Sorteringsanvisning för glas-förpackningsavfall

Glas kan återvinnas praktiskt taget för evigt utan att dess kvalitet eller renhet försämras. Lyckligtvis är det också enkelt att sortera glas! Läs och skriv ut anvisningarna här.

Lasipakkauksia

Sorteringsanvisning för glasförpackningsavfall

Lämna

Tomma, ta bort korkar och lock

  • Glasflaskor
  • Glasburkar

Skölj smutsiga glasförpackningar under kallt vatten om det behövs. Ringar kring flaskhalsen och etiketter behöver inte tas bort. Returnera pantbelagda glasflaskor till affärens flaskreturautomat.

Lämna inte

  • Hälso- och sjukvårdens förpackningar, så som injektionsflaskor och ampuller
  • Plast, t.ex. plastpåsar, -kassar och -omslag, styrox, bubbelplast
  • Porslin eller keramik
  • Glaskärl (t.ex. dricksglas, ugnsformar, kaekannor, lock till kastruller och pannor)
  • Kristallglas
  • Opalglas (t.ex. i kosmetikaförpackningar eller dekorationsföremål)
  • Fönster- eller spegelglas
  • Lampor och glaskupor

Lämna in förpackningar med rester av farliga ämnen eller aerosoler (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun.

 

Lämna också ackumulatorer och batterier samt elektriska och elektroniska apparater till egna insamlingsplatser. Fel sorterade kan de orsaka faror som bränder.

Printa ut sorteringsanvisningar

Så här sorterar du glasförpackningar (på finska)