Anslut dig till en producentsammanslutning

Ta ditt ansvar för en grönare framtid. Vi hjälper dig.

Producentansvaret sköts genom att ingå ett avtal med en producentsammanslutning. Du kan ingå avtalet genom att kontakta Rinki.

Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen i Finland: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy. Båda producentorganisationer ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, papper- och kartong- samt träförpackningar i Finland.

 

Det är lätt att ansluta sig till en producentsammanslutning:

 1. Välj nedan vilken producentsammanslutning du vill ansluta dig till.
 2. Skicka avtalet till Rinki.

Rinki and producer organisations
Finlands Förpackningsproducenter Ab

Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) är ett aktiebolag utan vinstsyfte som svarar på återvinning av kartong- och pappersförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och förpackningar av trä i Finland. Läs mer om SPT här:

Sumi Oy

Sumi Oy är en icke-vinstdrivande förpackningsproducentsammanslutning som svarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, pappers- och kartongförpackningar samt träförpackningar i Finland. Läs mer om Sumi här:

Redan 25 år av producentansvar

Visste du att producentansvar för förpackningar officiellt infördes i den finska lagstiftningen 1997? Nu hör redan över 4 600 producentansvariga företag till producentsammanslutningarna i Finland.

Producentansvaret för förpackningar är samarbete

Producentsammanslutningar

 • I Finland finns två producentsammanslutningar: Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) och Sumi Oy. Både SPT och Sumi ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, papper- och kartong- samt träförpackningar i Finland.
 • Ett producentansvarigt företag är enligt lag skyldigt att vara kund hos någondera producentsammanslutningen. Fram till 2025 kan företaget samtidigt vara kund hos båda producentsammanslutningarna, om dess avtal var giltig före 30.9.2022.
 • Producentsammanslutningarna ser till att det producentansvariga företagets producentansvar sköts. Producentsammanslutningarna sköter återvinningen av förpackningar som släppts ut på den finländska marknaden samt insamlingen av konsumentförpackningar i Finland.
 • Producentsammanslutningarna driver mottagningsterminaler för förpackningsavfall i Finland.

Rinki

 • Rinki är ett servicebolag som producentsammanslutningarna har bemyndigat att registrera och administrera kundavtal.
 • Rinki organiserar företagskundtjänst på uppdrag av producentsammanslutningarna. Företagskundtjänst betjänar per telefon 09 6162 3500 (mån.-fre. 8:30-15:30) msa/lna
 • Rinki informerar företag med INFO och TEEMA nyhetsbrev
 • Företaget ingår ett avtal med producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen. Avtalet ingås genom att företaget kontaktar Rinki. Genom avtalet överför företaget sitt producentansvar för förpackningar till producentsammanslutningarna.
 • Ett producentansvarigt företag rapporterar sina förpackningsuppgifter till Rinki.
 • Rinki samlar in av företagens återvinningsavgifter. Återvinningsavgifterna förmedlar Rinki till producentsammanslutningarna.

Så här återvinns ditt företags förpackning

När ditt företag tillhör en producentsammanslutning och fullgör sitt lagstadgade producentansvar, stödjer det samtidigt den cirkulära ekonomin, minskar nedskräpningen av miljön och förhindrar klimatförändringen.

 • Från Rinki-ekopunkter eller fastigheternas insamlingskärl fortsätter ditt företags förpackning sin resa till producentsammanslutningarnas mottagningsterminaler.
 • Från terminalerna fortsätter avfallet materialvis till olika behandlingsanläggningar i Finland eller Europa.
 • Där fortsätter det material som förädlats till råvara sitt liv till exempel som nya produkter eller förpackningar.

 

Vill du lära dig mer om återvinning av förpackningar i Finland? Läs mer nedan.

Förpackningar återvinns >
Pakkausikonit

Prenumerera på webbtidningen RINKI

Aktuellt om producentansvaret – direkt till din e-post. Vill du ha mer information om förpackningsåtervinning, producentansvar och lagstiftning? Prenumerera på nyhetsbrev (på engelska) från webbtidningen Rinki här!

Kontakta oss

Vi hjälper ditt företag att bära sitt ansvar och hantera dess lagstadgade producentansvar. Kontakta oss så berättar vi mer.