Sortering av förpackningsavfall i Finland

Förpackningsavfall kan tas till den egna fastighetens avfallsinsamling eller till RINKI ekopunkter. Däröver har en del kommuner egna ekopunkter som också betjänar hushåll.

I Finland organiseras avfallshantering tillsammans med kommuner, deras avfallshanteringsbolag, privata avfallsbranschens företag och producentsammanslutningarna för förpackningar och andra produkter. RINKI tar hand om insamlingen av hushållens förpackningsavfall, alltså plast-, metall-, glas- och kartongförpackningar vid RINKI ekopunkter i hela Finland.

 

Det är ofta lättast att ta hushållets förpackningsavfall till husbolagets egna insamlingskärlen. I fall det inte finns insamlingskärl till sorterade förpackningar kan dessa också tas till RINKI ekopunkter och kommunernas ekopunkter. Alla allmänna ekopunkter i Finland finns på kierratys.info webbplats.

 

Den reviderade avfallslagen som trädde i kraft i sommar 2021 utvidgar de för förpackningar producentansvariga företagens plikter från och med sommaren 2023, så att allt flera finländare får till sin egen bakgård insamlingskärl till förpackningsavfall. Från och med 1.7.2023. måste alla fastigheter med minst 5 bostäder ha insamlingskärl dit förpackningsavfall kan sorteras (kartong, glas, metall och plast).

 

Det finns i Finland över 75 000 fastigheter med minst fem bostäder och över hälften av befokningen bor i dessa. Denna insamling organiseras i samarbete mellan kommunerna och producentsammanslutningarna för förpackninar. Om du bor i en fastighet med över fem bostäder och ni har inga kärl till förpackningsavfall vänligen kontakta kommunens avfallshanteringsbolag.

 

Bild: HSY

Kuluttaja lajittelemassa kiinteistön keräysastialla

Funderar du på om en förpackning är av metall?

Prova med rynktestet! Om förpackningen förblir rynkad är den av metall. Om förpackningen rätar ut sig är den inte av metall. Enkelt eller hur?

Sortering ingår i hållbar konsumtion

Alla förpackningar har ett gemensamt syfte: att skydda produkten så bra som möjligt. När förpackningen har fullgjort sin uppgift ska den återvinnas.

Nyttan för miljön

Det är viktigt att material återvinns så länge som möjligt. När vi återvinner minskar vi förbrukningen, transporten och hanteringen av nya råvaror, vilket i sin tur sparar energi. Och när vår energiförbrukning minskar, minskar också vår koldioxidproduktion. Sortering är kanske det enklaste sättet att bekämpa klimatförändringen.

 

Nyttan för dig

Genom att sortera sparar du pengar, eftersom tömning av blandavfallskärlet är dyrare än tömning av andra kärl. Men det värdefullaste är ändå att du får gott samvete när du med lite besvär har bidragit till vår jords välbefinnande.

Pakkausikonit

Välkommen till sorteringsskola!

Vet du hur använda förpackningar ska sorteras? Ta fram anteckningsmaterialet – nu börjar vi!

Kundtjänst

Behöver du råd om sortering? Vår kostnadsfria kundtjänst hjälper. Kontakta oss!