Usein kysyttyä lajittelusta

Lajittelu on helppoa, mutta silti joskus jää kysyttävää. Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Rinki-ekopisteistä, lajittelusta ja kierrätyksestä.

Keräyspisteet

Minne voin palauttaa pakkausjätettä?

Jos taloyhtiössäsi kerätään pakkausjätteitä erikseen, voit laittaa pakkaukset taloyhtiön keräysastiaan.

 

Pakkausjätettä voi lisäksi palauttaa Rinki-ekopisteille, joita löytyy Hangosta Utsjoelle, tai moniin kuntien ekopisteisiin.

Minne ilmoitan, jos Rinki-ekopiste on sotkuinen tai täynnä?

Sotkuisista tai täysistä Rinki-ekopisteistä kannattaa ilmoittaa viipymättä Ringin asiakaspalveluun puh. 0800 133 888 (ark. 7–21, la 9–18, maksuton), asiakaspalvelu@rinkiin.fi tai palautelomakkeella, niin saamme asian hoitoon. Asiakaspalautteet ovat tärkeitä esimerkiksi pisteiden tyhjennys- ja siivousvälejä suunniteltaessa ja uudelleen arvioitaessa.

Voiko yritys palauttaa pakkausjätettä Rinki-ekopisteisiin?

Ei voi. Rinki-ekopisteissä otetaan vastaan vain kotitalouksien pakkausjätteitä. Yritys voi järjestää pakkausjätteiden kuljetuksen tuottajien vastaanottoterminaaleihin, joissa otetaan tuottajayhteisöjen ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä maksutta vastaan

Miksi Rinki-ekopisteisiin voi tuoda vain pakkauksia?

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien pakkausten keräykseen. Keräyksen taustalla on lakisääteinen tuottajavastuu, joka koskee nimenomaan vain pakkauksia. 

 

Pakkausten (lasi, metalli, kartonki, muovi) kierrätyksestä Suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön. 

 

Toiminta rahoitetaan tuottajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Jos muita kuin pakkauksia tuodaan Rinki-ekopisteisiin, kierrätyskustannukset nousisivat kohtuuttomasti väärin perustein. 

 

Pakkausten lisäksi yrityksillä on jätelaissa tuottajavastuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaista, autoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, paristoista ja akuista sekä keräyspaperista. Muut jätteet ovat kuntien jätehuollon vastuulla, kuten esimerkiksi muovituotteiden keräys.

 

Monessa Rinki-ekopisteessä on säiliöt paperin keräystä varten ja useimmissa myös käyttökelpoisten vaatteiden keräys. 

Miksi Rinki-ekopisteitä ei ole tullut kaupunkimme keskustaan?

Rinki keräisi mielellään pakkausjätteitä myös kaupunkien keskustassa. Pisteet vaativat paljon tilaa, jota yleensä keskustoissa on niukasti – edes kauppojen pihoissa sitä ei yleensä ole riittävästi. Tilaa tarvitaan myös siihen, että säiliöt pystytään tyhjentämään turvallisesti, mikä on haastavaa keskustoissa.  Keskusta-alueille on yleensä myös melko vaikea saada lupia pisteiden perustamiseen kaikkialla Suomessa. 

 

Keskitämme pisteemme etupäässä paikkoihin, joissa liikkuu muutenkin paljon ihmisiä. Kauppa on luonnollinen paikka ekopisteille, sillä pakkaukset voi palauttaa sinne kauppareissun yhteydessä.

Mistä tunnistan Rinki-ekopisteet?

Pisteet on varustettu Rinki-tunnuksella, mikä helpottaa niiden tunnistamista. Pisteessä voi olla myös kyltti, jossa lukee: RINKI-EKOPISTE, RINKI-EKOPUNKT.

Kuka Rinki-ekopisteistä vastaa?

Kuluttajille tarkoitettuihin Rinki-ekopisteisiin voi palauttaa käytöstä poistetut kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin. Rinki-ekopisteverkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Palvelun maksaa tuottajayhteisöt tuottajavastuullisten yritysten puolesta.

Miksi keräyssäiliöiden aukot ovat niin pieniä?

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu kotitalouksien pakkausjätteille. Turvallisuus on tärkein syy sille, miksi olemme valinneet käytössämme olevat säiliöt ja niiden aukkokoot. Pienet suuaukot takaavat esimerkiksi sen, ettei kukaan pääse kiipeämään säiliöön sisään, mikä voisi pahimmillaan aiheuttaa henkilövahinkoja.

 

Mikäli isoista aukoista mahtuisi laittamaan säiliöön muutakin kuin pakkausjätettä, kuten isoja esineitä tai sekajätettä, haittaisi se kierrätystä. Säiliöt täyttyisivät myös liian nopeasti, jos niihin laitetaan muutakin kuin pakkausjätettä. Tästä aiheutuu roskaantumista ja haittaa kierrättäjille, kun säiliöihin ei mahdu sinne tarkoitettu pakkausjäte. Samoin käy, jos aukot olisivat niin suuria, että säiliöstä saisi otettua materiaalia ulos ja sitä jätettäisiin maahan.

 

Ymmärrämme, että tuntuu turhauttavalle, jos säiliöön ei saa laitettua materiaaleja isoja määriä kerrallaan. Aukkojen koot ovat tarkan harkinnan tulos ja palvelevat parhaiten pakkausmateriaalien kierrätyksen onnistumista. Tunnollisen kierrättäjän vaivannäkö kyllä palkitaan sillä, että säiliöön jätetty oikeanlainen materiaali saadaan kierrätettyä.

Miten käytän muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen tarkoitettuja puristimia?

Kartonkipakkaukset: Litistä kartonkipakkaukset ja työnnä ne syöttöaukosta kunnolla sisään, jotta niitä mahtuu säiliöön kerralla enemmän. Paina vihreää starttinappulaa, jos puristimessa on sellainen. Jos vihreää starttinappulaa ei ole, puristin käynnistyy itsestään. Muuta ei tarvitse tehdä, laite pysähtyy itsestään.

 

Muovipakkaukset: Älä laita eri muovilaatuja olevia pakkauksia sisäkkäin. Irrota korkit ja kannet, laita ne säiliöön erikseen. Voit kuitenkin tuoda muovipakkaukset muovipussiin pakattuna. Työnnä pakkaukset kunnolla sisään. Paina vihreää starttinappulaa, jos puristimessa on sellainen. Jos vihreää starttinappulaa ei ole, puristin käynnistyy itsestään. Muuta ei tarvitse tehdä, laite pysähtyy itsestään.

Mitä teen, jos puristin ei toimi?

Jos puristin on jumissa tai ei toimi, ilmoita siitä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 133 888 tai täytä palautelomake verkossa.

Miksi puristimen suuaukko on niin ylhäällä?

Syöttöaukon koolle ja korkeudelle on laissa vaatimuksia muun muassa aukon vähimmäiskorkeudesta, turvaetäisyydestä liikkuviin osiin ja siitä, että kiipeäminen puristimen sisään ei saa olla helppoa. 

 

Julkiseen käyttöön tulevissa laitteissa turvaetäisyydet ylitetään reilusti varmuuden vuoksi. Valitettavasti käyttäjäystävällisyydestä joudutaan tinkimään turvallisuuden nimissä.   

 

Aukon mitoituksella ja sijoituksella täytetään siis etenkin turvavaatimukset, mutta ehkäistään myös ilkivaltaa ja väärän materiaalin laittamista säiliöön. Väärä materiaali voi myös pahimmillaan pilata koko keräyserän. 


Pakkausten lajittelu ja kierrätys

Miten jätelaki vaikuttaa kuluttajan arkeen?

Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa 2021 ja toi mukanaan monia muutoksia pakkausjätteiden keräämiseen, kierrätykseen ja Ringin toimintaan. Uusi jätelaki parantaa suomalaisten mahdollisuutta lajitella jätteet ja vauhdittaa kiertotaloutta.

 

Uuden jätelain seurauksena muovipakkauskeräyspisteiden määrä lisääntyi. Ringillä on nyt valtakunnallisesti noin 1000 muovipakkausten keräyspistettä. Lisäksi kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset on jatkossa kerättävä kierrätettäväksi kaikilta vähintään viiden kotitalouden asuinkiinteistöiltä.

Voinko palauttaa ostamani tuotteen pakkauksen takaisin tuotteen myyneelle yritykselle?

Pakkausten tuottajalla eli tuotteen myyjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myymiensä tuotteiden pakkauksia. Pakkausten tuottajat hoitavat pakkaustensa keräyksen ja kierrätyksen kuulumalla tuottajayhteisöön. Toki yksittäiset yritykset voivat tarjota asiakkailleen tyhjien tuotepakkausten palautuspalvelun, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Minne kotitaloudet voivat palauttaa puulavat tai muut puupakkaukset?

Katso lähin keräyspiste Kierrätys.info –sivulta.

Miksi tuotteita pakataan? Eikö se ole turhaa?

Pakkauksella on tärkeä tehtävä. Pakattavan tuotteen on säilyttävä ehjänä esimerkiksi tehtaalta loppukäyttäjälle asti. Jos tuote rikkoontuu tai pilaantuu matkalla, tulee turhaan hävikkiä. Lisäksi tuotteen valmistamisprosessissa käytetty energia ja materiaalit menevät kokonaan hukkaan.  Syntyy siis enemmän jätettä ja haittaa ympäristölle. 

 

Pakkauksen tehtävä on ennen kaikkea suojata sekä tuotetta ympäristöltä että ympäristöä tuotteelta. On siis parempi, että keräyksessä on pakkauksia kuin että roskikseen päätyisi pilaantuneita tai rikkoontuneita tuotteita.

Minne voin palauttaa vaarallista ainetta sisältävät pakkaukset?

Palauta ne paikkakuntasi vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaan. Katso lähin keräyspiste Kierrätys.info-verkkopalvelusta.

Miksi pakkaukset on tuotava keräyspisteisiin tyhjinä ja kuivina?

Jos pakkauksissa on esimerkiksi ruoka-ainejäämiä, pakkaus pilaantuu herkästi, jolloin sen kierrätys ei välttämättä enää onnistu. Likaiset pakkaukset aiheuttavat myös herkästi hajuongelmia. Haju taas voi houkutella haittaeläimiä jäteastioihin ja jätteenkäsittelytiloihin.

 

Nyrkkisääntönä voi pitää sellaista puhtautta, joka mahdollistaa pakkausjätteen säilyttämisen kotona ilman merkittäviä hajuhaittoja. Pakkauksesta tulee puhdistaa selkeät ruokajäämät, mutta tahroista ei ole haittaa. Huuhtaise pakkaus tarvittaessa kylmällä vedellä ja valuta se kuivaksi.

 

Pilaantumista lisää myös kosteus, varsinkin lämpimällä säällä. Keräysprosessissa pakkausjäte voidaan puristaa pieneen tilaan, jolloin nestettä tai märkää jätettä sisältävät pakkaukset likaavat myös oikein lajiteltuja pakkauksia. Talvella märkä jäte taas voi jäätyä kiinni keräysastiaan ja hankaloittaa tyhjennystä.

 

Lisäksi ylimääräiset ainejäämät lisäävät kuljetettavan jätteen painoa. Tämä taas lisää tarpeettomasti keräyksen ympäristökuormaa.


Kartonkipakkaukset

Tuleeko kartonkipakkaukset litistää ennen puristimeen laittamista?

Kyllä. Kartonkipakkaukset on tärkeä litistää aina, myös ennen puristimeen laittamista. Erityisesti isot, litistämättömät pahvilaatikot voivat aiheuttaa puristimessa niin sanotun holvausongelman, jonka vuoksi puristin menee jumiin. Hyvin isot pahvilaatikot (esim. huonekalujen ja ison elektroniikan pahvilaatikot) kannattaa myös pilkkoa pienempiin osiin ennen puristimeen laittamista.

Mitä teen, jos Rinki-ekopisteen kartonkipakkaussäiliön aukko on pienempi kuin pahvilaatikko?

Myös isot pahvilaatikot voi palauttaa Rinki-ekopisteen kartonkipakkauskeräykseen. Litistä pakkaus hyvin ja hajota tarvittaessa pienempiin osiin.

Saako kartonkipakkausten keräykseen tuoda myös paperia?

Paperia, kuten sanomalehti- ja aikakauslehtipaperia, ei saa laittaa kartonkikeräykseen. Paperin keräys järjestetään Suomessa erikseen. Monella Rinki-ekopisteellä on erikseen säiliö myös paperinkeräystä varten.

 

Postilaatikko toimii hyvänä muistisääntönä paperin lajittelulle. Jos se on paperia ja tulee postiluukusta sisään, se kuuluu paperinkeräykseen.

Saako lahjapaperit tai lahjanarut ja koristeruusukkeet laittaa kartonkikeräykseen?

Ei saa. Lahjapaperit sisältävät paljon painoväriä ja päällystettä eivätkä sen vuoksi sovellu kartongin tai paperin kierrätykseen. Laita ne sekajäteastiaan.

 

Vinkki: Säilytä hyväkuntoiset lahjapaperit ja käytä niitä uudelleen.

Saako kirjojen kovat kannet laittaa kartonkikeräykseen?

Ei saa, koska kirjojen kannet eivät ole pakkauksia. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Saako julisteet laittaa kartonkikeräykseen?

Ei saa. Julisteet eivät kuulu kartonkikeräykseen, koska ne eivät ole pakkaus. Julisteissa on myös paljon väriaineita, eikä lähes yhtään kierrätyskelpoista materiaalia, josta voisi valmistaa kierrätysmateriaalia.

Saako värillisen piirustuspaperin tai askartelukartongin laittaa kartonkikeräykseen?

Ei saa. Kumpikaan niistä ei ole pakkaus. Askartelukartongin mukana saattaisi päätyä kierrätykseen kuulumattomia liimajäämiä tai muita materiaaleja, jotka voivat haitata kartongin kierrätystä. Askartelukartonki lajitellaan sekajätteeseen.

Saako muovi-ikkunallisen leipäpussin laittaa kartonkikeräykseen?

Kyllä. Pakkaukset lajitellaan päämateriaalin mukaan, eli pakkaus lajitellaan sen materiaalin mukaan, mitä pakkauksessa on prosentuaalisesti enemmän. Tässä tapauksessa leipäpussissa suurempi osuus painosta on paperikuitua, joten se kuuluu kartonkikeräykseen.

Saako kartonkiastiaan laittaa putkilomallisia sipsipurkkeja, joiden pohja on metallia?

Kyllä. Sipsiputkiloissa usein oleva muovikansi laitetaan muovipakkauskeräykseen. Pakkaukset lajitellaan päämateriaalin mukaan, jos materiaaleja ei saada eroteltua toisistaan. Tässä tapauksessa sipsipurkissa on enemmän kartonkia kuin metallia.

Mihin maitotölkin muovikorkki laitetaan?

Maitotölkin voi laittaa korkkeineen kartonkikeräykseen.

Miksi kartonkipakkaukset on litistettävä ja laitettava sisäkkäin? Siitä on ihan liikaa vaivaa.

Kartonkipakkaukset, kuten pahvilaatikot, ovat kevyitä, mutta ne vievät usein paljon tilaa keräysastiassa. Jotta ei kuljetettaisi ilmaa, pakkaukset on hyvä litistää. Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat jäteastiassa, sitä enemmän niitä astiaan mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla, ja kuljetuksia tarvitaan harvemmin. 

 

Pakkauksen litistäminen siis kannattaa, sillä tämä pieni vaivannäkö vähentää muun muassa kuljetuspäästöjä ja on siten arkinen ilmastoteko. Kun viet kartonkipakkauksia keräysastiaan, huomioi astian täyttyminen tasaisesti. Kartonkiastia täyttyy usein vain etureunasta, jolloin astian suuaukko tukkiutuu.

Miten tarkkaan kartonkipakkaukset on puhdistettava?

Hyvänä nyrkkisääntönä toimii, että voit säilyttää pakkausta muutaman päivän kotona ilman hajuhaittoja.

 

Poista ruoantähteet niin hyvin kuin voit, pienistä tahroista ei ole haittaa. Valuta maito tai muu neste tölkistä pois. Huuhtaise pakkaus nopeasti kylmällä vedellä. Annathan pakkauksen, esimerkiksi maitotölkin, kuivahtaa ennen kuin laitat sen keräysastiaan.


Lasipakkaukset

Saako lasipakkauskeräykseen tuoda hillopurkkeja, joissa on metallinen patenttisulkija? Patenttisulkijalla tarkoitetaan ilmatiivistä metallista sulkijaa.

Ei saa, koska säilöntää varten ostetut hillopurkit eivät ole pakkauksia.

Mihin voin lajitella ikkunalasia, juomalaseja, posliinia, keramiikkaa ja muuta lasipakkauskeräykseen soveltumatonta lasia?

Kunta antaa ohjeet näiden jätteiden osalta. Monesti ne ohjeistetaan laitettavaksi sekajätteen joukkoon, mutta toisissa kunnissa on myös omat lajitteluohjeet näille materiaaleille, joten varmista lajitteluohjeet oman kuntasi jäteneuvonnasta.

Saako rikkoutuneen juomalasin laittaa lasipakkauskeräykseen?

Ei saa, koska juomalasi ei ole pakkaus. Muut kuin pakkauksissa käytetyt lasimateriaalit, esimerkiksi juomalasin valmistusmateriaali, ovat monesti laatuominaisuuksiltaan sellaisia, ettei niitä pystytä hyödyntämään kierrätyksessä yhdessä lasipakkausten kanssa. Juomalasilla voi esimerkiksi olla eri sulamispiste kuin pakkauslasilla. Kierrätysprosessi asettaa kerätylle materiaalille laatuvaatimuksia, minkä vuoksi vain lasipullot ja -purkit soveltuvat kierrätettäviksi. Lasipakkausjäte kierrätetään uusiksi lasipakkauksiksi sekä osasta valmistetaan rakennustuotteita kuten vaahtolasia.

Saako ikkunalasia laittaa lasipakkauskeräykseen?

Ei saa, koska se ei ole pakkaus.

Minne pantilliset lasipullot saa laittaa?

Palauta ne kaupassa tai Alkossa olevaan pullojen palautusautomaattiin. Rinki-ekopisteverkoston lasipakkausten keräysastiaan voi tuoda pantittomia lasipulloja.

Saako lasisia hautalyhtyjä laittaa lasipakkauskeräykseen?

Ei saa, koska osa lasilyhdyistä on valmistettu kierrätykseen kelpaamattomasta borosilikaattilasista tai lyhdyissä voi olla myös lyijylasia, mikä ei kelpaa kierrätykseen. Jotta voimme varmistaa kerätyn lasin laadun, ei astiaan saa laittaa mitään lasisia hautalyhtyjä.

 

Metallikeräykseen voi laittaa lyhdyissä olevat metalliset kannet, samoin esimerkiksi ulkotulien tinapeltipurkit ja alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret. Useimmilla hautausmailla on myös järjestetty hautalyhtyjen keräys.

Saako lasiset hajuvesipullot laittaa lasipakkauskeräykseen?

Lasiset hajuvesipullot saa laittaa lasipakkauskeräykseen.

Saako yskänlääkepullot tai muut apteekista ostetut lasipakkaukset laittaa lasipakkauskeräykseen?

Kyllä saa, palauta ne kuitenkin tyhjinä ja ilman korkkia. Etikettejä ja kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa.

 

Käyttämättömiä lääkkeitä tai lääkejäämiä sisältävien pakkausten osalta on noudatettava kuntasi jätehuoltoneuvonnan antamia ohjeita. Paikalliset apteekit ottavat myös lääkkeitä vastaan. Käyttämättömiä lääkkeitä ei missään tapauksessa saa tyhjentää viemäriin.

Miksi lasipakkauskeräykseen kelpaavat vain pullot ja purkit?

Pullot ja purkit ovat lasipakkauksia, jotka soveltuvat pakkausten kierrätykseen. Juomalaseja, kahvipannua, uunivuokaa, posliinia, keramiikkaa ja ikkuna- tai peililasia ei saa laittaa keräykseen, koska ne eivät ole pakkauksia.

 

Muut lasiesineet ovat materiaalin ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei niitä pystytä hyödyntämään kierrätyksessä. Niillä on esimerkiksi erilaisia sulamispisteitä tai muita ominaisuuksia, jotka estävät kierrättämisen tai vaikeuttavat sitä oleellisesti.

Miten tarkkaan lasipullot ja -purkit pitää pestä?

Riittää, että huuhtaiset ne nopeasti kylmällä vedellä, jotta esimerkiksi hillon jäämät poistuvat lasipurkista. Perusteellista pesua ei tarvitse tehdä.

Saako lasisen deodorantti­pullon laittaa lasi­pakkaus­keräykseen? Entä mitä teen sen muovi­korkille?

Lasisen deodoranttipullon saa laittaa lasipakkauskeräykseen. Muovisen korkin voi laittaa muovipakkausjätteen keräysastiaan.

Saako opaalilasia laittaa lasipakkauskeräykseen?

Opaalilasista eli himmeästä maitolasista valmistettuja lasipakkauksia saa laittaa lasipakkauskeräykseen. Opaalilasista tehtyjä pakkauksia ei kuitenkaan yleensä pystytä hyödyntämään pakkausten valmistuksessa, mutta niistä voidaan valmistaa rakennustuotteita, kuten vaahtolasia.

Saako lasisen kynsilakkapullon laittaa lasipakkauskeräykseen?

Täysin tyhjän tai kokonaan kuivuneen kynsilakkapullon saa laittaa lasipakkauskeräykseen. Jos pullo sisältää vielä kynsilakkaa, se tulee viedä vaarallisen jätteen keräykseen. Vaarallisen jätteen keräyspisteitä voi selata kierratys.infosta.


Metalli

Mitkä pienmetallit kuuluvat metallipakkauskeräykseen?

Myös kodin pienmetallia voi tuoda metallipakkauskeräykseen. Esimerkiksi aterimet, kattilat, sakset, naulat ja alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret kuuluvat Rinki-ekopisteille kunhan ne mahtuvat sisään säiliön aukosta.

 

Viethän isot metalliesineet, jotka eivät mahdu säiliöön, kuntasi ohjeistamaan paikkaan.

 

Muistathan, että sähkölaitteita, esimerkiksi silitysrautoja, sähkövatkaimia tai leivänpaahtimia ei saa laittaa metallipakkauskeräykseen. Sähkölaitteille on järjestetty erillinen keräys, niitä otetaan usein vastaan myös sähkölaitteita myyvissä kaupoissa. Kaikkien jätteiden vastaanottopaikat Suomessa: www.kierratys.info

Minne pantilliset juomatölkit saa laittaa?

Palauta ne kaupan tai Alkon pullojen ja tölkkien palautusautomaattiin. Rinki-ekopisteiden metallikeräykseen voit tuoda pantittomia juomatölkkejä.

Saako metalliset kahvikapselit laittaa metallipakkauskeräykseen?

Käytetyt metalliset kahvikapselit saa palauttaa metallinkeräysastiaan. Käytettyä kahvikapselia ei tarvitse tyhjentää.

 

Rinki-ekopisteiden metallinkeräykseen ja samoin kiinteistökeräyksen metallinkeräysastiaan tuotu metalli murskataan. Murskausvaiheessa kahvikapseleiden sisällä olevat kahvinpurut erottuvat pois rejektiksi. Kahvikapseleiden metalli pystytään näin ollen hyvin kierrättämään.

Saako uudenvuoden tinat laittaa metallipakkauskeräykseen?

Ei saa, koska tina ei sovellu kierrätettäväksi. Uudenvuoden tina on pääasiassa lyijyä, joka on raskasmetallia. Palauta tinat paikkakuntasi vaarallisen jätteen keräykseen. Lähimmän keräyspaikan voit tarkistaa Kierratys.info -verkkopalvelusta.

Saako kattilat ja paistinpannut laittaa metallipakkauskeräykseen?

Kyllä saa, jos ne mahtuvat keräysastian aukosta sisään.

 

Keräykseen voidaan laittaa myös muita kodin pienmetalleja, kuten ruokailuvälineitä, saksia, nauloja ja alumiinisia tuikkukynttilöiden kuoria.

 

HUOM! Viethän isot metalliesineet, jotka eivät mahdu säiliöön, kuntasi ohjeistamaan paikkaan. Muistathan, että sähkölaitteita, esimerkiksi silitysrautoja, sähkövatkaimia tai leivänpaahtimia ei saa laittaa metallipakkauskeräykseen. Sähkölaitteille on järjestetty erillinen keräys, niitä otetaan usein vastaan myös sähkölaitteita myyvissä kaupoissa. Kaikkien jätteiden vastaanottopaikat Suomessa: www.kierratys.info

Saako metalliset sinappituubit tai vastaavat laittaa metallipakkauskeräykseen?

Kyllä, palauta ne puristettuna tyhjiksi.

Miten voin vähentää vaarallisen jätteen keräykseen vietävien maalipurkkien määrää?

Mikäli ylimääräisiä vajaita maalipurkkeja jää, niitä saa enemmän kierrätettäväksi yhdistämällä maalit. Näin vähennät myös vaarallisen jätteen keräykseen vietävien purkkien määrää.

 

Tee näin:

 

Valuta jäljelle jääneet maalit mahdollisimman suureen metallipakkaukseen tai -purkkiin.
Sulje maalia sisältävät metallipakkaukset huolellisesti ja toimita vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.
Kuivaa tyhjennetyt maalipurkit kyljellään vähintään yhden vuorokauden ajan ennen kuin tuot ne metallin keräykseen.

 

Huom! Mikäli et tunne maalilaatuja tai kemikaaleja, älä koskaan sekoita niitä keskenään!

 

Tavanomaiset kuluttajille myytävät vesiohenteiset lateksimaalit, liuoteohenteiset alkydi- ja öljymaalit voi sekoittaa keskenään. Pensseleiden puhdistamiseen käytetyt liuottimet sekä puhdas pellavaöljy pitää kuitenkin pitää erillään.

Miten lajittelen metalliset maalipurkit?

Varmista, että maalipurkki on tyhjä, puhdas ja kuiva. Purkin sisäpinnalla saisi olla kuivaa maalia korkeintaan hyvin ohut, siveltimen vedon vahvuinen kerros.  Palauta kannet erikseen.

 

Vie märkää maalia sisältävät purkit paikkakuntasi vaarallisen jätteen keräykseen. Lähimmän keräyspaikan voit tarkistaa Kierrätys.info-verkkopalvelusta.

Miten lajittelen aerosolipurkin, kuten hiuslakkapullon?

Varmista, että aerosolipurkki on täysin tyhjä ravistamalla pakkausta. Pakkaus on tyhjä, kun sen sisältä ei kuulu hölskymistä, venttiilin nuppia painettaessa ei kuulu pihinää eikä ulos tule ponnekaasua tai mitään ainetta. Tyhjän pullon voit palauttaa Rinki-ekopisteen tai taloyhtiösi metallinkeräysastiaan. 

 

Palauta vajaa aerosolipullo paikkakuntasi vaarallisen jätteen keräykseen. Lähimmän keräyspaikan voit tarkistaa Kierrätys.info-verkkopalvelusta.

Saako lääkkeiden läpipainopakkaukset laittaa metallinkeräykseen?

Muoviset tai muovia ja alumiinia sisältävät lääkkeiden läpipainopakkaukset lajitellaan muovipakkauksiin, kokonaan alumiinista valmistetut lääkepakkaukset voi laittaa metallinkeräykseen.


Muovipakkaukset

Mitä muovipakkauksia voi palauttaa muovipakkauskeräykseen?

Kaikki muovipakkaukset kelpaavat keräykseen. Jos se on muovia ja pakkaus, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Muovista valmistetut tuotteet, esimerkiksi lasten lelut eivät kuulu muovipakkauskeräykseen.

 

Keräykseen voi palauttaa tyhjinä ja kuivina kotitalouksien muovipakkaukset, jotka ovat alun perin olleet jonkin tuotteen pakkauksia. Muovipakkauksia käytetään yleisesti elintarvikkeiden, tekstiilien, elektroniikan ja kemiallisten tuotteiden myynnissä, mutta muitakin pakattavia tuotteita löytyy. Pakkauksia ovat myös kauppakassit ja myyntipaikalla käytetyt pakkaukset, kuten esimerkiksi mukaan myydyn sämpylän ympärillä ollut muovikääre.

 

Muovipakkauksia eivät kuitenkaan ole esimerkiksi kaupasta tyhjinä ostetut pakasterasiat, jätepussirullat, ”elmu-kelmut” ja vastaavat. Muutto- ja varastolaatikko eivät myöskään ole pakkauksia. Nämä ovat muovituotteita, joiden jätehuolto on kunnan vastuulla.

 

Lisäksi Suomen lainsäädännössä on erikseen määritelty tuotteita, jotka joko ovat tai eivät ole pakkauksia (asetus 518/2014, lisäperusteet). Esimerkkejä:

  • CD-levyn kannet eivät ole pakkauksia, mutta kannen ympärillä oleva muovikalvo on pakkaus.
  • Muovinen henkari on pakkaus, jos se on myyty vaatteen mukana. Erikseen ostettuna henkari ei ole pakkaus.
  • Vaatteiden pesuainepullossa oleva täyttömitta tai pesupallo on pakkaus.
Saako muovilelut ja muoviset taloustavarat laittaa muovipakkauskeräykseen?

Ei. Laita keräysastiaan ainoastaan lajitteluohjeemme mukaisia muovipakkauksia. Lisäksi monet muovitavarat ja -lelut on valmistettu muovista, joka ei sovellu kierrätettäväksi. Leluissa voi olla myös elektroniikkaa, jolloin ne kuuluvat erilliseen sähkölaitteiden keräykseen. Kaikkien jätteiden keräyspaikat Suomessa: www.kierratys.info.

Miksi muovipakkauskeräykseen voi palauttaa vain pakkauksia eikä tuotteita, kuten esimerkiksi ämpäreitä tai leluja?

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien pakkausten keräykseen. Keräyksen taustalla on lakisääteinen tuottajavastuu, joka koskee vain pakkauksia. Pakkausten (lasi, metalli, kartonki, muovi) kierrätyksestä ja kierrätyksen kustannuksista Suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

 

Rinki-ekopisteiden toiminta rahoitetaan pakkaustuottajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Jos muita kuin pakkauksia tuodaan Rinki-ekopisteisiin, kierrätyskustannukset nousevat kohtuuttomasti väärin perustein.

 

Muovituotteilla ei ole lainsäädännössä samaa tuottajavastuuta kuin muovipakkauksilla, ja niiden keräys on kunnan jätehuollon vastuulla. Muovituotteet voivat sisältää myös esimerkiksi elektroniikkaa, kuten vaikkapa leikkikalujen elektroniikka. Elektroniikkatuotteille puolestaan on järjestetty erillinen ns. SER-jätteen keräys (http://www.serkierratys.fi/).

Saako muovipakkauskeräykseen laittaa öljykanisterin?

Moottoriöljyä sekä muita vaarallisia aineita sisältäviä kanistereita ei saa laittaa muovipakkauskeräykseen. Moottoriöljy aiheuttaa monenlaisia ongelmia kierrätysprosessissa ja on myös turvallisuusriski. Öljykanisterin voit viedä paikkakuntasi vaarallisen jätteen keräykseen.

Miten käsidesipullot lajitellaan?

Täysin tyhjän käsidesipullon voi lajitella muovipakkauskeräykseen. Jos pullossa on vähänkään desiä jäljellä, se tulee toimittaa kunnallisen jätehuollon vaarallisen jätteen keräykseen.

 

  1. Käytä käsidesipullo aivan loppuun niin, ettei pullosta tule enää pisaraakaan ulos.
  2. Avaa pullosta korkki tai pumppuosa, jotta pienimmätkin desijäämät pääsevät haihtumaan ennen keräykseen tuomista.
  3. Lajittele tyhjä pullo ja korkki tai pumppuosa erillään muovipakkauskeräykseen.
Minne pantilliset muoviset juomapullot saa laittaa?

Palauta ne kaupan tai Alkon pullojen ja tölkkien palautusautomaattiin. Rinki-ekopisteverkoston muovipakkausten keräysastiaan voit tuoda pantittomia muovipulloja.

Saako muoviset maalipurkit laittaa muovipakkauskeräykseen?

Ei saa. Vie vähänkin maalia sisältävät muoviset maalipurkit kuntasi ohjeistamaan paikkaan. Kaikkien jätteiden vastaanottopaikat Suomessa: www.kierratys.info.

Saako muoviset lääkkeiden pakkaukset laittaa muovipakkauskeräykseen?

Tyhjät ja kuivat muoviset lääke-, vitamiini- ja luontaistuotepakkaukset voi laittaa muovipakkauskeräykseen.

 

Muoviset tai muovia sisältävät läpipainopakkaukset voi lajitella muovipakkausten keräykseen. Kokonaan alumiiniset pakkaukset lajitellaan metallikeräykseen.

 

Käyttämättömiä lääkkeitä tai lääkejäämiä sisältävien pakkausten osalta on noudatettava kuntasi jätehuoltoneuvonnan antamia ohjeita. Yleensä paikallinen apteekki ottaa lääkkeitä vastaan. Käyttämättömiä lääkkeitä ei missään tapauksessa saa tyhjentää viemäriin.

Saako muoviset kahvikapselit laittaa muovipakkauskeräykseen?

Ei saa. Lajittele ne kuntasi ohjeistamalla tavalla.

 

Kahvinkeitinten kapselit ja suodatinpaperista valmistetut kahvipodit, jotka hävitetään yhdessä kahvituotteen kanssa, eivät ole pakkauksia.

Saako biohajoavat muovipakkaukset laittaa muovipakkauskeräykseen?

Biohajoavat muovipakkaukset voi laittaa muovipakkausten keräykseen. Kierrätysprosessissa biohajoava pakkaus ohjataan energiahyödyntämiseen, sillä itsestään hajoavana materiaalina se aiheuttaisi haittaa kierrätysprosessissa.

Saako muoviset multasäkit tuoda muovipakkauskeräykseen?

Kyllä. Multasäkit voi tuoda muovipakkauskeräykseen tyhjäksi ravisteltuina. Säkin mustaa puolta ei kannata kääntää esiin, sillä muovijalostamon optinen tunnistuslaite ei välttämättä tunnista sen muovilaatua mustan värin vuoksi. Laitetoimittajat kehittävät koko ajan tekniikkaa, jotta tämäkin ongelma saadaan ratkaistua lähitulevaisuudessa.

Miten mustat muovipakkaukset lajitellaan?

Mustat muovipakkaukset voi laittaa keräykseen siitä huolimatta, että nykytekniikalla osa niistä päätyy energiakäyttöön. Ongelmana on, etteivät muovijalostamon optiset lukijat tällä hetkellä tunnista kaikkien mustien pakkausten muovilaatua. Nykyisin tunnistetaan kuitenkin yhä enemmän myös mustaksi värjättyjä muovipakkauksia ja muovijalostamon laitetoimittajat kehittävät koko ajan tekniikkaa, jotta tämäkin ongelma saadaan ratkaistua lähitulevaisuudessa.

Saako muoviset kukka- tai yrttiruukut tuoda muovipakkauskeräykseen?

Kukkien tai yrttien mukana tulevat lyhytaikaiseen käyttöön tai kuljetukseen tarkoitetut muoviruukut tai taimien istutusruukut voi tuoda tyhjinä muovipakkauskeräykseen. Sen sijaan kaupasta ostetut tyhjät ruukut luokitellaan tuotteiksi, eikä pakkauksiksi, minkä vuoksi ne on laitettava sekajätteeseen.

Saako hammastahnatuubit tuoda muovipakkauskeräykseen?

Kyllä saa. Tyhjennä tuubi mahdollisimman tyhjäksi ennen keräysastiaan laittamista.

Saako styrox-pakkauksia laittaa muovipakkauskeräykseen?

Kyllä, styroxista eli virallisemmin EPS-muovista valmistetun pakkauksen saa laittaa muovipakkauskeräykseen. Rakentamisessa käytettyjä styrox-levyjä ei kuitenkaan saa laittaa.

 

EPS-muovista tehtyjä pakkauksia ei tällä hetkellä pystytä hyödyntämään uusiomateriaalien valmistuksessa. Lajitteluprosessissa pakkauksissa käytetty EPS-muovi murentuu helposti. Tämä materiaali on myös erittäin huokoista, minkä vuoksi siihen tarttuu helposti likaa ja nesteitä. 

Kuinka perusteellisesti muovipakkaukset pitää pestä?

Hyvänä nyrkkisääntönä toimii, että pakkaus on riittävän puhdas kun sitä voi säilyttää muutaman päivän kotona ilman merkittäviä hajuhaittoja.

 

Pakkauksissa ei saa olla selkeitä ruokajäämiä tai muita ainejäämiä, mutta pienistä tahroista ei ole haittaa. Valuta pakkaukset myös kuiviksi. Voit helposti puhdistaa pakkauksen esimerkiksi pyyhkäisemällä ruuantähteet tai marinadin pakkauksesta talouspaperin avulla.

Saako muovipakkauksia laittaa sisäkkäin?

Eri muovilaatuja olevia pakkauksia ei saa laittaa sisäkkäin. Kierrätyslaitoksella optinen laite tunnistaa vain ulommaisen pakkauksen muovilaadun. Jos sisäkkäin on eri muovilaatuja olevia pakkauksia, menevät ne väärään ryhmään kierrätysprosessissa.

 

Mikäli olet varma, että kaikki pakkaukset ovat samaa muovia, voi pakkaukset laittaa sisäkkäin. Lisäksi muovikassia voi käyttää erilaisten muovipakkausten kuljettamiseen, sillä lajitteluprosessin alkupäässä on ns. pussinrepijä, joka aukaisee kassit ennen jatkokäsittelyä.

Muovipakkauksessa on kirjainmerkintä, mutta ei numeroa. Käykö se kuitenkin muovipakkauskeräykseen?

Usein muovipakkauksissa on vain muovin kirjainlyhenne tai numero. Kummalla merkinnällä tahansa merkitty pakkaus käy muovipakkauskeräykseen. Materiaalimerkintä ei ole pakollinen pakkauksissa, joten aina merkkiä ei löydy pakkauksesta. Voit laittaa muovipakkauksen keräyssäiliöön, vaikka mitään materiaalimerkintää ei löytyisikään pakkauksesta. Tärkeintä on, että kyseessä on pakkaus.

Pitääkö muovipakkausten korkit ja kannet poistaa ja palauttaa erikseen?

Kyllä, silloin kun se on mahdollista. Korkit, kannet, pumppuosat ja vastaavat irtoavat osat (esim. leikkelerasian kansikalvo) on hyvä irrottaa ja palauttaa keräysastiaan erikseen. 

 

Korkit ja kannet ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus. Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella ja erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi rasia ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin lukulaite tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi haitata kierrätystä.

 

Pullot ja kanisterit litistyvät myös helpommin kasaan ilman korkkia ja vievät vähemmän tilaa keräysastiassa. Näin myös varmistetaan, että pakkaukset ovat tyhjiä ja kuivia.

Kysy meiltä

Jäikö kysyttävää? Asiakaspalvelumme auttaa mielellään.