Sopimus ja liite

Sopimustyyppejä on kaksi, joista valitaan toinen alla olevista. Huomaathan, että sopimustyypin valinta koskee vain suomalaisia yrityksiä.

Yksittäinen sopimus

Yksittäisen sopimuksen voi tehdä yhdellä Y-tunnuksella toimiva, pakkauksistaan tuottajavastuussa oleva yritys. Vaikka sopimus tehdään yksittäisenä, kattaa se kaikki yrityksen samalla Y-tunnuksella toimivat toimipaikat, joiden käyttämät pakkausmäärät raportoidaan vuosittain Ringille yhteenlaskettuna. Yksittäisen sopimuksen voi halutessaan tehdä myös alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset, joilla ei ole lakisääteistä pakkausten tuottajavastuuta. Myös ne raportoivat käyttämänsä pakkaukset ja kuuluvat asiakas- ja kierrätysmaksujen piiriin.

 

Yhdistetty sopimus

Yhdistetyn sopimuksen voi tehdä konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, jolla on omistukseen, sopimukseen tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus edustaa sopimukseen liittyviä yrityksiä. Konserni on määritelty kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa. Sopimuksessa olevaan liitteeseen 2 luetellaan ne yritykset, jotka liittyvät yhdistettyyn sopimukseen.