Redovisa förpackningsuppgifter

De företag som anslutit sig till producentsammanslutningarna har ansvar för att rapportera till Rinki de produktförpackningar som de släppt ut på marknaden. Hur rapporteras förpackningsuppgifterna och när? Vi hjälper er gärna.

Producentansvariga företag har en lagstadgad skyldighet att i sin helhet ordna insamling och återvinning av de produktförpackningar som de släpper ut på marknaden. Därigenom säkerställs att material som används i förpackningar återvinns så effektivt som möjligt till nya förpackningar och produkter.

När ett företag ansluter sig till producentansvarssystemet överför det sina insamlings- och återvinningsskyldigheter till producentsammanslutningarna. Det återstår bara två saker för företaget:

  1. Rapportering av förpackningsuppgifter till Rinki
  2. Betalning av återvinnings- och kundavgifter som baserar sig på förpackningsuppgifterna.


Det är nödvändigt att förpackningsuppgifterna meddelas i tid för att producentansvarssystemet ska fungera, eftersom de direkt påverkar finansieringen, faktureringen och driften av systemet.

Ditt företag lämnas inte ensam med rapportering av förpackningsuppgifter. Vi hjälper er gärna.

Redovisa förpackningsuppgifter

Du hittar instruktionerna nedan.

Förpackningsuppgifter 2022 >
Extranet

En extranättjänst är tillgänglig för registrerade företag. Genom denna tjänst kan ett företag när som helst kontrollera och uppdatera sina uppgifter. Dessutom är det snabbt och enkelt att rapportera förpackningsuppgifter till Rinki. Tjänsten innehåller också instruktioner om hur uppgifterna ska rapporteras.

I extranet kan de kontaktpersoner för företaget logga in som har meddelats Rinki och vars uppgifter man kan uppdatera när som helst i extranet.

Det är lätt att logga in i extranet. Det gör man genom en kombination av en e-postadress och en PIN-kod för engångsbruk. Koden skickas i samband med inloggningen till inloggarens e-post och vid behov till ett GSM-nummer med ett sms, om GSM-nummer har sparats i vårt register.

Extranet >
Rapporteringsfrister

Tidsfristen för redovisning av 2022 förpackningsuppgifter var 28 februari 2023.

Rapporteringen av förpackningsinformation är avgörande för att systemet för producentansvar ska fungera, eftersom den direkt påverkar finansieringen, faktureringen och driften av systemet.

Förpackningsvikter

Här finns exempel på vikter för olika förpackningar. Läs mer här!

Förpackningsvikter >

Vanliga frågor om raportering

Vem raporterar förpackninagr? Rapporteras import, och hur är det med export? Läs svaren på vanliga frågor om rapportering av förpackningsinformation här.

Kundservice

Behöver du hjälp med rapportering? Vår företagskundtjänst hjälper dig gärna.