Pakkaustilastot

Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa EU-komissiolle Suomen virallisen pakkaustilaston Ringin ja muiden toimijoiden raportoimista tiedoista ja julkaisee pakkaustilaston verkkosivustollaan. Rinki julkaisee toteutuneet kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteet muun muassa verkkosivustollaan, kun viralliset tilastot on saatu Pirkanmaan ELY-keskukselta.


Tältä sivulta löydät sekä pakkausten kierrätystilastot että pakkausten uudelleenkäyttötilastot.

Pakkausten kierrätystilastot

Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen. Tätä on esimerkiksi, kun aaltopahvilaatikoista tai kartonkipakkauksista tehdään paperiteollisuuden hylsyjä ja juomatölkeistä uusia juomatölkkejä.

Kierrätysprosentti (tavoite)

Vuosi
Yhteensä
Paperi, pahvi, kartonki
Lasi
Metalli
Muovi
Puu
1998
45 (-)
57 (-)
62 (-)
16 (-)
10 (-)
1999
50 (-)
61 (-)
78 (-)
19 (-)
13 (-)
2000
50 (-)
62 (-)
64 (-)
25 (-)
14 (-)
2001
47 (42)
58 (53)
50 (48)
39 (25)
15 (15)
2002
49 (42)
61 (53)
50 (48)
46 (25)
15 (15)
2003
41 (42)
63 (53)
61 (48)
50 (25)
14 (15)
7 (-)
2004
40 (42)
70 (53)
55 (48)
55 (25)
15 (15)
7 (-)
2005
43 (42)
79 (53)
63 (48)
54 (25)
14 (15)
5 (-)
2006
49 (42)
86 (53)
74 (48)
59 (25)
16 (15)
8 (-)
2007
52 (42)
88 (53)
81 (48)
70 (25)
18 (15)
10 (-)
2008
57 (55)
93 (60)
80 (60)
75 (50)
23 (22,5)
20 (15)
2009
55 (55)
95 (60)
45 (60)
84 (50)
25 (22,5)
21 (15)
2010
56 (55)
96 (60)
61 (60)
80 (50)
26 (22,5)
18 (15)
2011
59 (55)
97 (60)
97 (60)
82 (50)
25 (22,5)
18 (15)
2012
59 (55)
99 (60)
78 (60)
85 (50)
25 (22,5)
17 (15)
2013
58 (55)
98 (60)
77 (60)
82 (50)
23 (22,5)
15 (15)
2014
57 (55)
101 (60)
81 (60)
82 (50)
25 (22,5)
13 (15)
2015
61 (55)
112 (60)
78 (60)
84 (50)
24 (22,5)
13 (15)
2016
65 (-)
115 (-)
90 (-)
85 (-)
25 (-)
14 (-)
2017
65 (-)
116 (-)
92 (-)
88 (-)
27 (-)
15 (-)
2018
70 (-)
116 (-)
99 (-)
90 (-)
31 (-)
24 (-)
2019
71 (-)
116 (-)
98 (-)
85 (-)
42 (-)
27 (-)
2020
61
98
91
82
26
26

*Vuonna 2009 lasia varastoitiin 32 234 tonnia kierrätystä varten.

Huom!

  • Kunkin vuoden kohdalla on sulkeissa kyseisenä vuonna kansallisen lainsäädännön mukaan saavutettava kierrätysaste (pantittomat ja pantilliset pakkaukset yhteensä).
  • Vuosia 2016-2019 koskevat tavoitteet on asetettu erikseen pantittomille ja pantillisille pakkauksille, ja tämän vuoksi materiaalikohtaista kokonaistavoitetta ei ole.
  • Vuodesta 2020 eteenpäin kierrätysasteen laskentatapa muuttui seuraavasti 1) Pakkausjätemäärään, josta kierrätysaste lasketaan, lisätään mukaan arvio myös kaikesta tilaston ulkopuolisesta pakkausjätteestä 2) Lajittelulaitoksissa kierrätykseen kelpaamattomiksi luokiteltuja materiaaleja (rejektejä) ei enää lasketa mukaan kierrätetyn materiaalin määrään.


Pakkausten uudelleenkäyttötilastot


Uudelleenkäyttöä on jo kerran käytetyn pakkauksen, ei jätteen, käyttämistä uudelleen sellaisenaan. Tätä on esimerkiksi juomapullojen, muovi- ja pahvilaatikoiden, rullakoiden, tynnyrien ja puulavojen uudelleenkäyttö pakkaamiseen.

Taulukon luvut ovat uudelleenkäyttöasteita (%).

Uudelleenkäyttöaste = uudelleenkäyttömäärä jaettuna pakkausten kokonaiskäytöllä.

Kokonaiskäyttö = markkinoille saatetut + uudelleenkäytetyt pakkaukset.

Vuosi
Yhteensä
Kuitu
Lasi
Metalli
Muovi
Puu
1998
66
4
84
90
70
1999
64
4
83
90
69
2000
63
3
81
89
67
2001
62
3
81
88
69
2002
66
3
80
91
91
2003
71
3
80
90
71
81
2004
71
3
78
90
73
78
2005
71
3
74
90
72
78
2006
74
3
77
93
74
79
2007
73
3
76
93
74
78
2008
71
4
65
93
69
76
2009
69
6
62
91
68
76
2010
68
6
47
91
67
75
2011
67
6
45
90
68
75
2012
68
7
34
91
69
75
2013
60
7
26
91
67
55
2015
60
3
21
91
68
55
2016
61
3
16
92
66
59
2017
61
3
9
92
66
59
2018
64
3
6
92
70
64
2019
63
3
3
92
70
60