistä raportoi pakkaukset.