01.10.15

Tervetuloa uudelle Rinkiin.fi -sivustolle

Rinkiin.fi -sivustoa ylläpitää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Tervetuloa uudelle sivustollemme! Tiedotamme ajankohtaisista asioista pakkauskierrätyksestä sekä yrityksille että kuluttajille. Sivustolla on julkaistu pakkausjätteiden lajitteluohjeet, tietoa pakkauskierrätyksestä ja pakkausten tuottajavastuusta sekä vuoden 2016 alussa toimintansa aloittavista Rinki-ekopisteistä.

Rinki-ekopisteisiin kuluttajat voivat palauttaa maksutta kotitalouksissa kertyvät pakkausjätteet. Rinki-ekopisteverkostoon on tulossa kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille vähintään 1 850 keräyspistettä kautta Suomen. Lisäksi 500 pisteessä kerätään muovipakkauksia. Verkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Kun yritys tekee sopimuksen Ringin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille. Tuottajayhteisöt vastaavat siitä, että laissa pakkauksille asetetut kierrätystavoitteet saavutetaan.