Intressenter och mer information

Här hittar du nyttiga länkar och information om många finländska, europeiska och andra internationella organisationer, bland annat i anslutning till återvinning, producentansvar eller förpackningsbranschen i allmänhet.

Kommunala avfallsanläggningar