Redovisa förpackningsuppgifter

De företag som anslutit sig till producentsammanslutningarna har ansvar för att rapportera till Rinki de produktförpackningar som de släppt ut på marknaden. Hur rapporteras förpackningsuppgifterna och när? Vi hjälper er gärna.

Producentansvariga företag har en lagstadgad skyldighet att i sin helhet ordna insamling och återvinning av de produktförpackningar som de släpper ut på marknaden. Därigenom säkerställs att material som används i förpackningar återvinns så effektivt som möjligt till nya förpackningar och produkter.

När ett företag ansluter sig till producentansvarssystemet överför det sina insamlings- och återvinningsskyldigheter till producentsammanslutningarna. Det återstår bara två saker för företaget:

  1. Rapportering av förpackningsuppgifter till Rinki
  2. Betalning av återvinnings- och kundavgifter som baserar sig på förpackningsuppgifterna.


Det är nödvändigt att förpackningsuppgifterna meddelas i tid för att producentansvarssystemet ska fungera, eftersom de direkt påverkar finansieringen, faktureringen och driften av systemet.

Ditt företag lämnas inte ensam med rapportering av förpackningsuppgifter. Vi hjälper er gärna.

Redovisa förpackningsuppgifter 2022

Nedan hittar du anvisningarna för rapportering av förpackningsuppgifter 2022.

Förpackningsuppgifter 2022 >
Redovisa förpackningsuppgifter 2023 – Detaljerade redovisningsblanketten

Nedan hittar du anvisningarna för rapportering av förpackningsuppgifter 2023 med den detaljerade redovisningsblanketten.

 

Förpackningsuppgifter 2023 rapporteras på Rinkis Extranät från och med januari 2024.

Förpackningsuppgifter 2023: detaljerade redovisningsblanketten >
Redovisa förpackningsuppgifter 2023 – Lätta redovisningsblanketten

Nedan hittar du anvisningarna för rapportering av förpackningsuppgifter 2023 med den lätta redovisningsblanketten.

 

Du kan använda den lätta redovisningsblanketten för att rapportera förpackningsuppgifter om den sammanlagda mängden förpackningar som ditt företag släpper ut på marknaden är mindre än 50 ton.

 

Förpackningar som släppts ut på marknaden omfattar förpackningar för produkter som importeras till Finland och förpackningar som används för förpackning av produkter i Finland.

 

Förpackningsuppgifter 2023 rapporteras på Rinkis Extranät från och med januari 2024.

Förpackningsuppgifter 2023: Lätta redovisningsblanketten >
Redovisa förpackningsuppgifter 2023 – SUP-redovisningsblanketten

Nedan hittar du anvisningarna för rapportering av SUP-förpackningsuppgifter 2023 med den SUP-redovisningsblanketten.

 

SUP-förpackningsuppgifter 2023 rapporteras på Rinkis Extranät från och med januari 2024.

Förpackningsuppgifter 2023: SUP-redovisningsblanketten >
Redovisa förpackningsuppgifter 2023 – Ersättningsblanketten för service- och odlarförpackningar

Nedan hittar du anvisningarna för att fylla i den ersättningsblanketten för service- och odlarförpackningar.

Med ersättningsblankett kan ett företag få ersättning för återvinningsavgifter och företagstjänstavgifter för vissa förpackningar som anges på den grundläggande redovisningsblanketten (den detaljerade eller lätta redovisningsblanketten).

Anvisningar för att fylla i den ersättningsblanketten för service- och odlarförpackningar >
Extranet

En extranättjänst är tillgänglig för registrerade företag. Genom denna tjänst kan ett företag när som helst kontrollera och uppdatera sina uppgifter. Dessutom är det snabbt och enkelt att rapportera förpackningsuppgifter till Rinki. Tjänsten innehåller också instruktioner om hur uppgifterna ska rapporteras.

I extranet kan de kontaktpersoner för företaget logga in som har meddelats Rinki och vars uppgifter man kan uppdatera när som helst i extranet.

Det är lätt att logga in i extranet. Det gör man genom en kombination av en e-postadress och en PIN-kod för engångsbruk. Koden skickas i samband med inloggningen till inloggarens e-post och vid behov till ett GSM-nummer med ett sms, om GSM-nummer har sparats i vårt register.

Extranet >
Rapporteringsfrister

Tidsfristen för redovisning av 2023 förpackningsuppgifter var 29 februari 2024.

Rapporteringen av förpackningsinformation är avgörande för att systemet för producentansvar ska fungera, eftersom den direkt påverkar finansieringen, faktureringen och driften av systemet.

Förpackningsvikter

Här finns exempel på vikter för olika förpackningar. Läs mer här!

Vanliga frågor om rapportering

Vem rapporterar förpackningar? Rapporteras import, och hur är det med export? Läs svaren på vanliga frågor om rapportering av förpackningsinformation här.

Kundservice

Behöver du hjälp med rapportering? Vår företagskundtjänst hjälper dig gärna.