Företagets avfallshantering

Företaget ansvarar själv för sin egen avfallshantering

Företagens förpackningar omfattas inte av Rinki-ekopunkterna som endast är avsedda för hushållens förpackningsavfall. Företaget ska själv organisera avfallshanteringen på sin fastighet och sortera sitt avfall enligt avfalssförordningen.

Företaget ansvarar både för sorteringen av det förpackningsavfall som finns kvar på fastigheten och för att ordna transporten av förpackningsavfallet från fastigheten. Om transporter kan företaget avtala med ett avfallstransportföretag.

 

Den avgift som tas ut för transporttjänsten är en separat kostnad för företaget. De återvinningsavgifter som betalas av producentansvariga företag täcker återvinning av förpackningar som företaget släppt ut på den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Insamling av förpackningsavfall från företagets fastighet ingår alltså inte i avgifterna.

 

Med återvinningsavgiften finansieras det terminalnät för mottagning av förpackningsavfall från företag där materialet tas emot avgiftsfritt samt transport av materialet från terminalen till behandlingsanläggningar och återvinning till nya produkter eller som råvaror för nya produkter.

 

Mottagningsterminalerna och deras belägenhet samt öppettider finns på Sumi och SPT egna webbplatser.

Kuluttaja RInki-ekopisteellä

Avfallsförordningen förpliktar företagen att sortera sitt avfall

Avfallsförordningen (SRF 978/2021 § 21) förpliktar företag och kommunens förvaltning och servicefunktioner att sortera kommunalt avfall.

Avfall ska samlas in separat om det i företaget uppstår:

  • minst 10 kg bioavfall per vecka,
  • plastförpackningsavfall 5 kg per vecka
  • pappers- och kartongförpackningsavfall 5 kg per vecka
  • glasförpackningsavfall 2 kg per vecka
  • metallförpackningsavfall 2 kg per vecka

Mottagningsterminaler för företagsförpackningar

Vart kan ett företag föra sitt förpackningsavfall? Se mottagningsterminalerna för producentsammanslutningar här.