Kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU).

SUP-direktiivin alkuperäinen tarkoitus oli vastata globaaliin merien muoviroskaantumisongelmaan kohdistamalla toimia tiettyihin, rannoilta eniten löydettyihin muovituotteisiin, mutta se on laajentunut koskemaan kertakäyttötuotteita yleisesti.

Tämä tietopankki koskee pakkauksia, jotka kuuluvat SUP-direktiivin soveltamisalaan. SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita pakkausten lisäksi ovat muun muassa:

 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja tupakansuodattimet*
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet*
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot*
 • kalastusvälineet*

*Näiden SUP-tuotteiden tuottajavastuuta hoitaa Suomen SUP-tuottajayhteisö Oy. Lisätietoja: Tj. Pekka Tsupari, pekka.tsupari@ytl.fi.

Mitä tuotteita ja pakkauksia SUP-direktiivi koskee?
 • tietyt kertakäyttömuovituotteet
 • kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet
 • kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet
Mitkä pakkaukset katsotaan kertakäyttömuovituotteiksi, jotka kuuluvat SUP-direktiivin soveltamisalaan?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit.

Mitä toimenpiteitä direktiivi edellyttää?

Tuoteryhmästä riippuen kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä.

Mitä velvoitteita SUP-direktiivi tuo pakkausten tuottajavastuullisille yrityksille?

Esimerkiksi velvoitteen vähentää SUP-juomamukien ja SUP-elintarvikepakkausten kulutusta, tuotevaatimuksia SUP-juomapakkauksille (ml. korkkien kiinnipysyminen), laajennetun tuottajan vastuun ja SUP-juomapullojen erilliskeräyksen.

 

Lisäksi tuottajavastuulliset yritykset velvoitetaan maksamaan ns. SUP-maksu eli osa kuntien yleisten alueiden puhtaanapitokustannuksista siirretään muovia sisältävien pakkausten tuottajien maksettavaksi. Tuottajavastuullisten yritysten on myös valistettava kuluttajia roskaantumisen ehkäisystä.

 

SUP-direktiivi lisää näiden ohella raportointivelvoitteita, kun SUP-vaatimusten seurantaa varten tarvitaan tietoa markkinoille saatettujen SUP-tuotteiden määristä.

Olenko SUP-tuottaja?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit.

 

Vuonna 2023 SUP-pakkausten tuottaja on sellainen suomalainen yritys, joka käyttää SUP-pakkausta tuotteensa pakkaamiseen tai maahantuo SUP-pakkaukseen pakatun tuotteen Suomeen, tai ulkomaille sijoittautunut yritys, joka myy SUP-pakkaukseen pakattuja tuotteita etämyyntinä loppukäyttäjille Suomessa. Nämä yritykset raportoivat vuoden 2023 SUP-pakkauksensa Ringille helmikuun 2024 loppuun mennessä.

 

Pakkausten tuottajamääritelmä kuitenkin muuttuu 1.1.2024. Muutos koskee niin kutsuttuja palvelupakkauksia, eli pakkauksia, joita käytetään pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajalle. Näiden pakkausten tuottaja on tämän lakimuutoksen jälkeen pakkauksen valmistaja Suomessa tai tyhjän pakkauksen maahantuoj. SUP-pakkauksista palvelupakkauksia ovat esim. syömävalmiin ruuan take away-pakkaukset ja juomien take away-mukit, jotka täytetään kuluttajalle myyntipaikalla sekä kauppojen ostoskassit.

Mihin SUP-maksut perustuvat?

SUP-maksuilla katetaan korvaukset kunnille SUP-pakkausten siivoamisesta. Lisäksi maksuihin sisältyy viestintää roskaantumisen ehkäisystä ja hallintokuluja. Kunnille on jätelainsäädännössä määrätty korvattavaksi vuosina 2023–2025 noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa SUP-pakkauksista aiheutuvia kustannuksia. Vuodesta 2026 alkaen maksut perustuvat kuntien Pirkanmaan ELY-keskukselle ilmoittamiin todellisiin siivouskustannuksiin.

 

Vuonna 2024 laskutettava SUP-pakkauksille kohdistuva kustannus (10,5 M€) jaetaan lainsäädännössä määritellyillä prosenttiosuuksilla viidelle SUP-pakkausryhmälle. Tuottajayhteisöt päättävät SUP-pakkausryhmäkohtaiset SUP-maksut keväällä 2024, kun yritykset ovat raportoineet SUP-pakkausten määrät Ringille.

 

Rinki toteutti tuottajayhteisöille keväällä 2023 ennakkokyselyn tuottajien markkinoille saattamien SUP-pakkausten määristä. Ennakkokysely lähetettiin 430 yritykselle, joiden arvioitiin mahdollisesti saattavan markkinoille SUP-pakkauksia. Vastausprosentti kyselyyn oli 45 %. Ennakkokyselyn tulosten pohjalta Rinki on arvioinut markkinoille saatettujen SUP-pakkausten kokonaismääräksi noin 46 500 tonnia. Lopullinen tonnimäärä, jonka perusteella maksut määräytyvät, selviää keväällä 2024 raportoitujen tietojen pohjalta.

Miten SUP-laskutus tapahtuu?

Rinki laskuttaa SUP-maksut tuottajayhteisöjen puolesta ja tuottajayhteisöt päättävät maksujen suuruudesta. Laskutus tapahtuu erillään kierrätysmaksulaskutuksesta. Vuoden 2023 SUP-maksut laskutetaan keväällä 2024.

Miten SUP-pakkaukset raportoidaan?

Vuoden 2023 SUP-pakkaukset raportoidaan vuoden 2024 alussa. SUP-pakkaukset raportoidaan Ringin extranet-palvelussa erillisellä SUP-lomakkeella. Sen lisäksi ne raportoidaan entiseen tapaan myös tavallisella pakkaustietojen ilmoituslomakkeella.

 

Tuottajien tasapuolisen kohtelun vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki tuottajat raportoivat SUP-pakkausten määrät huolellisesti ja raportointiaikataulun mukaisesti. Raportoinnin määräaika on 29.2.2024.

Raportointiohjeet >
Onko sillä merkitystä, sisältääkö SUP-pakkaus yhden vai useamman annoksen?  

Myyntipakkauksen sisältämällä annosten lukumäärällä on merkitystä vain SUP-pakkausten luokassa 1: Elintarvikepakkaukset valmistettu kokonaan tai osittain jäykästä materiaalista. Tähän luokkaan kuuluvat pakkaukset sisältävät vain yhden annoksen.

 

 • Esimerkki 1: Leivospakkaukset. Yksittäisen leivoksen jäykkää materiaalia ja muovia sisältävä pakkaus on SUP-tuote. Jos kyseessä on kahden tai useamman leivoksen pakkaus (pakkaus sisältää jäykkää materiaalia ja muovia), niin kyseessä ei ole SUP-tuote.
 • Esimerkki 2: Jogurttipikarit. Yksittäin myyty jogurttipikari (yksi annos) on SUP-tuote, mutta jos samat pikarit myydään usean tuotteen myyntiyksikkönä, kyseessä ei ole SUP-tuote.

 

Luokissa 2: Joustavasta materiaalista valmistetut elintarvikepakkaukset sekä 3: Juomapakkaukset ei ole merkitystä pakkauksen sisältämällä annosten lukumäärällä, vaan pakkauksen tilavuudella. Näihin ryhmiin kuuluvien pakkausten tilavuus on enintään 3 litraa.

 

 • Esimerkki 3: Suklaapatukat pussissa, joka sisältää useita patukoita. SUP-tuotteita ovat sekä yksittäisen suklaan kääreet että pussi, johon suklaat on pakattu, kun pussin tilavuus on enintään 3 litraa.
 • Esimerkki 2: Pillimehujen monipakkaukset. Pillimehujen pakkaukset ovat SUP-juomapakkauksia myös silloin, kun ne myydään useita pillimehuja sisältävänä myyntiyksikkönä. Juomapakkausryhmässä SUP-tuotteeksi ei kuitenkaan katsota yksittäisiä juomapakkauksia yhdistäviä myyntipakkauksen osia, kuten muovikelmua tai kartonkivyötettä/-alustaa.

SUP-tuote vai ei?

Kuuluuko pakkaus SUP-direktiivin soveltamisalaan? Rinki on laatinut yhdessä sidosryhmistä koostuvan SUP-ryhmän ja viranomaisten kanssa tuotelistan, josta yritys voi tarkistaa, kuuluuko jokin tietty pakkaus direktiivin soveltamisalaan vai ei. Voi myös tutustua valvovan viranomaisen linjaukseen ja vastauksiin tuottajien kysymyksiin.

Koulutuspaketti SUP-direktiivin vaikutuksista pakkausten tuottajavastuuseen

Kuka on ”pakkausten tuottaja”, miksi SUP-maksu maksetaan, mitä tarkoittaa SUP-pakkausten raportointi?

Rinki on koonnut yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton, Kaupan Liiton, Suomen Pakkaustuottajien, Suomen Pakkausyhdistyksen ja Sumi Oy:n kanssa koulutuspaketin (ppt-esitys) yrityksiä askarruttavista kysymyksistä.

SUP-koulutuspaketti >
Pakkauksia sylissä

Usein kysytyt kysymykset SUP-direktiivistä

Mitä toimenpiteitä SUP-direktiivi edellyttää ja millaisia kustannuksia siitä syntyy? Lue usein kysytyt kysymykset ja vastaukset SUP-direktiivistä.

Sinua voisi kiinnostaa