Producentansvaret för förpackningar utvidgas till företag av alla storlekar – Har ditt företag producentansvar?

Producentansvarsdefinitioner för förpackningar förändras i början av 2024. Ta reda på om ditt företag har producentansvar och hur ansluter man sig till en producentsammanslutning! Läs mer >
Producentansvaret för förpackningar utvidgas till företag av alla storlekar – Har ditt företag producentansvar?