Registrerade företag

När ett företag registrerar sig i ett producentansvarssystem överför det sitt producentansvar för förpackningar till producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen. Redan över 4 600 företag har ingått ett avtal.

De företag som ingått ett avtal och deras FO-nummer finns uppräknade på denna sida. Kontrollera om ditt företag redan hör till de företag som tar sitt producentansvar.

Observera att det officiella namnet på ett företag som finns på listan inte nödvändigtvis är detsamma som det kanske mer kända handelsnamnet. Alla finländska företags FO-nummer finns i företags- och organisationsdatasystemet. Företag som är registrerade utomlands har inget finskt FO-nummer.

Registrerade företag


Sök efter företag och filtrera resultat

Typ
Producentorganisation