Kontaktuppgifter

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Tynnyrintekijänkatu 1 C

00580 HELSINKI

 

FO-nummer

1109694-1

www.rinkiin.fi

Kundtjänst: ekopunkter och sortering

0800 133 888 (kostnadsfri), vardagar kl. 7-21 och lördagar kl. 9-18

E-post: service@rinkiin.fi

 

Vår kundtjänst ger råd i ärenden som gäller sortering av förpackningar och tar emot respons om Rinki-ekopunkter. Respons om Rinki-ekopunkter kan också ges via nätet 24/7:

Kundtjänst: producentansvar för förpackningar

09 6162 3500 (msa/lna), vardagar kl. 8.30–15.30

E-post: info@rinkiin.fi

 

Våra kundrådgivare ger företag råd i ärenden som gäller skötseln av producentansvaret för företag och rapportering av förpackningsuppgifter. Vi informerar om avvikelser i dessa tider via ett bandat telefonmeddelande.

Våra team

Juha.Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Verkställande direktör
+358 9 6162 3110, +358 400 814 243

Kommunikation

Kuva tulossa
Anna Mäkelä
Kommunikationschef
+358 50 386 0828
Inka Hyytiäinen
Inka Hyytiäinen
Kommunikationsspecialist
+358 50 529 2149

Företagskunder

Maija Peltola
Maija Peltola
Kundtjänstchef, företagskunder
+358 40 543 7007

Insamling av förpackningsavfall

Pertti Tammivuori
Pertti Tammivuori
Operativ direktör, insamling av förpackningsavfall
0500 705 772
Jari Koivunen
Jari Koivunen
Regionchef, Södra och Östra Finland
050 441 7285
Taneli Lumiaro
Taneli Lumiaro
Avtalsombud, pressar och Rinki-ekopunkter vid butiker
045 663 4343
Harri Patana
Harri Patana
Regionchef, Västra och Norra Finland
050 910 3699

Ekonomi och IT

Sari Hedayet
Sari Hedayet
Ekonomichef
+358 50 367 9667
Kuva tulossa
Ville Paloniemi
Systemansvarig
+358 40 583 9523

Ge respons

Vill du ge respons om en RINKI ekopunkt? Är det något vi kan göra bättre? Du kan ge respons genom 24/7 responsformulären.

Fakturering

Nätfakturaadress, EDI-kod:

FI4410193000206624
Operatör: Nordea (NDEAFIHH)
Datformat: Finvoice

 

Faktureringsadress (pappersfakturor):

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
11096941
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor via e-post:

11096941@scan.netvisor.fi (PDF-fil)

RINKI Ab’s faktureringens e-post: laskutus@rinkiin.fi