Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x

Finlands Förpacknings­återvinning RINKI Ab:s uppgifter

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab samarbetar med förpackningsbranschens producentsammanslutningar. Rinki svarar för att företagen på ett smidigt och effektivt sätt kan ta hand om sitt producentansvar för förpackningar.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Till Rinkis uppgifter hör bland annat:

Identifiering av producenter, kundservice och fakturering

 • Marknadsför producentsammanslutningarnas och Rinkis tjänster till producentansvariga företag och sköter upprättandet av avtal.
 • Ger kundföretagen råd i ärenden om producentansvaret för förpackningar.
 • Fakturerar av kundföretag de återvinningsavgifter som producentsammanslutningarna beslutat om.

 Insamling av förpackningsuppgifter, register och rapportering

 • För producentregister, samlar av producenter de förpackningsuppgifter som behövs och upprättar den statistik som krävs för förpackningsansvaret för förpackningar.
 • Rapporterar till producentsammanslutningarna avtalsenligt och till myndigheter enligt kraven i bestämmelserna.

 Insamling och återvinning av konsumentförpackningar

 • Planerar och genomför för konsumenter ett mottagningsnätverk för förpackningsavfall som producenterna är ansvariga för.
 • Planerar och genomför terminaler, transporter och återvinning av glasförpackningsavfall.
 • Rapporterar till producentsammanslutningarna om hur insamlingen av konsumentförpackningar genomförts.

Information och intressebevakning

 • Informerar om insamling och återvinning av förpackningsavfall samt om producentansvarssystemen och förändringar i dem.
 • Planerar och genomför den konsumentinformation som producentansvaret för förpackningsavfall förutsätter.
 • Övervakar förpackarnas intressen och sköter relationerna till intressentgrupperna.

 Ombudsuppgifter

 • Fungerar som ombud för Suomen Keräyslasiyhdistys ry.