Rinki-ekopisteet

Rinki-merkki

Voinko palauttaa pakkauksia muuallekin kuin Rinki-ekopisteisiin?

Jos paikkakunnallasi on esimerkiksi kuntien ekopisteitä, jotka ottavat vastaan pakkausjätteitä, voit palauttaa ne myös sinne. Jos taloyhtiössäsi kerätään pakkausjätteitä erikseen, voit laittaa pakkaukset taloyhtiön keräysastiaan.

Voiko yritys palauttaa pakkausjätteitään Rinki-ekopisteisiin?

Ei, Rinki-ekopisteissä otetaan vastaan vain kotitalouksien pakkausjätteitä. Yritys voi järjestää pakkausjätteiden kuljetuksen tuottajien vastaanottoterminaaleihin, joissa otetaan tuottajayhteisöjen ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä maksutta vastaan. Lisätietoa: Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä.

Miksi Rinki-ekopisteisiin saa tuoda vain pakkauksia?

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien pakkausten keräykseen. Keräyksen taustalla on lakisääteinen tuottajavastuu, joka koskee nimenomaan vain pakkauksia. 

Pakkausten (lasi, metalli, kartonki, muovi) kierrätyksestä Suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön. 

Toiminta rahoitetaan tuottajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Jos muita kuin pakkauksia tuodaan Rinki-ekopisteisiin, kierrätyskustannukset nousisivat kohtuuttomasti väärin perustein. 

Pakkausten lisäksi yrityksillä on jätelaissa tuottajavastuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaista, autoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, paristoista ja akuista sekä keräyspaperista. Muut jätteet ovat kuntien jätehuollon vastuulla, kuten esimerkiksi muovituotteiden keräys.

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu vain pakkauksille. Minne vien muut jätteet?

Voit kysyä ohjeistusta oman kuntasi jätehuoltoneuvonnasta. Kaikkien jätemateriaalien vastaanottopaikat Suomessa: Kierrätys.info. 

Monessa Rinki-ekopisteessä on säiliöt paperin keräystä varten ja useimmissa myös käyttökelpoisten vaatteiden keräys. 

Miksi Rinki-ekopisteitä ei ole tullut kaupunkimme keskustaan?

Rinki keräisi mielellään pakkausjätteitä myös kaupunkien keskustassa. Pisteet vaativat paljon tilaa, jota yleensä keskustoissa on niukasti – edes kauppojen pihoissa sitä ei yleensä ole riittävästi. Tilaa tarvitaan myös siihen, että säiliöt pystytään tyhjentämään turvallisesti, mikä on haastavaa keskustoissa.  Keskusta-alueille on yleensä myös melko vaikea saada lupia pisteiden perustamiseen kaikkialla Suomessa. 

Keskitämme pisteemme etupäässä paikkoihin, joissa liikkuu muutenkin paljon ihmisiä. Kauppa on luonnollinen paikka ekopisteille, sillä pakkaukset voi palauttaa sinne kauppareissun yhteydessä.

Missä on lähin Rinki-ekopiste?

Lähimmän Rinki-ekopisteesi voit tarkistaa karttahaustamme osoitteessa Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet. Hakua voi rajata myös materiaalin mukaan.

Pisteidemme sijainnit on julkaistu myös Kierrätys.info-verkkopalvelussa.

Mistä tunnistan Rinki-ekopisteet?

Pisteet on varustettu Rinki-tunnuksella, mikä helpottaa niiden tunnistamista. Pisteessä voi olla myös kyltti, jossa lukee: RINKI-EKOPISTE, RINKI-EKOPUNKT.

Mitä ovat Rinki-ekopisteet ja kuka niistä vastaa?

Rinki-ekopisteisiin kuluttajat voivat palauttaa käytöstä poistetut kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin. Kuluttajille tarkoitetun maksuttoman palvelun tuottaa Suomen teollisuus ja kauppa eli yritykset. Rinki-ekopisteverkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.