Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x

Finlands Förpacknings­återvinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Vi erbjuder konsumenterna ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av återvinning av glasförpackningsavfall.

Producentansvaret för förpackningar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Syftet med lagstiftningen är bland annat att spara på naturresurser och förebygga de olägenheter som miljön förorsakas.

Tusentals företag deltar

Då företaget ingår det avtal som administreras av Rinki, överför det skötseln av sitt producentansvar för förpackningar till förpackningsbranschens producentorganisationer. Nästan 4 500 företag har ingått avtalet. Tack vare det kostnadseffektiva företagsfinansierade producentansvarssystemet är det en väldigt liten andel av alla förpackningar i Finland som inte återvinns.