Producentansvar av små företag

Omsättningsgränsen på en miljon euro för producentansvar för förpackningar hävdes i början av 2024. Producentansvar för förpackningar gäller följande aktörer som professionellt släpper ut förpackningar på marknaden i Finland:

 • förpackare, alltså företag som förpackar eller låter förpacka sina produkter till marknaden i Finland (utom service- och odlarförpackningar)
 • importörer, alltså företag som importerar förpackade produkter till Finland
 • distansförsäljare, alltså utländska företag som säljer på distans förpackade produkter direkt till användare i Finland
 • tillverkare av service- och odlarförpackningar, alltså företag som tillverkas dessa förpackningar till marknaden i Finland och
 • importörer av service- och odlarförpackningar, alltså företag som importerar dessa förpackningar till marknaden i Finland.

På denna sida hittar du vidare information gällande företag vars omsättning ligger under en miljon euro.

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Producentansvaret för förpackningar omfattar alla företag som bedriver professionell företagsverksamhet och släpper ut produkter på marknaden i Finland.

Producentansvar för förpackningar omfattar finska företag* som,

 

 • förpackar eller låter förpacka produkter till marknaden i Finland (exkl. service- och odlarförpackning)
 • importerar förpackade produkter
 • tillverkar eller importerar serviceförpackningar eller odlarförpackningar till marknaden i Finland
 •  

Producenten med producentansvar för service- och odlarförpackningar är tillverkaren av förpackningen i Finland eller importören till Finland.

 

 • Service förpackning: en förpackning som används för förpackning av livsmedel och andra produkter på försäljningsstället och som överlåts direkt till konsumenten på försäljningsstället
 • Odlarförpackning: en förpackning som används för förpackning av obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter som säljs direkt ut från lantgården

 

Producentansvaret för förpackningar gäller också utländska företag som

 • säljer på distans förpackade produkter direkt till användare i Finland

 

* Med ett finskt företag anses ett företag som har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland ELLER en filial av ett utländskt företag i Finland, som är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen och som har fast driftställe i Finland.

Producentansvaret gäller företag som bedriver professionell företagsverksamhet

Producentansvaret omfattar fysiska eller juridiska personer som släpper ut produkter på marknaden professionellt. Myndigheten (NMT- centralen i Birkaland) anser att ett professionellt företag kan definieras genom dess momsskyldighet. Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är en årlig omsättning på 15 000 euro.

 

 • Om företaget har befriats från momsskyldighet på grund av en låg omsättning, då anses verksamheten inte vara professionellt gällande producentansvaret för förpackningar.
 • Trots detta, om företaget själv ansöker om registrering till momsregistret (aven med omsättning på under 15 000 euro) kan verksamheten anses professionell och därmed producentansvarig.
 • Momsfria branscher är exempelvis hälso- och sjukvård, socialvård, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleutbildning och grundläggande konstutbildning. Inom dessa branscher kan det finnas sådana aktörer som bedriver förpackningsverksamhet eller importerar förpackade produkter och de är inte befriade från producentansvaret om deras omsättning inte är under 15 000 euro. Enbart momsfriheten anger inte om aktören är producentansvarig, utan man måste också veta att grunden till momsfriheten är en liten omsättning.
Så här sköter företaget sitt producentansvar

Företaget sköter sitt producentansvar genom att ingå ett avtal med en producentsammanslutning.

 

Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningssektorn: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy. Båda producentsammanslutningar ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, papper- och kartong- samt träförpackningar i Finland.

 

Företaget väljer vilken producentsammanslutning den vill ansluta sig till och sedan ingår ett avtal om överföring av producentansvaret med den valda producentsammanslutningen.

 

Företaget kan lätt ingå ett avtal genom RINKI webbplatsen.

 

Ett företag som anslutit sig till en producentsammanslutning deltar i de gemensamma kostnaderna för återvinningen av förpackningar genom att vara med i producenternas gemensamma system.

 

Avtalet med producentsammanslutningen täcker producentansvaret för förpackningarna som företaget har släppt ut på den finska marknaden. Företaget organiserar själv transporten av det sorterade avfallet bort från fastigheten. Om transporter kan företaget avtala med ett avfallstransportföretag och dessa kostnader ingår inte i återvinningsavgifterna som Rinki fakturerar.

Vilka avgifter betyder producentansvarsavtalet för företag med en omsättning på under 1M€

Företaget med en omsättning som är under 1M€ betalar endast en registreringsavgift i 2024 enligt den 2024 prislistan. I 2025 betalar företaget en företagstjänstavgift och återvinningsavgifter enligt de redovisade förpackningsmängderna och prislistan 2024.

 

Återvinningsavgifterna täcker kostnaderna för att ta hand om producentansvaret, såsom insamling av förpackningsavfall och återvinning.

 

För övrigt, om företaget släpper ut på marknaden så kallade SUP-förpackningar (vissa engångsförpackningar som innehåller plast) i 2024, faktureras 2024 SUP-avgifterna under året 2025. SUP-avgifterna täcker nedskräpningskostnaderna som kommunerna ansvarar för enligt avfallslagen.

 

Vidare information finn is SUP-databank (på finska/engelska).

 

Priserna på prislistan är EUR/ton och återvinningsavgifterna faktureras på grund av de redovisade förpackningsmängderna med noggrannhet av kilon.

Se prislistor >
När redovisar företag på under 1M€ förpackningsuppgifterna för första gång?

Ett företag med en omsättning som är under 1M€, och vars avtal börjar i 2024, redovisar förpackningsuppgifterna för första gång i 2025. Då redovisas förpackningsuppgifterna från år 2024.

Hur ska företaget samla förpackningsuppgifter och vilka förpackningar ska redovisas?

Företaget behöver information om förpackningarnas vikt och deras material för att kunna samla in förpackningsuppgifterna.

 

Förpackningsuppgifterna samlas in med noggrannhet av kilo i 2025.

 

Om förpackningen har flera delar som man kan lätt tas loss för hand, redovisas varje förpackningsdel som om den vore en separat förpackning.

 

Redovisa alla förpackningar som släppts ut på marknaden i Finland, det vill säga:

 • Förpackningar som används för att packa produkter (utom service- och odlarförpackningar)
 • Förpackningar av produkter som importerats till Finland
 • Service- och odlarförpackningar som tillverkats i Finland eller importerats till Finland

 

Vänligen notera att:

 • Förpackningar som förpackats i Finland till export (inkl. Åland) redovisas inte.
 • Förpackningar som används i företagets interna överföringar redovisas inte. En intern överföring betyder att en förpackad produkt rör sig i Finland inom samma FO-nummer.
 • Pantbelagda dryckesförpackningar redovisas inte till RINKI.

 

Mängden av förpackningar påverkar inte redovisningsskyldighet. Förpackningsuppgifterna redovisas även om mängden är liten.

 

Detaljerade anvisningar till redovisning av förpackningsuppgifter finns här: Redovisa förpackningsuppgifter

Redovisa förpackningsuppgifter >

Anslut dig till en producentsammanslutning

När ditt företag tillhör en producentsammanslutning och fullgör sitt lagstadgade producentansvar, stödjer det samtidigt den cirkulära ekonomin, minskar nedskräpningen av miljön och förhindrar klimatförändringen.