Hinnastot

Tuottajavastuullinen yritys maksaa valitsemansa tuottajayhteisön määrittämät pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut, jotka Rinki laskuttaa yrityksiltä ja tilittää tuottajayhteisöille. Kierrätysmaksujen lisäksi yritys on vielä vuonna 2023 maksanut liittyessään kertaluonteisen Ringin liittymismaksun sekä asiakasmaksun, jotka Rinki on laskuttanut tuottajayhteisöjen valtuuttamana. Tämä kuitenkin muuttuu vuoden 2024 alusta.

Pakkausten kierrätysmaksut ja asiakasmaksu pohjautuvat hinnastoon ja yrityksen edellisenä vuotena käyttämiin pakkausmääriin, jotka yritys raportoi Ringille.

Kierrätysmaksut kattavat yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Pakkausjätteiden keräys yrityksen kiinteistöltä ei sisälly maksuihin.

Kierrätysmaksuilla katetaan:

  • Yritysten pakkausjätteen vastaanottoon tarkoitettu terminaaliverkosto ja kuluttajien ekopisteverkosto
  • Materiaalin kuljetus terminaalista käsittelylaitokselle
  • Kierrätys uusiksi tuotteiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi


Jos yrityksen materiaaliryhmäkohtainen kierrätysmaksu on yli 10 000 euroa, Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että jälkimmäinen niistä erääntyy 120 päivän kuluttua laskun päivämäärästä, mutta kuitenkin viimeistään 31.10. Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Emme tavoittele voittoa

Tiesithän, että Rinki ja tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia? Tuottajavastuullisten yritysten maksamat maksut menevät puhtaasti pakkausten tuottajavastuun hoitoon.

Hinnastot

Tuottajavastuumaksut määräytyvät sen tuottajayhteisön hinnaston mukaan, jonka kanssa yrityksellä on sopimus. Kierrätysmaksujen lisäksi tuottajayhteisöt perivät SUP-maksut, kertaluontoisen rekisteröitymismaksun sekä vuosittaisen yrityspalvelumaksun.

Jos yrityksesi on niin sanottu hybridiasiakas, eli muovin osalta Sumi Oy:n asiakas ja muiden materiaalien osalta Suomen Pakkaustuottajat Oy:n asiakas, tuottajavastuumaksut määräytyvät kahden hinnaston perusteella. Niiden pakkausten osalta, joiden päämateriaali on muovi, käytetään Sumi Oy:n hinnastoa ja muiden pakkausten osalta Suomen Pakkaustuottajat Oy:n hinnastoa.

Sumi Oy

Sumin voimassa oleva kierrätysmaksujen hinnasto löytyy alta. Vuoden 2023 hinnasto löytyy täältä.

Sumin kierrätysmaksut 2024 >
Suomen Pakkaustuottajat Oy

Suomen Pakkaustuottajien voimassa oleva kierrätysmaksujen hinnasto löytyy alta. Vuoden 2023 hinnasto löytyy täältä.

SPT:n kierrätysmaksut 2024 >
Liittymis- ja asiakasmaksut 2023

Kierrätysmaksujen lisäksi yritys maksaa liittyessään kertaluonteisen RINKI Oy:n liittymismaksun sekä vuosittain asiakasmaksun. Niiden hinnasto löytyy alta. Rinki ei laskuta liittymismaksua enää vuoden 2023 jälkeen, vaan vuoden 2024 rekisteröitymismaksut löytyvät tuottajayhteisöjen omista hinnastoista yllä.

Ringin asiakasmaksut >
Pakkaustietojen viivästymismaksut 2023

Sopimusehtojen mukaan asiakasyrityksen on ilmoitettava vuosittain RINKI Oy:lle ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritys on käyttänyt markkinoille toimittamiensa tuotteiden pakkaamiseen tai jotka se on tuonut maahan tuotteidensa mukana. Vuoden 2022 pakkaustiedot on ilmoitettava 28.2.2023 mennessä.

Pakkaustietojen ilmoittaminen on välttämätöntä tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja toimintaan.

 

Mikäli yritys palauttaa vuoden 2022 tiedot 28.2.2023 jälkeen, RINKI Oy perii pakkaustietojen viivästymismaksun. Rinki ei peri viivästysmaksua enää vuoden 2023 jälkeen, vuoden 2024 pakkausraportoinnin myöhästymismaksu löytyy tuottajayhteisöjen omista hinnastoista yllä.

 

  • Jos tiedot palautetaan maaliskuussa, viivästymismaksu on 15 % asiakasmaksusta.
  • Jos tiedot palautetaan huhtikuussa viivästymismaksu on 30 % asiakasmaksusta.
  • Jos tiedot palautetaan 1.5. tai sen jälkeen, viivästymismaksu on 50 % asiakasmaksusta.

 

Arvioperusteinen lasku

Mikäli yritys ei ole palauttanut vuoden 2022 pakkaustietoja toukokuun 2023 loppuun mennessä, RINKI Oy laskuttaa edellä mainittujen viivästymismaksujen lisäksi arvioperusteisesti asiakas- ja kierrätysmaksut pohjautuen RINKI Oy:n käytössä oleviin pakkaustietoihin.

Kysyttävää hinnastosta?

Ringin yritysasiakaspalvelu auttaa mielellään.