Information om Rinki

Om oss

Vi är ett service företag till producentsammanslutningarna, producentansvariga företag och till alla finländare. Tillsammans med producentsammanslutningarna gör vi det lätt för konsumenter att sortera förpackningar och enkelt till företag att ta hand om producentansvaret.

För konsumenterna erbjuder vi ett nätverk av Rinki ekopunkter för förpackningar. Om det inte finns behållare för insamling av förpackningsavfall på din egen gård, är det enkelt att föra sorterade förpackningar till Rinki ekopunkterna, som finns runt om i Finland – från Hangö till Utsjoki.

 

Företag som förpackar och importerar förpackade produkter måste ta producentansvar för sina förpackningar. Tillsammans med producentsammanslutningarna erbjuder vi företagen effektiva och hållbara lösningar för att genomföra producentansvaret för förpackningar. Allt ett företag behöver göra är att teckna ett avtal om att ta producentansvar för sina förpackningar.

 

 • Våra kärnkompetenser är upphandling och effektiv organisation av insamling, transport och återvinningstjänster, förpackningsstatistik och kundservice för producentansvar samt konsumentkommunikation.
 • Vi arbetar i nära samarbete med producentsammanslutningarna.
 • Våra vägledande principer är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet, service, expertis och bekvämlighet.
 • Vår verksamhet bygger på en god förståelse för våra kunders behov och på motiverad och kompetent personal. Vi strävar efter ständiga förbättringar så att vi kan uppfylla våra kunders behov.
 • Vi vägleds av kvalitetssystemet ISO 9001. Vi har åtagit oss att följa de riktlinjer som krävs enligt standarden.
Kaksi hymyilevää kuluttajaa kartonkipakkaus kädessä

Rinki ägs av

Rinki är ett service företag som ägs av den finska industrin och handeln. Förbunden grundade Rinki för att tillsammans med producentsammanslutningarna ta hand om det effektiva genomförandet av producentansvaret. Rinki ägs av:

 

I Finland finns två producentsammanslutningar: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy. Förpackningsproducentansvaret finansieras med de återvinningsavgifter som faktureras av företag och som besluts av producentsammanslutningarna.

Pakkauksia sylissä

Redan 25 år av återvinning

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett är icke vinstdrivande servicebolag som grundats och ägs av den finländska industrin och handeln. Vi har funnits sedan 1997 – redan i ett kvarts sekel.


Våra service

Kundservice till producentansvariga företag
 • Vi marknadsför till producentansvariga företag et lätt genomförande av producentansvar och anslutning till producentsammanslutningarna.
 • Vi ger kostnadsfri rådgivning till kundföretag om producentansvar för förpackningar och hjälper till med rapportering av förpackningsuppgifter.
 • Vi fakturerar kundföretagen de återvinningsavgifter som fastställts av producentorganisationerna
Insamling av förpackningsuppgifter, register och rapportering
 • Vi upprätthåller ett register om företag som anslutit sig till producentsammanslutningarna, samlar av producenter de förpackningsuppgifter som behövs och upprättar den statistik som krävs för förpackningsansvaret för förpackningar.
 • Rapporterar till producentsammanslutningarna avtalsenligt och till myndigheter enligt kraven i bestämmelserna.
Insamling av konsumentförpackingar
 • Tillsammans med producentsammanslutningarna erbjuder vi konsumenterna ett rikstäckande nätverk av Rinki ekopunkter för förpackningsavfall.
 • Vi samlar in information från kommuner och kommunala avfallshanteringsföretag om insamling av förpackningsmaterial från fastigheter.
 • Vi rapporterar om genomförandet av insamlingen av konsumentförpackningar till producentsammanslutningarna.
Information och intressebevakning
 • Vi informerar konsumenter och producentansvariga företag om sortering och återvinning av förpackningsavfall, producentansvar och förebyggande av nedskräpning.
 • Vi erbjuder gratis sorteringsrådgivning till finländare.
 • Tillsammans med våra ägare och producentorganisationer bevakar vi de producentansvariga företagens intressen.
 • Ett kundföretag rätt att använda Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s registrerade RINKI-varumärke i enlighet med användningsreglerna.