Plastförpackningarnas sorteringsanvisningar

Är det en förpackning? Är det plast? Bra, sortera den då i insamlingen av plastförpackningar! Läs och skriv ut anvisningarna här.

Muovi-ikoni

Plastförpackningarnas sorteringsanvisningar

Lämna

Tomma, rena och torra plastförpackningar från hushåll

 • Livsmedelsförpackningar (yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för pålägg, ostar och färdigmat osv.)
 • Tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar
 • Andra hushållsförpackningar (plastflaskor, dunkar, burkar, tuber och förpackningar för leksaker, verktyg, trädgårds- och fiskeredskap osv.)
 • Plastkassar, -påsar och -omslag
 • Förpackningar i EPS/styrox
 • Förpacknings fyllmaterial i plast

Förpackningarna ska helst vara tillplattade. Ta loss korkar, lock, pumpdelar och motsvarande och lägg dem separat i insamlingskärlet. Dessa delar är oftast av annan plast än resten av föprackningen. Detta förbättrar återvinningen.

Lämna inte

 • Blandavfall, byggavfall eller mycket smutsiga plastförpackningar
 • Andra material än plastförpackningar (inte kartong, glas, metall, trä)
 • Andra plastprodukter eller företags plastförpackningar
 • Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen (t.ex. tändvätskor, olja, bränslen, målarfärg, kemikalier, läkemedel)
 • Ackumulatorer, batterier och elektriska apparater

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad mottagningsplats för farligt avfall på din ort.

 

Lämna också ackumulatorer och batterier samt elektriska och elektroniska apparater till egna insamlingsplatser. Fel sorterade kan de orsaka faror som bränder.

Printa ut sorteringsanvisningar

Så ska du sortera plastförpackningar (på finska)