Pakkauskierrätys tutuksi kuluttajakampanjalla

Rinki toteutti syksyllä 2017 ensimmäisen valtakunnallisen kampanjansa kuluttajille. Viestinnällä pyrittiin lisäämään kotitalouksien tietoisuutta pakkausmateriaalien lajittelusta, keräyksestä ja kierrätyksestä.

 

Suunnitteluun saatiin aineksia muun muassa Ringin teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin kansalaisten pakkauskierrätykseen liittyviä tietoja ja asenteita. Tutkimuksesta kävi ilmi, että monet kokivat pakkausjätteen oikeaoppisen lajittelun haasteelliseksi, joten sitä haluttiin tehdä viestinnän avulla suomalaisille tutummaksi ja helpommin lähestyttäväksi.

Lajittelun kynnystä madallettiin antamalla siihen pikaohje: jos kyseessä on pakkaus ja se on kartonkia, lasia, metallia tai muovia, sen voi viedä Rinki-ekopisteeseen kierrätettäväksi. Samalla viestittiin, että pakkaus on helppo palauttaa kierrätykseen kauppareissulla.

Kampanjalle luotiin tunnushahmo, jota nähtiin ja kuultiin neljän viikon ajan videoissa, radio- ja ulkomainoksissa sekä somesisällöissä ja omilla verkkosivuilla. Näkyvyyttä tuettiin mediaviestinnällä ja kauppakeskusyhteistyöllä.

Kampanja tavoitti sosiaalisessa mediassa 1,2 miljoonaa uniikkia katsojaa, televisiossa 1,8 miljoonaa suomalaista ja radiossa noin 740 000 kuulijaa. Verkkosivuston kävijämäärä kasvoi kampanjan aikana merkittävästi, ja etenkin liikenne sosiaalisesta mediasta lisääntyi.

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.