Kontaktuppgifter

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Tynnyrintekijänkatu 1 C

00580 HELSINKI

 

FO-nummer

1109694-1

www.rinkiin.fi

Kundtjänst: ekopunkter och sortering

0800 133 888 (kostnadsfri), vardagar kl. 7-21 och lördagar kl. 9-18

0409402112 (WhatsApp), vardagar kl. 7-21 och lördagar kl. 9-18

E-post: service@rinkiin.fi

 

Vår kundtjänst ger råd i ärenden som gäller sortering av förpackningar och tar emot respons om Rinki-ekopunkter. Respons om Rinki-ekopunkter kan också ges via nätet 24/7:

Kundtjänst: producentansvar för förpackningar

09 6162 3500 (msa/lna), vardagar kl. 8.30–15.30

E-post: info@rinkiin.fi

 

Våra kundrådgivare ger företag råd i ärenden som gäller skötseln av producentansvaret för företag och rapportering av förpackningsuppgifter. Vi informerar om avvikelser i dessa tider via ett bandat telefonmeddelande.

Våra team

Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Verkställande direktör
+358 400 814 243

Kommunikation

Anna Mäkelä
Anna Mäkelä
Kommunikationschef
+358 50 386 0828
Ei kuvaa -symboli sumennetulla taustalla.
Helmi Partanen
Kommunikationsspecialist
+358505292149

Företagskunder

Maija Peltola
Maija Peltola
Kundtjänstchef, företagskunder
+358 40 543 7007
Suvi Rapola
Suvi Rapola
Specialist
+358 9 6162 3504
Minka Järnvall
Minka Järnvall
Specialist
+358 50 330 7061
Ulla Ahlbom
Ulla Ahlbom
Specialist
+358 9 6162 3507
Heidi Plattonen
Heidi Plattonen
Specialist
+358 50 388 3974
Jasmiina Myllys
Jasmiina Myllys
Statistikspecialist
+358 44 532 3724

Insamling av förpackningsavfall

Pertti Tammivuori
Pertti Tammivuori
Operativ direktör, insamling av förpackningsavfall
+358 500 705 772
Jari Koivunen
Jari Koivunen
Regionchef, Södra och Östra Finland
+358 50 441 7285
Taneli Lumiaro
Taneli Lumiaro
Avtalsombud, pressar och Rinki-ekopunkter vid butiker
+358 45 663 4343
Harri Patana
Harri Patana
Regionchef, Västra och Norra Finland
+358 50 910 3699

Ekonomi och IT

Sari Hedayet
Sari Hedayet
Ekonomichef
+358 50 367 9667
Ei kuvaa -symboli sumennetulla taustalla.
Ville Paloniemi
Systemansvarig
+358 40 583 9523

Ge respons

Vill du ge respons om en RINKI ekopunkt? Är det något vi kan göra bättre? Du kan ge respons genom 24/7 responsformulären.

Fakturering

Nätfakturaadress, EDI-kod:

FI4410193000206624
Operatör: Nordea (NDEAFIHH)
Datformat: Finvoice

 

Faktureringsadress (pappersfakturor):

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
11096941
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor via e-post:

11096941@scan.netvisor.fi (PDF-fil)

RINKI Ab’s faktureringens e-post: laskutus@rinkiin.fi