Sumi – Expert på producentansvar för förpackningar

Sumi är en producentsammanslutning som på ett förstklassigt sätt verkställer producentansvaret för återvinningen av förpackningar. Vi främjar en högre insamlings- och återvinningsgrad och en rationell återanvändning av förpackningsmaterial och minskar därigenom samhällets koldioxidavtryck och sparar naturresurser.

I 25 år har vi framgångsrikt skött producentansvaret för plastförpackningar. Detta ger goda förutsättningar att sköta producentansvaret för alla förpackningar som vi fått myndighetsgodkännande för. Hela nätverket med återvinningslösningar är redo att inleda sitt arbete. Vi vill komma med nya friska vindar när det gäller att sköta producentansvaret för förpackningar.

 

Som producentsammanslutning arbetar vi genuint för producentens bästa och vi vill sköta förpackningarnas producentansvar på ett kostnadseffektivt sätt.

Se och läs mer >
SUM:n logo

Anslut dig till Sumi

Sumi är expert på producentansvar för förpackningar.

Sumi arbetar för producentens bästa

  • Vi sköter på ett kostnadseffektivt sätt de funktioner som lagen kräver för att fullgöra producentansvarsskyldigheterna och uppfylla återvinningsmålen
  • Vi tillför innovationer inom hela producentansvarsbranschen
  • Vi tryggar tillgången på returråvaror för den finländska industrin genom att beakta de inhemska behandlingsalternativen
  • Vi följer lagstiftningen på området och håller producenterna informerade
  • Vi hjälper producenterna att uppnå sina egna miljömål
  • Vi erbjuder verktyg för att underlätta producenternas verksamhet, till exempel KELPO-räknaren och guiden (på finska) Opas kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnitteluun
Information om avgifter >
Pakkauksia

Se prislistor och avtal