Förpackningsstatistik

NTM-centralen i Birkaland sammanställer för EU-kommissionen Finlands officiella förpackningsstatistik utifrån uppgifter som Rinki och andra aktörer rapporterat och publicerar förpackningsstatistiken på sin webbplats. Rinki publicerar de realiserade återvinnings- och återanvändningsgraderna bland annat på sin webbplats, då den officiella statistiken fåtts från NTM-centralen i Birkaland.


Här hittar du både återvinningsstatistiken och återanvändningsstatistiken för förpackningar.

Materialåtervinningsstatistik för förpackningar

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används som råvara för att tillverka nya produkter. Detta sker till exempel när lådor av wellpapp eller förpackningar av kartong blir hylsor för pappersindustrin och dryckesburkar blir nya dryckesburkar.

Återvinningsprocent (mål)

År
Totalt
Fiber
Glas
Metall
Plast
Trä
1998
45 (-)
57 (-)
62 (-)
16 (-)
10 (-)
1999
50 (-)
61 (-)
78 (-)
19 (-)
13 (-)
2000
50 (-)
62 (-)
64 (-)
25 (-)
14 (-)
2001
47 (42)
58 (53)
50 (48)
39 (25)
15 (15)
2002
49 (42)
61 (53)
50 (48)
46 (25)
15 (15)
2003
41 (42)
63 (53)
61 (48)
50 (25)
14 (15)
7 (-)
2004
40 (42)
70 (53)
55 (48)
55 (25)
15 (15)
7 (-)
2005
43 (42)
79 (53)
63 (48)
54 (25)
14 (15)
5 (-)
2006
49 (42)
86 (53)
74 (48)
59 (25)
16 (15)
8 (-)
2007
52 (42)
88 (53)
81 (48)
70 (25)
18 (15)
10 (-)
2008
57 (55)
93 (60)
80 (60)
75 (50)
23 (22,5)
20 (15)
2009
55 (55)
95 (60)
45 (60)
84 (50)
25 (22,5)
21 (15)
2010
56 (55)
96 (60)
61 (60)
80 (50)
26 (22,5)
18 (15)
2011
59 (55)
97 (60)
97 (60)
82 (50)
25 (22,5)
18 (15)
2012
59 (55)
99 (60)
78 (60)
85 (50)
25 (22,5)
17 (15)
2013
58 (55)
98 (60)
77 (60)
82 (50)
23 (22,5)
15 (15)
2014
57 (55)
101 (60)
81 (60)
82 (50)
25 (22,5)
13 (15)
2015
61 (55)
112 (60)
78 (60)
84 (50)
24 (22,5)
13 (15)
2016
65 (-)
115 (-)
90 (-)
85 (-)
25 (-)
14 (-)
2017
65 (-)
116 (-)
92 (-)
88 (-)
27 (-)
15 (-)
2018
70 (-)
116 (-)
99 (-)
90 (-)
31 (-)
24 (-)
2019
71 (-)
116 (-)
98 (-)
85 (-)
42 (-)
27 (-)
2020
61
98
91
82
26
26

*År 2009 lagrades 32 234 ton glas för återvinning.

Obs!

  • Målet för återvinningsgraden för varje år, grundad på nationell lagstiftning, anges inom parentes (inklusive opantade och pantade förpackningar).
  • Mål för 2016-2019 har ställts separat för opantade och pantade förpackningar. Därför finns det inga mål för material-specifik total återvinningsgraden.
  • Från och med 2020 ändrades metoden för att beräkna återvinningsgraden enligt följande 1) En uppskattning av allt förpackningsavfall utanför statistiken läggs även till mängden förpackningsavfall som återvinningsgraden beräknas från 2) I sorteringsanläggningar ska material klassificeras som olämpliga för återvinning (rejekt) ingår inte längre i mängden återvunnet material.


Statistik över förpackningarnas återanvändning

Återanvändning innebär att en förpackning, inte avfall, som använts en gång nu används på nytt. Exempel på detta är när man återanvänder dryckesflaskor, plast- och papplådor, rullpallar, tunnor och lastpallar av trä för att förpacka olika saker.

Siffrorna i tabellen anger återanvändningsgrad (%).

Återanvändningsgrad = mängden återanvända förpackningar dividerad med total användning av förpackningar.
Total användning av förpackningar = förpackningar som släppts ut på marknaden + återanvända förpackningar.

År
Totalt
Fiber
Glas
Metall
Plast
Trä
1998
66
4
84
90
70
1999
64
4
83
90
69
2000
63
3
81
89
67
2001
62
3
81
88
69
2002
66
3
80
91
91
2003
71
3
80
90
71
81
2004
71
3
78
90
73
78
2005
71
3
74
90
72
78
2006
74
3
77
93
74
79
2007
73
3
76
93
74
78
2008
71
4
65
93
69
76
2009
69
6
62
91
68
76
2010
68
6
47
91
67
75
2011
67
6
45
90
68
75
2012
68
7
34
91
69
75
2013
60
7
26
91
67
55
2015
60
3
21
91
68
55
2016
61
3
16
92
66
59
2017
61
3
9
92
66
59
2018
64
3
6
92
70
64
2019
63
3
3
92
70
60