Kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU).

SUP-direktiivin alkuperäinen tarkoitus oli vastata globaaliin merien muoviroskaantumisongelmaan kohdistamalla toimia tiettyihin, rannoilta eniten löydettyihin muovituotteisiin, mutta se on laajentunut koskemaan kertakäyttötuotteita yleisesti.

Mitä tuotteita ja pakkauksia SUP-direktiivi koskee?
  • tietyt kertakäyttömuovituotteet
  • kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet
  • kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet
Mitkä pakkaukset katsotaan kertakäyttömuovituotteiksi, jotka kuuluvat SUP-direktiivin soveltamisalaan?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit.

Mitä toimenpiteitä direktiivi edellyttää?

Tuoteryhmästä riippuen kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä.

Mitä velvoitteita SUP-direktiivi tuo pakkausten tuottajavastuullisille yrityksille?

Esimerkiksi velvoitteen vähentää SUP-juomamukien ja SUP-elintarvikepakkausten kulutusta, tuotevaatimuksia SUP-juomapakkauksille (ml. korkkien kiinnipysyminen), laajennetun tuottajan vastuun ja SUP-juomapullojen erilliskeräyksen.

Lisäksi tuottajavastuulliset yritykset velvoitetaan maksamaan ns. SUP-maksu eli osa kuntien yleisten alueiden puhtaanapitokustannuksista siirretään muovia sisältävien pakkausten tuottajien maksettavaksi. Tuottajavastuullisten yritysten on myös valistettava kuluttajia roskaantumisen ehkäisystä.

SUP-direktiivi lisää näiden ohella raportointivelvoitteita, kun SUP-vaatimusten seurantaa varten tarvitaan tietoa markkinoille saatettujen SUP-tuotteiden määristä.

SUP-tuote vai ei?

Rinki on laatinut yhdessä sidosryhmistä koostuvan SUP-ryhmän ja viranomaisten kanssa tuotelistan, josta yritys voi tarkistaa, kuuluuko jokin tietty pakkaus direktiivin soveltamisalaan vai ei.

Koulutuspaketti SUP-direktiivin vaikutuksista pakkausten tuottajavastuuseen

Kuka on ”pakkausten tuottaja”, miksi SUP-maksu maksetaan, mitä tarkoittaa SUP-pakkausten raportointi?

Rinki on koonnut yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton, Kaupan Liiton, Suomen Pakkaustuottajien, Suomen Pakkausyhdistyksen ja Suomen Uusiomuovin kanssa koulutuspaketin (ppt-esitys) yrityksiä askarruttavista kysymyksistä.

SUP-koulutuspaketti >
Pakkauksia sylissä

Sinua voisi kiinnostaa