Mitä Rinki tekee?

Meistä

Olemme palveluyhtiö pakkausalan tuottajayhteisöille, tuottajavastuullisille yrityksille ja kaikille suomalaisille. Yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa me teemme pakkausten lajittelun helpoksi kuluttajille ja tuottajavastuun hoidon vaivattomaksi yrityksille.

Kuluttajille tarjoamme Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen. Jos omalla pihalla ei ole pakkausjätteiden keräysastioita, lajitellut pakkaukset on helppo tuoda Rinki-ekopisteisiin, joita on ympäri Suomen  – Hangosta Utsjoelle.

 

Pakkaavien ja pakattuja tuotteita maahantuovien yritysten on hoidettava tuottajavastuu pakkauksistaan. Yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa tuotamme yrityksille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Yrityksen tarvitsee tehdä vain sopimus pakkausten tuottajavastuun hoitamiseksi.

 

 • Ydinosaamistamme on keräys-, kuljetus- ja kierrätyspalveluiden kilpailuttaminen ja tehokas järjestäminen, pakkaustilastot ja tuottajavastuun asiakaspalvelu sekä kuluttajaviestintä.
 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa.
 • Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat luotettavuus, kustannustehokkuus, palveluhenkisyys, asiantuntevuus ja vaivattomuus.
 • Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen sekä motivoituneeseen ja osaavaan henkilöstöön. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen niin, että voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin.
 • Ohjaamme toimintaamme ISO 9001 -laatujärjestelmällä. Olemme sitoutuneet standardin edellyttämiin toimintaperiaatteisiin.
Kaksi hymyilevää kuluttajaa kartonkipakkaus kädessä

Omistajamme

Rinki on Suomen teollisuuden ja kaupan omistama palveluyhtiö. Liitot perustivat Ringin, jotta yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa voimme huolehtia tuottajavastuun tehokkaasta toteutuksesta. Ringin omistavat:

 

Suomessa on kaksi pakkausten tuottajayhteisöä, Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Pakkausten tuottajavastuu rahoitetaan tuottajavastuullisilta yrityksiltä kerättävillä kierrätysmaksuilla, joista päättävät tuottajayhteisöt.

Pakkauksia sylissä

Jo 25 vuotta kierrätystä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan perustama ja omistama palveluyhtiö. Olemme olleet olemassa jo vuodesta 1997 – jo neljännesvuosisadan.


Palvelumme

Asiakaspalvelu tuottajavastuullisille yrityksille
 • Markkinoimme tuottajavastuullisille yrityksille tuottajavastuun vaivatonta toteutusta ja tuottajayhteisöihin liittymistä.
 • Neuvomme maksutta asiakasyrityksiä pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa ja autamme pakkaustietojen raportoinnissa.
 • Laskutamme asiakasyrityksiltä tuottajayhteisöjen päättämät kierrätysmaksut ja Ringin asiakasmaksut.
Pakkaustietojen keräys, rekisterit ja raportointi
 • Ylläpidämme rekisteriä tuottajayhteisöihin liittyneistä yrityksistä, keräämme tuottajavastuullisilta yrityksiltä tarvittavat pakkaustiedot ja laadimme pakkausten tuottajavastuun edellyttämät tilastot
 • Raportoimme tuottajayhteisöille sopimusten ja viranomaisille säädösten vaatimusten mukaisesti.
Kuluttajapakkausten keräys
 • Tarjoamme tuottajayhteisöjen kanssa kuluttajille valtakunnallisen pakkausjätteiden Rinki-ekopisteverkoston.
 • Keräämme kunnilta ja kuntien jätelaitoksilta tiedot pakkausmateriaalien keräyksestä kiinteistöiltä.
 • Raportoimme kuluttajapakkausten keräyksen toteutuksesta tuottajayhteisöille.
Viestintä ja edunvalvonta
 • Viestimme kuluttajille ja tuottajavastuullisille yrityksille pakkausjätteen lajittelusta ja kierrätyksestä, tuottajavastuusta ja roskaantumisen ehkäisystä.
 • Tarjoamme maksutonta lajitteluneuvontaa suomalaisille.
 • Valvomme tuottajavastuullisten yritysten etuja yhdessä omistajiemme ja tuottajayhteisöjen kanssa.
 • Asiakasyrityksellä on oikeus käyttää Ringin rekisteröityä RINKI-tavaramerkkiä näiden käyttösääntöjen mukaisesti.
Laatupolitiikka & eettiset periaatteet

Ohjaamme toimintaamme laatujärjestelmällä, joka on rakennettu ISO 9001:2015
standardin vaatimusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet standardin edellyttämiin
toimintaperiaatteisiin. Lisäksi toimintaamme ohjaa eettiset periaatteemme.

Ringin laatupolitiikka >