Yrityksen jätehuolto

Yritys vastaa itse omasta jätehuollostaan

Yritysten pakkaukset eivät kuulu Rinki-ekopisteisiin, jotka on tarkoitettu vain kotitalouksien pakkausjätteelle. Yrityksen vastuulla onkin järjestää jätehuoltonsa itse ja lajitella yhdyskuntajätteensä jäteasetuksen mukaisesti.

Yrityksen vastuulla on sekä sen kiinteistölle jäävien pakkausjätteiden lajittelu että niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä. Kuljetuksesta voi sopia jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 

Kuljetuspalvelusta perittävä maksu on erillinen kulu yritykselle. Tuottajavastuullisten yritysten maksamat kierrätysmaksut kattavat yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Pakkausjätteiden keräys yrityksen kiinteistöltä ei siis sisälly maksuihin.

 

Kierrätysmaksulla katetaan yritysten pakkausjätteen vastaanottoon tarkoitettu terminaaliverkosto, jossa materiaali otetaan maksutta vastaan sekä materiaalin kuljetus terminaalista käsittelylaitokselle ja kierrätys uusiksi tuotteiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

 

Vastaanottoterminaalit sekä niiden sijainnit ja aukioloajat löytyvät tuottajayhteisöjen, SPT:n ja Sumin, omilta verkkosivuilta.

Kuluttaja RInki-ekopisteellä

Jäteasetus velvoittaa yritykset lajittelemaan jätteensä

Jäteasetus (VNA 978/2021 §21) velvoittaa yritykset ja julkiset hallinnon- ja palveluntuottajat lajittelemaan yhdyskuntajätteensä.

 

Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy:

 

  • biojätettä vähintään 10 kg viikossa
  • muovipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • paperi-, kartonki- ja pahvipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • lasipakkausjätettä 2 kg viikossa
  • metallijätettä 2 kg viikossa

Yrityspakkausten vastaanottoterminaalit