Hur bär man producentansvaret?

Ett producentansvarigt företag är skyldigt att ordna insamling och återvinning av förpackningsavfall i sin helhet samt att svara för kostnaderna för detta.

Producentansvaret sköts genom att ett avtal ingås med producentsammanslutningen inom förpackningsbranschen. Vi på Rinki betjänar ditt företag på producentsammanslutningarnas vägnar. Genom Rinki får du ett enda avtal som täcker alla producentansvarsskyldigheter – enkelt och praktiskt.

 

Vill du veta mer? Eller funderar du på om producentansvaret gäller ditt företag? Läs mer nedan.

Vad är producentansvaret? >
Pakkauksia

Hur har producentansvaret för förpackningar ordnats i Finland?

Producentansvaret för förpackningar baserar sig på samarbete där myndigheter, producentsammanslutningar, producentansvariga företag, konsumenter och Rinki deltar.

Producentansvaret härstammar från finsk lagstiftning. Den förpliktar företag som förpackar, importerar förpackade produkter till Finland eller säljer produkter på distans till Finland att delta i kostnaderna för att återvinna de förpackningar som de släppt ut på marknaden.

Producentansvaret bärs genom en producentsammanslutning. Ett producentansvarigt företag betalar till producentsammanslutningen återvinningsavgifter med hjälp av vilka producentsammanslutningen sköter insamlingen och återvinningen av förpackningar. I Finland finns två producentsammanslutningar: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy.

 

Rinki är ett servicebolag som grundats och ägs av den finländska industrin och handeln och som för producentsammanslutningarnas räkning sköter bland annat insamlingen av företagens förpackningsuppgifter, nätverket av ekopunkter för konsumenter och sorteringsrådgivningen.

 

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar producentansvaret.

 

Många aktörer deltar i verksamheten kring producentansvaret, men alla har ett gemensamt mål: att återvinna förpackningarna.

Rinki and producer organisations
Finlands Förpackningsproducenter Ab

Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) är en icke-vinstdrivande förpackningsproducentsammanslutning som svarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, pappers- och kartongförpackningar samt träförpackningar i Finland.

Sumi Ab

Sumi Oy är en icke-vinstdrivande förpackningsproducentsammanslutning som svarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, pappers- och kartongförpackningar samt träförpackningar i Finland.

Fördelar med producentansvar

Ditt företag är skyldigt att delta i det gemensamma systemet som Rinki och producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen organiserar för de företag som ingått avtalet.

 

Med ett enda avtal får ditt företag alla dessa fördelar:

  1. Ditt företags producentansvar sköts på ett enkelt sätt
  2. Insamlingen av konsumentförpackningar ordnas i enlighet med lagens krav och kostnadseffektivt
  3. Hjälp med att kommunicera om ansvarstagandet
  4. Aktuell information om förpackningsåtervinning
  5. Kostnadsfri rådgivning och hjälp med producentansvar
Pakkauksia sylissä

Prenumerera på webbtidningen RINKI

Aktuellt om producentansvaret – direkt till din e-post. Vill du ha mer information om förpackningsåtervinning, producentansvar och lagstiftning? Prenumerera på nyhetsbrev (på engelska) från webbtidningen Rinki här!