Avfallslagen förnyades – dessa förändringar rör producentansvariga företag

Auktor: Rinki Publicerad: 19.07.2021

Den reviderade avfallslagen trädde i kraft 19.7.2021. Lagändringen sätter fart på återvinningen och den cirkulära ekonomin: ansvaret och kostnaderna till de producentansvariga företagen stiger, men samtidigt kommer de utländska distansförsäljare med i systemet.

Återvinninsgmålen skärps

Bakom den reviderade avfallslagen ligger EU:s avfallsdirektiv, som reviderades 2018 och vars mål är att minska avfallsmängden och öka återanvändningen och återvinningen.

På grund av den reviderade avfallslagen skärps målen för återvinning av förpackningsavfall i två faser (2025 och 2030). Särskilt i fråga om plastförpackningar förutsätter uppfyllandet av de nya målen en betydande ökning av återvinningsgraden i Finland.

Enligt den reviderade avfallslagen är de företag som säljer och importerar förpackade produkter ansvariga för återvinningen av dem. Producenterna betalar i Finland minst 80 % av kostnaderna för insamling och återvinning av förpackningar.

Producentansvaret utvidgas

Den mest betydande förändringen med tanke på Rinkis kundföretag är att producentansvaret utsträcks till den separata insamlingen av förpackningar från bostadsfastigheter. Tidigare har företagen endast svarat för insamlingen via Rinki-ekopunkter. Den separata insamlingen från fastigheter ökar också ytterligare när den blir obligatorisk för alla husbolag med minst fem bostäder.

Separat insamling av förpackningar från bostadsfastigheter med minst fem bostäder konkurrensutsätts och ordnas av kommunerna. Kommunerna har ingen egen insamlingsutrustning, vilket innebär att det egentliga insamlingsarbetet utförs av privata transportföretag. Producenterna betalar kommunerna för insamlingen och producenterna har möjlighet att påverka villkoren för genomförandet av insamlingen.

I den reviderade avfallslagen finns mycket som är bra: utländska nätbutiker kommer nu att omfattas av producentansvaret. Tidigare betalade finländska företag också återvinningsavgifter för utländska företag med distansförsäljning. Rinkis budskap till beslutsfattarna har varit att myndigheterna också ska övervaka att producentansvaret för distansförsäljning uppfylls.

Producentansvarets kostnader stiger

Kostnaderna för producentansvaret för Rinkis kundföretag stiger betydligt i och med den reviderade avfallslagen. År 2020 var kostnaderna ca 24 miljoner euro, efter övergångsperioden beräknas kostnaderna vara ca 60–70 miljoner euro år 2025.

Företagens utvidgade kostnadsansvar inom förpackningsinsamlingen börjar efter en övergångsperiod 1.7.2023. De höjda återvinningsmålen måste uppnås 2025, vilket också ökar kostnaderna. Förberedelserna inleds dock redan i höst.

Återvinningsmålen beräknas i fortsättningen på nettot

Den reviderade avfallslagen höjer Finlands återvinningsmål till den nivå som EU-direktivet kräver. Återvinningsgraden beräknas i fortsättningen utifrån material som genuint cirkulerar och återanvänds. Tidigare beräknades återvinningsgraden utifrån den mängd som samlats in för återvinning. Allt insamlat material kan inte användas som råvara, och därför förutsätter upprätthållandet av redan den nuvarande återvinningsnivån att sorteringen ökar. För att återvinningsmålen ska kunna nås i fortsättningen krävs också fungerande marknader och större efterfrågan på återvinningsmaterial.

Producentsammanslutningarna omorganiseras

Den reviderade lagen förutsätter att en och samma producentsammanslutning sköter producentansvaret för alla förpackningsmaterial. De nuvarande producentsammanslutningarna har inlett ömsesidiga förhandlingar för att förbereda sig inför lagändringen.

Läs mer om den nya avfallslagen (på finska): Kiertotalous ottaa harppauksen eteenpäin – Uusi jätelaki lisää kierrätystä ja yritysten kustannuksia kymmenillä miljoonilla

Mer information:

Kundtjänst för företag
Tfn: +358 9 6162 3500 (msa/lna), vardagar kl. 8.30–15.30
E-post: info@rinkiin.fi

Kommunikationschef Heli Satuli
Tel. +358 44 320 3622
E-post: heli.satuli@rinkiin.fi

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >