Våra kontaktuppgifter

Adress:
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
Tunnbindaregatan 1 C
FI-00580 HELSINGFORS
FINLAND

FO-nummer: 1109694-1

www.rinkiin.fi

Växel: +358 9 616 230

Nätfakturaadress, EDI-kod:
FI4410193000206624
Operatör: Nordea (NDEAFIHH)
Datformat: Finvoice

Faktureringsadress (pappersfakturor):
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
11096941
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor via e-post:
11096941@scan.netvisor.fi (PDF-fil)

RINKI Ab’s faktureringens e-post: laskutus@rinkiin.fi

 

Kundtjänst: ekopunkter och sortering

Tfn: 0800 133 888 (kostnadsfri), vardagar kl. 7-21 och lördagar kl. 9-18

E-post: service@rinkiin.fi

Vår kundtjänst ger råd i ärenden som gäller sortering av förpackningar och tar emot respons om Rinki-ekopunkter. Respons om Rinki-ekopunkter kan också ges via nätet 24/7: Fyll i en responsblankett

 

Kundtjänst: producentansvar för förpackningar

Tfn: +358 9 6162 3500 (msa/lna), vardagar kl. 8.30–15.30

E-post: info@rinkiin.fi

Vi informerar om avvikelser i dessa tider via ett bandat telefonmeddelande. Våra kundrådgivare ger företag råd i ärenden som gäller skötseln av producentansvaret för företag och rapportering av förpackningsuppgifter.

Obs! Respons om Rinki-ekopunkter kan du ge till vår konsumentkundtjänst (tfn 0800 133 888, asiakaspalvelu@rinkiin.fi) eller via webblanketten 24/7: Fyll i responsblanketten

 

Kommunikation

Kommunikationschef Anna Mäkelä (intervjuförfrågningar)

Tel. +358 50 386 0828

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

 

Inka Hyytiäinen

Tel. +358 50 529 2149

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

 

Verkställande direktör

Juha-Heikki Tanskanen

Tfn: +358 9 6162 3110, +358 400 814 243

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

Rinki-ekopunkter och återvinning av glasförpackningar

Insamling av förpackningsavfall och återvinning av glasförpackningar:

Operativ direktör Pertti Tammivuori

Tfn: +358 500 705 772

Södra och Östra Finland: Rinki-ekopunkter

Regionchef Jari Koivunen 

Tfn: +358 50 441 7285

Västra och Norra Finland: Rinki-ekopunkter

Regionchef Harri Patana 

Tfn: +358 50 910 3699

Pressar och Rinki-ekopunkter vid butiker:

Avtalsombud Taneli Lumiaro

Tfn. +358 45 663 4343

E-post: etunimi.sukunimi@rinkiin.fi

Ekonomi

Ekonomichef Sari Hedayet

Tfn: +358 9 6162 3501, +358 50 367 9667

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

Företagskunder och statistik

Kundtjänstchef Maija Peltola

Tfn: +358 40 543 7007